Hướng dẫn trình tự, thủ tục xóa án tích quy định năm 2023

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xóa án tích quy định năm 2023

Xoá án tích ở đâu

Cùng công ty luật acc tìm hiểu điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Xin vui lòng đọc bài viết dưới đây.

Bạn Đang Xem: Hướng dẫn trình tự, thủ tục xóa án tích quy định năm 2023

Kết án là hậu quả pháp lý về nhân thân của một cá nhân và hình phạt áp dụng, được ghi vào lý lịch tư pháp và được lưu giữ trong thời hạn do pháp luật quy định. Vậy pháp luật hình sự quy định như thế nào về các trường hợp tự ý thanh lý hình sự? Thời hạn xóa là bao lâu? Xóa án tích? Khách hàng có thể tham khảo các bài viết về acc sau nhé!

1. Lý lịch tư pháp trong sạch là gì?

Người nào phạm tội quy định trong Luật Hình sự thì được xóa án tích sau khi chấp hành án treo.

Theo Điều 69 Khoản 1 BLHS, người chưa có tiền án được coi là chưa bị kết án.

2. Đương nhiên xóa án tích

Tất nhiên, tiền án trong sạch là giấy miễn tiền án, bất kể quyết định của tòa án. Đây cũng là trường hợp không tiền án tiền sự thông thường. Người phạm tội phải đáp ứng các điều kiện miễn tiền án sau đây:

– Không liên quan đến tội phạm nguy hiểm đến an ninh quốc gia, tội phạm gây nguy hiểm đến hòa bình, tội phạm chống loài người và tội phạm chiến tranh quy định tại Chương 13 và Chương 26 của Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015, được bổ sung năm 2017.

– Sau khi chấp hành án chính thì hết thời gian thử thách (hết thời gian thử thách) hoặc hết thời hiệu

– Sau khi chấp hành xong hình phạt tự nguyện hoặc hết thời gian thử thách, đã chấp hành xong hình phạt bổ sung, quyết định hình phạt khác mà không phạm tội mới trong một thời hạn thì thời hạn sau đây:

Năm 2001, anh ta bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, sửa án chính hoặc hết thời gian thử thách, áp dụng hình phạt bổ sung và các hình phạt khác được quyết định chấp hành xong bản án chưa chấp hành. trong thời hạn sau: tạo thành án phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng cho hưởng án treo:

 • 02 năm tù đến 05 năm;
 • 03 năm tù từ 05 năm trở lên đến 15 năm;
 • 5 năm đối với hình phạt tù có thời hạn trên 15 năm, tù chung thân hoặc chuyển thành hình phạt tử hình.
 • – Trường hợp người phạm tội đang bị phạt quản chế bổ sung, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định, tước một số quyền công dân, nếu quá thời hạn thì hình phạt bổ sung hết thời hạn chấp hành hình phạt đã đi lại Tự động hết hạn

  Lưu ý: Người đủ 16 tuổi đến 18 tuổi đương nhiên được xóa án tích nếu có đủ các điều kiện sau:

  – Cố ý phạm tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng

  – Chấp hành xong hình phạt chính hoặc hết thời gian thử thách hoặc hết thời hạn chấp hành án mà không tái phạm sau thời hạn:

  • Cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù có thời hạn, quản chế 6 tháng;
  • 01 năm đến 05 năm tù;
  • 02 năm tù từ 05 năm trở lên đến 15 năm;
  • 03 năm nếu bị phạt tù trên 15 năm.
  • Ai có thẩm quyền xóa án tích, mời bạn đọc bài viết: Thẩm quyền xóa án tích

   3. Xóa án tích theo quyết định của tòa án

   Xóa án tích theo lệnh của tòa án chỉ áp dụng đối với người bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm chống hòa bình, tội phạm chống loài người và tội phạm chiến tranh. Đây là những tội phạm đặc biệt nguy hiểm, cần quy định chặt chẽ về việc xóa án tích. Để được xóa án tích theo phán quyết của tòa án, người phạm tội phải đáp ứng các điều kiện sau:

   Xem Thêm: Người mẹ vĩ đại – Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

   – Bị kết án về các tội quy định tại Chương 13 và Chương 26 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

   – Đã chấp hành xong bản án chính, hết thời gian quản chế, chấp hành

   – Không tái phạm trong thời hạn sau:

   • Cảnh cáo 01 năm, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng quản chế;
   • 03 năm, đến 05 năm tù;
   • 05 năm tù từ 05 năm trở lên đến 15 năm;
   • 07 năm đối với trường hợp phạt tù có thời hạn trên 15 năm, tù chung thân hoặc chuyển đổi của hình phạt tử hình.
   • Trường hợp người phạm tội đang chấp hành bổ sung hình phạt quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân mà thời hạn chấp hành án còn dài hơn thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì Tòa án quyết định xóa án tích ghi sau khi hết thời hạn chấp hành án bổ sung.

    Tôi cần nộp những giấy tờ gì để được xóa án tích? Mời bạn đọc bài viết về thủ tục xóa án tích

    4. Xoá án tích trong trường hợp đặc biệt

    Xem Thêm : Biển số xe 81 ở tỉnh nào? Mã theo các huyện là bao nhiêu?

    Xóa tội trong trường hợp đặc biệt là quyết định của tòa án nhưng phải được thực hiện sớm hơn khi đáp ứng các điều kiện đặc biệt. Trong những trường hợp đặc biệt sau đây, người phạm tội phải đáp ứng các điều kiện sau đây để được miễn tội:

    – Được đơn vị, tổ chức hoặc chính quyền nơi cư trú của người có tiến bộ, có công giới thiệu

    – Đã thực hiện xong ít nhất một phần ba thời hạn quy định tại các Điều 70, 71 khoản 2 BLHS

    Pháp luật quy định gì về thời hạn miễn tiền án? Mời bạn đọc bài viết Thời hạn xóa án tích

    5.Cải tạo người dưới 18 tuổi phạm tội

    – Người dưới 18 tuổi bị kết án về một tội được coi là không có tiền án, tiền sự nếu:

    + Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi;

    + Những người trong độ tuổi từ 16 đến 18 đã bị kết án về một tội nhẹ, trọng tội hoặc trọng tội sai trái;

    + Người bị áp dụng biện pháp tư pháp theo Mục 3 Chương XII BLHS.

    – Đối với người dưới 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu phạm tội do cố ý có tình tiết đặc biệt nghiêm trọng hoặc tình tiết đặc biệt nghiêm trọng thì đương nhiên được xóa án tích trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày chấp hành án. câu. Đã hết thời gian thực hiện và không có hiện tượng tái diễn.

    6.Thủ tục xóa án tích

    6.1 Thủ tục xóa án tích trong các vụ án xóa án tích

    – Căn cứ Điều 369 khoản 1 Bộ luật tố tụng hình sự thì người đương nhiên được xóa án tích phải làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp để xác nhận đã được xóa án tích.

    – Hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp bao gồm:

    Xem Thêm: Tiểu sử Ninh Dương Lan Ngọc

    + Tờ khai xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp

    + Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

    + Bản sao sổ hộ khẩu hoặc hộ khẩu thường trú, tạm trú của người được cấp phiếu không tiền án.

    – Nơi yêu cầu phiếu ghi riêng:

    + Công dân Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ Tư pháp nơi thường trú; người không có hộ khẩu thường trú nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp cấp tỉnh nơi tạm trú; người ở nước ngoài nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp cấp tỉnh tại nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

    + Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Bộ Tư pháp nơi cư trú, nếu xuất cảnh khỏi Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

    *Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu sẽ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho Phiếu lý lịch tư pháp nếu xét thấy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 70 của Bộ luật hình sự trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn của người có đương nhiên được xóa án tích. Một thẻ lưu ý rằng họ không có tiền án.

    Nếu không giảm tội thì xử phạt như thế nào? Kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi bài viết: Tái phạm chưa được xóa án tích

    6.2 Thủ tục Tòa án miễn lý lịch tư pháp

    Theo khoản 2 Điều 369 Luật tố tụng hình sự, tội phạm phải nộp các tài liệu sau đây cho tòa sơ thẩm:

    + Đơn Xin Không Tiền Án

    Xem Thêm : Sữa Rich’s cream – Kem béo thực vật giá sỉ cho chủ quán

    + Giấy xác nhận vô tội mới do Công an xã/huyện/thị trấn nơi người phạm tội thường trú cấp.

    + Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù.

    + Giấy xác nhận đã hoàn thành việc hoàn trả, án phí, tiền phạt của Cơ quan thi hành án dân sự.

    + Bản sao sổ tài khoản.

    +Bản sao CMND.

    Xem Thêm: In túi giấy giá rẻ lấy nhanh ở đâu TPHCM – In Hoàng Hà

    *Tòa án cấp sơ thẩm chuyển hồ sơ đề nghị cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của tội phạm.

    *Viện kiểm sát cùng cấp phải ra ý kiến ​​bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tài liệu do Toà án chuyển đến và trả lại tài liệu cho Toà án.

    Nếu đủ điều kiện thì trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được tài liệu do cơ quan kiểm sát chuyển đến, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm ra quyết định hủy bản án; nếu không đủ điều kiện thì ra quyết định từ chối yêu cầu đính chính.

    *Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày ra quyết định miễn hoặc không xóa án tích, Tòa án đã ra quyết định phải tống đạt quyết định này cho Viện kiểm sát hình sự cùng cấp, cấp xã nơi họ cư trú, cơ quan có thẩm quyền. chính quyền của quận hoặc thị trấn, hoặc chính quyền nơi họ làm việc hoặc cơ quan hoặc tổ chức học tập.

    • Khi tội phạm đương nhiên được xóa án tích, nếu cần cấp giấy xác nhận không có tiền án thì làm đơn, kèm theo bản án và giấy chứng nhận hết hạn tù của tội phạm và các tài liệu khác; Văn bản chứng minh đã nộp tiền phạt; giấy xác nhận vô tội mới (theo mẫu do cơ quan công an quy định) do cơ quan công an nơi người phạm tội thường trú cấp, bản sao sổ hộ khẩu, bản sao chứng minh nhân dân .
    • Đối với trường hợp đặc biệt để xóa án tích, ngoài các giấy tờ trên phải có văn bản đề nghị của chính quyền, cơ quan, tổ chức nơi người phạm tội thường trú hoặc làm việc.
    • 7. Cơ quan có thẩm quyền xóa án tích

     • Tòa án sơ thẩm là tòa án có thẩm quyền xem xét, ra quyết định xóa án tích hoặc ra quyết định về việc xóa, miễn án tích.
     • Người làm đơn nộp hồ sơ xin xóa án tích cho tòa án cấp sơ thẩm (có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).
     • Người xin xóa án tích không phải nộp bất kỳ khoản án phí nào (trừ bản sao quyết định xóa án tích hoặc giấy xác nhận việc xóa án tích).
     • 8. Câu trả lời acc công ty luật

      8.1. Người đang bị quản chế vẫn có thể làm việc?

      Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết về Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. ac Law Firm luôn sẵn sàng giải đáp các vướng mắc pháp lý của quý khách hàng về chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Tham khảo thêm các bài viết của chúng tôi về các chủ đề khác tại đây. Trân trọng!

      Nếu bạn có nhu cầu thành lập công ty bưu kiện, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

      công ty luật

      Liên hệ:1900.3330

      Zaro:084.696.7979

      Trang người hâm mộ:: nhóm acc – đối tác hợp pháp

      Email: info@accgroup.vn

      Địa chỉ công ty luật

      565a cung danh long, phường 13, quận bình thạnh

      Tầng 8, 520 Cách Mạng Tháng Tám, p. 11, Q. 3

      ac Law Firm tự hào là nhà cung cấp hàng đầu về mọi vấn đề pháp lý, tư vấn pháp lý và hỗ trợ hành chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc thông qua một hệ thống pháp luật vững mạnh. Văn phòng tại các thành phố lớn và tổ hợp tác tại tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, TP.HCM. hcm, Bình Dương, tp. Cần thơ, thành phố đà nẵng và đồng nai. Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giải Đáp Cuộc Sống