Sách giáo khoa đại số 10 nâng cao – Sachgiaibaitap.com

Sách giáo khoa đại số 10 nâng cao – Sachgiaibaitap.com

Sgk toán 10 nâng cao

Sách giáo khoa Đại số 10 nâng cao

Thông tin

Giới thiệu: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bạn Đang Xem: Sách giáo khoa đại số 10 nâng cao – Sachgiaibaitap.com

Xem Thêm : Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Looking Back trang 34

Cung cấp bởi: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Giới thiệu: Sách giáo khoa Đại số 10 nâng cao gồm các bài học sau:

Xem Thêm : Hướng dẫn phân tích cảnh cho chữ trong chữ người tử tù – Ngắn gọn và Xúc tích

mệnh đề và mệnh đề lưu biến áp dụng mệnh để suy luận toán học trên tập hợp và phép toán trên tập hợp số gần đúng và sai số, câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1 Phương trình ẩn phương trình bậc hai một số phương trình hoặc hệ phương trình bậc hai một Một số ví dụ về hệ phương trình phương trình bậc hai nhiều ẩn Các bài toán có ẩn và bài tập ôn tập Chương 3 Bất phương trình và chứng minh bất phương trình Nhập môn bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất Hệ nhị phân ẩn của bất phương trình bậc nhất và bất phương trình bậc nhất Phương trình bậc hai Hai bất phương trình bậc hai ẩn Một số phương trình bậc hai và Bài toán bất đẳng thức và bài tập Ôn tập chương 4 Một số khái niệm Giới thiệu khái niệm Giới thiệu về mẫu dữ liệu, số mẫu dữ liệu điển hình, bài toán và ôn tập chương 5 về góc và cung lượng giác. Lượng giác của góc (cung) lượng giác Giá trị lượng giác của góc (cung) có liên quan đặc biệt một số công thức lượng giác Bài tập ôn tập chương 6 và bài tập ôn tập cuối năm

Thư mục

 • Áp dụng tính chẵn lẻ vào suy luận toán học
 • Thu thập và thao tác thu gom
 • Số gần đúng và lỗi
 • Xem lại các câu hỏi và bài tập từ Chương 1
 • Sơ lược chức năng
 • Hàm đặt hàng đầu tiên
 • Hàm bậc hai
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 2
 • Danh sách phương trình
 • Có một phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
 • Một số phương trình đơn giản hóa thành tuyến tính hoặc bậc hai
 • Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn số
 • Một số ví dụ về phương trình bậc hai ẩn
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3
 • Bất đẳng thức và Chứng minh bất đẳng thức
 • Giới thiệu về bất đẳng thức
 • Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất
 • Ký hiệu cho nhị thức bậc nhất
 • Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn số
 • Các ký hiệu của tam thức bậc hai
 • Bất đẳng thức bậc hai
 • Một số phương trình bậc hai và bất phương trình
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4
 • Một số khái niệm giới thiệu
 • Hiển thị mẫu dữ liệu
 • Số lượng mẫu dữ liệu cụ thể
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 5
 • Góc và radian
 • Giá trị lượng giác của các góc (cung) tam giác
 • Giá trị lượng giác của các góc tương quan đặc biệt
 • Một số công thức lượng giác
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 6
 • Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục