Vị trí vân sáng và vân tối trong giao thoa ánh sáng

Vị trí vân sáng và vân tối trong giao thoa ánh sáng

Vị trí vân sáng

Video Vị trí vân sáng

Sự sắp xếp các vân giao thoa toán học là một chủ đề quan trọng trong chương giao thoa ánh sáng. Những năm gần đây, dạng đề này thường xuất hiện ở các câu từ 7 đến 8 điểm.

Bạn Đang Xem: Vị trí vân sáng và vân tối trong giao thoa ánh sáng

1. Vị trí cạnh sáng

Vị trí của vân sáng trên màn hình được xác định theo công thức sau: $x = k\frac{{\lambda d}}{a}$

Ví dụ 1: Người ta làm thí nghiệm giao thoa ánh sáng với a=2mm và d=4m. Chiếu sáng hai nguồn sáng bằng ánh sáng có bước sóng λ = 0,55 µm. Vị trí của vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm bao xa?

Xem Thêm: Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8: Axit – Bazơ – Muối

Hướng dẫn giải pháp

Xem Thêm: Hơn 200 đại học công bố điểm chuẩn

Xem Thêm : Dàn ý cảm nhận về bài thơ Nói với con của Y Phương

Theo chủ đề:

 • Khoảng cách giữa hai khe a = 2mm = 2.10-3 m
 • Khoảng cách từ 2 khe đến màn d = 4 m
 • Bước sóng λ = 0,55μm = 0,55.10-6 m
 • Vị trí của các vân sáng bậc 3 ứng với k = 3 nên ta có: $\left| {{x_3}} \right| = k\frac{{\lambda d}}{ a} = 3.\frac{{0,{{55.10}^{ – 6}}.4}}{{{2.10}^{ – 3 }}}} = 3,{3.10^{ – 3} }\ left( m \right) = 3,3\left( {mm} \right)$

  Kết luận: Vị trí vân sáng thứ 3 cách vân sáng trung tâm 3,3 mm.

  Ví dụ 2: Một thí nghiệm Iang về giao thoa ánh sáng với các dữ liệu ban đầu s1, s2 = 1(mm), λ = 0,76 (µm) và d = 3m. Vạch sáng nhất cách vạch trung tâm 4,56mm là vạch nào?

  Xem Thêm: Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8: Axit – Bazơ – Muối

  Hướng dẫn giải pháp

  Xem Thêm: Hơn 200 đại học công bố điểm chuẩn

  Xem Thêm : Dàn ý cảm nhận về bài thơ Nói với con của Y Phương

  Theo chủ đề:

  • Khoảng cách giữa 2 khe a = 1(mm)
  • Bước sóng ánh sáng = 0,76 (µm)
  • Khoảng cách từ màn đến hai khe d = 3m
  • Xem Thêm : Soạn bài Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang | Ngắn nhất Soạn văn 9

   Theo đề thì tọa độ xa của điểm a=4,56mm

   Sửa đổi công thức vị trí rìa: ${x_{to}} = ki \to k = \frac{{{x_{to}}}}{i} = \frac{{{x_ {sang} } }}{{\frac{{\lambda d}}{a}}} = \frac{{4,{{56.10}^{ – 3}}}}{{2,{{ 28.10}^ { – 3}}}} = 2$

   Kết luận: Điểm a là một vân sáng bậc 2

   2. Vị trí cạnh tối

   Vị trí của các sọc sáng trên màn hình được xác định theo công thức: $x = \left( {k + \frac{1}{2}} \right)\frac{{\lambda d } {a}$

   Vị trí vân tối

   Ví dụ 2: Biết a = 1 mm, d = 1,3 m và λ = 0,61 μm, hãy làm thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng. Vị trí của vân tối thứ 6 cách vân trung tâm bao nhiêu?

   Xem Thêm: Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8: Axit – Bazơ – Muối

   Hướng dẫn giải pháp

   Xem Thêm: Hơn 200 đại học công bố điểm chuẩn

   Xem Thêm : Dàn ý cảm nhận về bài thơ Nói với con của Y Phương

   Theo chủ đề:

   • Khoảng cách giữa hai khe a = 1 mm = 1.10-3 m
   • Khoảng cách từ 2 khe đến màn d = 1,3 m
   • Bước sóng = 0,61μm = 0,61.10-6 m
   • Vị trí của vạch tối thứ 6 tương ứng với k = 5 nên: $\left| {{x_{t6}}} \right| = \left( {{k_6} + \frac{1} {2}} \right)\frac{{\lambda d}}{a} = \left( {5 + \frac{ 1}{2}} \right)\frac{{0 ,{{61.10}^{ – 6}}.1,3}}{{{{1.10}^{ – 3}}}} = 4, {3615.10^{ – 3}}\left( m \right ) = 4,3615\left({mm} \right)$

    Kết luận: Điểm kết thúc của vạch tối thứ sáu cách vạch trung tâm 4,3615(m)

    Ví dụ 3: Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng biết s1, s2 = 1mm, λ = 0,5µm, d = 3m. Điểm cách mép chính giữa 5,25 mm là điểm nào?

    Xem Thêm: Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8: Axit – Bazơ – Muối

    Hướng dẫn giải pháp

    Xem Thêm: Hơn 200 đại học công bố điểm chuẩn

    Xem Thêm : Dàn ý cảm nhận về bài thơ Nói với con của Y Phương

    Theo chủ đề:

    • Khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm = 10-3 (m)
    • Bước sóng = 0,5µm = 0,5.10-6 (m)
    • Khoảng cách từ 2 khe đến màn d = 3 m
    • Vị trí m là x = 5,25 mm = 5,25.10-3 m
    • Làm theo công thức ${x_{toi}} = \left( {{k_{toi}} + \frac{1}{2}} \right)i \to k = \frac{ { {x_{toi}}}}{i} – \frac{1}{2} = 3$

     Kết luận: Điểm m là vạch đậm thứ hai.

     Xem Thêm: Bài 14 trang 58 SGK toán 7 tập 1 – Hướng dẫn ôn kiến thức và giải

     Ví dụ 3: Trong trường giao thoa của sóng ánh sáng, người ta thấy vân tối thứ ba tại điểm m, người ta đo được khoảng cách từ vân trung tâm đến m và chiều dài là 4,8 mm. Khi đó vân sáng thứ bảy cách m bao xa?

     Xem Thêm: Bài 1,2,3, 4,5,6 trang 130 SGK Hóa 8: Axit – Bazơ – Muối

     Hướng dẫn giải pháp

     Xem Thêm: Hơn 200 đại học công bố điểm chuẩn

     Xem Thêm : Dàn ý cảm nhận về bài thơ Nói với con của Y Phương

     Theo chủ đề:

     • Tại m là vân tối thứ 3 nên k = 2
     • vị trí xm = 4,8 mm
     • Vị trí sọc sáng thứ bảy là x7
     • Dựa vào công thức đã học, hãy biến đổi đại số một chút:

      $\ còn lại. \begin{array}{l} {x_t} = \left( {{k_t} + 0.5} \right).i\ {x_s} = {k_s}.i \end{array } \ Đối với \}\to\frac{{{x_s}}}{{{x_t}}} = \frac{{{k_s}}}{{{k_t} + 0.5}} rightarrow {x_s} = \frac{{{k_s}}}{{{k_t} + 0,5}}.{x_t}$

      Thay các số vào biểu thức trên: ${x_s} = \frac{7}{{2 + 0,5}}.4,8 = 13,44\left({mm} \right)$

      Vạch sáng thứ 7 bắt đầu từ điểm m là: Δx = x7 – xm = 13,44 – 4,8 = 8,64(mm)

      Kết luận: Vân sáng thứ 7 cách vân tối thứ 3 là 8,64mm.

      Từ bài viết này, các em đã biết cách tìm vị trí của vân sáng và vị trí của vân tối cho a, d và λ. Tuy nhiên, nhìn vào hai công thức này, chúng có thể kết hợp với nhau để tạo ra một bài toán thực sự hay khiến học sinh rất bối rối, đặc biệt là khi các thành viên trong gia đình tập trung vào việc sử dụng k. Tôi nói điều này để mọi người tìm hiểu kỹ và không suy đoán chủ quan.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục