Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 25 – SGK Vật Lý lớp 7: Tổng kết chương 1

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 25 – SGK Vật Lý lớp 7: Tổng kết chương 1

Vật lý lớp 7 trang 25

[Ôn tập chương 1 Vật Lý 7] Giải trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bài 25 SGK Vật Lý 7: Tóm tắt chương 1: Quang học.

Bạn Đang Xem: Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 25 – SGK Vật Lý lớp 7: Tổng kết chương 1

1. Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi:

“Khi nào chúng ta nhìn thấy một vật thể?”

A. Khi đối tượng được chiếu sáng;

Khi vật phát ra ánh sáng;

c. Khi ánh sáng từ một vật chiếu vào mắt ta;

Khi mắt ta nhìn vào một vật

Xem Thêm: Soạn bài Trường từ vựng siêu ngắn | Ngữ văn lớp 8

2. Chọn phát biểu đúng trong các câu sau về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật và ở gần gương hơn vật

Xem Thêm : Bảng chữ cái và cách phát âm trong tiếng Đức

b.Ảnh ảo bằng khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Ảnh hứng được trên màn và có độ lớn bằng vật;

Ảnh không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật

3. Định luật truyền ánh sáng:

Trong môi trường trong suốtđồng nhất, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

4. Khi ánh sáng gặp gương phẳng thì phản xạ theo định luật phản xạ ánh sáng:

Xem Thêm: Bài 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13 trang 51 SBT Vật Lí 8

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến.

b) Góc phản xạ bằng góc tới.

5. Ảnh tạo bởi gương phẳng là gì? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương như thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương?

Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, có khoảng cách bằng khoảng cách từ vật đến gương và bằng khoảng cách giữa vật đến gương.

6. Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có điểm gì giống và khác nhau?

Xem Thêm : Bài thơ Con cò In trong tập Hoa ngày thường – Chim báo bão (1967)

Ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi giống với ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, đều là ảnh ảo, tính chất khác nhau, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

7. Khi vật ở xa gương cầu lõm sẽ cho ảnh ảo? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật?

Khi đặt một vật gần gương cầu lõm thì ảnh của vật qua gương lớn hơn vật.

Xem Thêm: 7-Zip là gì và cách sử dụng phần mềm giải nén vô cùng phổ biến này

Bài 8. Viết ba câu có nghĩa với bốn cụm từ được chọn từ bốn cột dưới đây trong mỗi câu.

Gương cầu lõm hứng được trên màn nhỏ hơn vật ảo mà vật thật của gương phẳng trên màn không hứng được

Sai số của gương cầu lớn hơn của vật

Cách 8:– Ảnh tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn và lớn hơn vật

– Màn không nhận được ảnh tạo bởi gương cầu lồi, nhỏ hơn vật

– Ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn và vật.

bài 9. Cho gương phẳng và gương cầu lồi có cùng kích thước. So sánh trường nhìn của chúng khi hai mắt ở cùng một vị trí so với gương.

Diện tích nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn diện tích nhìn thấy của gương phẳng cùng kích thước.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục