Giải toán lớp 4 SGK tập 2 trang 176 chính xác nhất

Giải toán lớp 4 SGK tập 2 trang 176 chính xác nhất

Toan 4 trang 176

Video Toan 4 trang 176

hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176: Ôn tập Tìm hai số và tỉ số của hai số đó khi biết tổng hoặc hiệu, bài tập rèn luyện kiến ​​thức về cách tìm hai số khi em biết tổng và hiệu hoặc tỉ số của hai số đó. Mời quý thầy cô và các em tham khảo:

Bạn Đang Xem: Giải toán lớp 4 SGK tập 2 trang 176 chính xác nhất

Giải Toán lớp 4 Bài 1 Trang 176

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Giải pháp thay thế:

1.Theo tỉ số của hai số, dùng số phần bằng nhau để biểu thị số thập phân và số lớn.

Xem Thêm : Giải bài 23,24,25 ,26,27,28 ,29,30 trang 66,67 SGK Toán 7 tập 2

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của phần 1 bằng cách chia tổng hai số cho tổng số phần bằng nhau.

4.Tìm số bé hơn (nhân giá trị riêng phần của số bé hơn).

5.Tìm số lớn (trừ tổng hai số,…).

Xem Thêm: Chữ Kí Tên Nam, Năm Đẹp ❤️️ Mẫu Chữ Ký Nam Phong Thuỷ

Lưu ý: Bước 3 và Bước 4 có thể gộp thành một bước; bạn có thể tìm số lớn trước rồi mới tìm số thập phân.

Trả lời:

Lời giải lớp 4 sgk tr176 Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Giải pháp thay thế:

1.Dựa vào tỉ số của hai số, hãy dùng phần bằng nhau để biểu thị số lớn hơn và số bé hơn.

2. Tìm sự khác biệt bằng nhau.

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách chia hiệu của hai số cho hiệu của hai phần bằng nhau.

4.Tìm số bé hơn (nhân giá trị riêng phần của số bé hơn).

5.Tìm số lớn (lấy phần thập phân cộng với hiệu của hai số…).

Xem Thêm: Chữ Kí Tên Nam, Năm Đẹp ❤️️ Mẫu Chữ Ký Nam Phong Thuỷ

Lưu ý: Bước 3 và Bước 4 có thể gộp thành một bước; bạn có thể tìm số lớn trước rồi mới tìm số thập phân.

Trả lời:

Giải 3 SGK Toán lớp 4 Trang 176

Hai kho chứa được 1350 tấn thóc. Biết số thóc ở chuồng thứ nhất bằng 4/5 số thóc ở chuồng thứ hai, tìm số thóc ở mỗi chuồng.

Giải pháp thay thế:

1. Vẽ hình: Giả sử số gạo ở kho thứ nhất (đóng vai trò là số thập phân) được chia thành 44 phần bằng nhau thì số gạo ở kho thứ hai (đóng vai trò là số lớn) được chia thành 55 phần bằng nhau.

Xem Thêm : Giải bài 23,24,25 ,26,27,28 ,29,30 trang 66,67 SGK Toán 7 tập 2

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của phần 1 bằng cách chia tổng hai số cho tổng số phần bằng nhau.

4.Tìm số bé hơn (nhân giá trị riêng phần của số bé hơn).

5.Tìm số lớn (trừ tổng hai số,…).

Xem Thêm: Chữ Kí Tên Nam, Năm Đẹp ❤️️ Mẫu Chữ Ký Nam Phong Thuỷ

Lưu ý: Bước 3 và Bước 4 có thể gộp thành một bước; bạn có thể tìm số lớn trước rồi mới tìm số thập phân.

Trả lời:

Trong biểu đồ, tổng số phần chia là:

4 + 5 = 9 (một phần)

Số gạo ở chuồng thứ nhất là:

1350 : 9 x 4 = 600 (tấn)

Số thóc ở chuồng thứ hai là:

1350 – 600 = 750 (tấn)

Xem Thêm: 199 Hình vẽ Doraemon Cute, Đáng Yêu Siêu Cấp Đơn Giản

Đáp án: Kho số 1: 600 tấn gạo

Kho 2: 750 tấn gạo

Giải bài tập toán lớp 4 trang 176 sgk

Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và bánh thì số hộp kẹo bán được bằng 3/4 số hộp bánh. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu hộp mỗi loại?

Giải pháp thay thế:

1. Vẽ hình: Xét số hộp kẹo có 33 phần bằng nhau (chơi dưới dạng số thập phân) và số hộp kẹo (chơi dưới dạng số lớn) gồm 44 phần bằng nhau.

Xem Thêm : Giải bài 23,24,25 ,26,27,28 ,29,30 trang 66,67 SGK Toán 7 tập 2

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách chia tổng hai số cho tổng số phần bằng nhau.

4.Tìm số bé hơn (nhân giá trị riêng phần của số bé hơn).

5.Tìm số lớn (trừ tổng hai số,…).

Xem Thêm: Chữ Kí Tên Nam, Năm Đẹp ❤️️ Mẫu Chữ Ký Nam Phong Thuỷ

Lưu ý: Bước 3 và Bước 4 có thể gộp thành một bước; bạn có thể tìm số lớn trước rồi mới tìm số thập phân.

Trả lời:

Xem Thêm : Tính cẩu thả là gì? Tác hại của cẩu thả trong công việc

Theo biểu đồ, tổng số cách chia là:

3 + 4 = 7 (một phần)

Số hộp kẹo là:

56 : 7 x 3 = 24 (hộp)

Số hộp là:

56 – 24 = 32 (hộp)

Xem Thêm: Dàn ý phân tích Đây thôn Vĩ Dạ (4 Mẫu) – Văn 11

Đáp án: 24 hộp kẹo

32 hộp bánh

Giải bài tập trang 176 bài 5 lớp 4

Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

Trả lời:

Ba năm sau mẹ hơn con 27 tuổi.

Ta có đồ thị:

Hiệu số giữa các phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (một phần)

Sau 3 tuổi tuổi con sẽ là:

27 : 3 = 9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

9 – 3 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

27 + 6 = 33 (tuổi)

Đáp án: Mẹ: 33 tuổi

Trẻ em: 6 tuổi

Nhấn ngay nút Tải xuống bên dưới để tải xuống hoàn toàn miễn phí Giải Toán lớp 4 Trang 176 sgk file word, pdf

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục