Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10

Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10

Bảng bình phương

với phần luyện tập Giải vở bài tập 1 trang 23 Toán lớp 6 Kết nối tri thức và cuộc sống Chi tiết Tổ hợp Giải bài tập Toán 6 bài 6 có nội dung soạn: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh cách giải Biết cách làm bài tập toán 6. Vui lòng xem:

Bạn Đang Xem: Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10

Giải toán lớp 6 bài 6: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Bài tập 1 Trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: Lập bảng vuông cho các số tự nhiên từ 1 đến 10.

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a2

Xem Thêm: Giá trị cốt lõi và cách tôn trọng sự khác biệt

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vấn đề hút thuốc lá hiện nay 4 Dàn ý & 23 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

?

Xem Thêm: Giá trị cốt lõi và cách tôn trọng sự khác biệt

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vấn đề hút thuốc lá hiện nay 4 Dàn ý & 23 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

?

Xem Thêm: Giá trị cốt lõi và cách tôn trọng sự khác biệt

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vấn đề hút thuốc lá hiện nay 4 Dàn ý & 23 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

?

Xem Thêm: Giá trị cốt lõi và cách tôn trọng sự khác biệt

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vấn đề hút thuốc lá hiện nay 4 Dàn ý & 23 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

?

Xem Thêm: Giá trị cốt lõi và cách tôn trọng sự khác biệt

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vấn đề hút thuốc lá hiện nay 4 Dàn ý & 23 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

?

Xem Thêm: Giá trị cốt lõi và cách tôn trọng sự khác biệt

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vấn đề hút thuốc lá hiện nay 4 Dàn ý & 23 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

?

Xem Thêm: Giá trị cốt lõi và cách tôn trọng sự khác biệt

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vấn đề hút thuốc lá hiện nay 4 Dàn ý & 23 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

?

Xem Thêm: Giá trị cốt lõi và cách tôn trọng sự khác biệt

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vấn đề hút thuốc lá hiện nay 4 Dàn ý & 23 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

?

Xem Thêm: Giá trị cốt lõi và cách tôn trọng sự khác biệt

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vấn đề hút thuốc lá hiện nay 4 Dàn ý & 23 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

?

Xem Thêm: Giá trị cốt lõi và cách tôn trọng sự khác biệt

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về vấn đề hút thuốc lá hiện nay 4 Dàn ý & 23 bài văn mẫu lớp 9 hay nhất

?

Giải pháp thay thế:

+) a = 1 thì a2 = 12 = 1,1 = 1

+) a = 2 thì a2 = 22 = 2.2 = 4

+) a = 3 thì a2 = 32 = 3.3 = 9

Xem Thêm: Saigo Takamori: huyền thoại Samurai cuối cùng của Nhật Bản

+) a = 4 thì a2 = 42 = 4,4 = 16

+) a = 5 thì a2 = 52 = 5,5 = 25

+) a = 6 thì a2 = 62 = 6,6 = 36

+) a = 7 thì a2 = 72 = 7,7 = 49

+) a = 8 thì a2 = 82 = 8,8 = 64

+) a = 9 thì a2 = 92 = 9,9 = 81

+) a = 10 thì a2 = 102 = 10.10 = 100

Ta có bảng sau:

Xem thêm bài tập toán lớp 6, sách liên hệ kiến ​​thức và cuộc sống hay các nội dung khác:

Mở đầu trang 22 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:Truyền thuyết Ấn Độ kể rằng người phát minh ra bàn cờ…

Hoạt động 1 Trang 22 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:Muốn tìm số hạt gạo ở ô 8, ta phải thực hiện phép nhân… p>

Xem Thêm : Gợi ý soạn bài Việt Bắc ngắn gọn và đầy đủ nhất

Vận dụng tập 1 toán lớp 6 trang 23 – kết nối tri thức và cuộc sống:(1) Tính số hạt trên ô vuông thứ 7 của bàn cờ vua…

Hoạt động 2 Trang 23 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: a) Viết các kết quả phép nhân sau dưới dạng lũy ​​thừa…

Luyện tập 2 trang 23 toán lớp 6 tập 1 – gắn kiến ​​thức với cuộc sống: Viết kết quả phép tính dưới dạng lũy ​​thừa…

Hoạt động 3 Trang 24 SGK Toán 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: a) Giải thích vì sao 65=63,62…

Xem Thêm: Co dãn hay co giãn, từ nào là đúng chính tả?

bài tập 3 trang 24 toán lớp 6 tập 1 – gắn tri thức với cuộc sống:Viết kết quả phép tính dưới dạng lũy ​​thừa…

Bài 1.36 Trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết tích các lũy thừa sau: a) 9. 9. 9. 9. 9…

Bài 1.37 Trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:Hoàn thành bảng dưới đây vào vở…

Bài 1.38 Trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:Phép tính: a) 25 b) 33 c) 52 c) 109…

Bài 1.39 Trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Viết các số sau dưới dạng tổng các chữ số của chúng…

<3

Bài 1.41 Trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Biết 210= 1024. Tính 29 và 211…

Bài 1.42 Trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:Tính: a) 57,53 b) 58 : 54…

Bài 1.43 trang 24 toán lớp 6 tập 1 – gắn tri thức với cuộc sống: Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 = 32. Viết các tổng sau dưới dạng bình phương… p>

Bài 1.44 Trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống:Trái Đất có khối lượng xấp xỉ 60.1020 tấn…

Bài 1.45 Trang 24 Toán lớp 6 Tập 1 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Theo các nhà khoa học, trung bình cứ mỗi giây cơ thể con người…

Đọc thêm sách giáo khoa toán lớp 6, phần liên kết kiến ​​thức hay, chi tiết khác:

Cùng nhau luyện tập trang 21

Bài 6: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Bài 7: Thứ tự thao tác

Bài tập trang 27

Bài tập ở cuối Chương 1

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục