Công dân là gì? Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?

Công dân là gì? Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Quyền công dân là cụm từ thường được nhắc đến trong thực tế, nhưng không phải ai cũng hiểu khái niệm quốc tịch là gì? Hiến pháp hiện hành khẳng định quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như thế nào?

Bạn Đang Xem: Công dân là gì? Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?

1. Quốc tịch là gì?

Công dân là cá nhân hoặc những người cụ thể có quốc tịch của một quốc gia, được hưởng các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định. Vấn đề quốc tịch và quyền công dân ngày càng được quan tâm và bảo vệ. Đó là cơ sở để xác định quốc tịch của một đất nước. .

Người có quốc tịch là công dân của một nước. Nếu một người có hai quốc tịch trở lên thì người đó là công dân của hai nước trở lên.

Theo Hiến pháp 2013, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.

Quốc tịch là thuật ngữ dùng để chỉ người thuộc về một quốc gia và có quốc tịch của quốc gia đó, hay nói cách khác, công dân là công dân của một quốc gia. Quốc tịch là căn cứ để xác định công dân của một quốc gia và phản ánh mối quan hệ giữa quốc gia và công dân.

Xem Thêm: Hình nền Joker cho điện thoại và máy tính đẹp nhất

Ví dụ: Công dân Việt Nam là người mang quốc tịch Việt Nam.

2. Quyền công dân trong Hiến pháp 2013:

Quyền công dân là các quyền được pháp luật công nhận với tư cách là cá nhân có quốc tịch, và các quyền mà công dân được hưởng bao gồm các quyền về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và giáo dục. Tự do cá nhân.

Xem Thêm : Bắc Cực hay Nam Cực lạnh hơn?

Quyền của công dân Việt Nam được ghi nhận trong các bản hiến pháp cụ thể như:

– Quyền chính trị của công dân: Công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, công dân từ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân; công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước nhà nước và xã hội, Quyền thảo luận và kiến ​​nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của địa phương, cơ sở;…

– Các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội của công dân: Công dân có quyền được hưởng an sinh xã hội; quyền làm việc, lựa chọn nghề và nơi làm việc; quyền của công dân có chỗ ở hợp pháp; quyền di chuyển của công dân và Quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài trở về;

Xem Thêm: Cách sử dụng Edraw Mind Map vẽ sơ đồ tư duy nhanh chóng, đơn giản nhất

Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp và lập hội; công dân nam nữ bình đẳng về mọi mặt; …

3. Quốc tịch:

Nghĩa vụ của công dân là việc nhà nước yêu cầu công dân phải thực hiện những việc cần thiết khi nhà nước yêu cầu, nếu công dân không thực hiện thì nhà nước sẽ áp dụng các biện pháp như giáo dục, thuyết phục, kể cả biện pháp cưỡng chế.

Theo quy định, công dân sẽ có các nghĩa vụ sau: Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc, tham gia bảo vệ Tổ quốc, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, chấp hành các quy tắc sinh hoạt công cộng,…

Từ đó có thể thấy, công dân của một quốc gia sẽ phải tuân theo những quy định cụ thể của pháp luật nước đó về các quyền chính trị, văn hóa, xã hội và thực hiện các nghĩa vụ đối với đất nước. Kê nước.

Hiến pháp năm 2013 tiếp tục quy định rõ hơn nội dung quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trách nhiệm của Nhà nước tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người. Đồng thời, Hiến pháp 2013 có những đổi mới về kỹ thuật lập hiến, sắp xếp lại các điều theo nhóm tương ứng với chính trị, quyền công dân, kinh tế, văn hóa, xã hội. Hiến pháp đã bổ sung một số quyền mà Hiến pháp 1992 chưa quy định, đó là quyền sống; quyền hiến mô, bộ phận cơ thể và xác của người chết; quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư; quyền được hưởng an sinh xã hội; quyền kết hôn và ly hôn; quyền hưởng thụ và tiếp thu các giá trị văn hóa; quyền được thừa nhận chủng tộc; quyền được sống trong môi trường trong lành. Việc tăng quyền, một mặt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội và đời sống, mặt khác, nó nội luật hóa các quy định của các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia. Điều này cho thấy, nhận thức của người dân về quyền con người và trách nhiệm thực hiện các cam kết quốc tế về tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người ở nước ta không ngừng tăng lên.

Xem Thêm : Mẫu báo cáo thành tích cá nhân, đề nghị tặng giấy khen mới nhất 2022

Hiến pháp 2013 khẳng định và làm rõ nguyên tắc công dân và nghĩa vụ công dân không tách rời nhau; mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; công dân có trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc và xã hội; thực hiện quyền con người và quyền công dân không được làm phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Tiếp tục kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 1992 về nghĩa vụ cơ bản của công dân như nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc; nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. an ninh, và tuân thủ các quy tắc của cuộc sống công cộng. Về nghĩa vụ nộp thuế, có những sửa đổi quy định mọi người đều phải nộp thuế chứ không chỉ công dân theo hiến pháp 1992.

4. Một số ý kiến ​​liên quan đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ:

Tối ưu hóa việc ghi nhận nguyên tắc “quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và pháp luật quy định”

Đầu tiên, chúng ta cần thống nhất về sự cần thiết của một hiến pháp nguyên tắc vừa ràng buộc nhà nước với trách nhiệm cao trong việc hợp pháp hóa các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công chúng. Đồng thời, nó cũng giúp tạo ra môi trường pháp quyền – môi trường sống của một xã hội văn minh. Theo khảo sát của chúng tôi về 12 bản hiến pháp đương đại (Mỹ, Đức, Ba Lan, Nga, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Australia, Trung Quốc), mặc dù quy định của các bản hiến pháp có khác nhau về nội dung, các bản hiến pháp này đều ghi nhận tính chung Về mặt pháp luật, nhà nước, quốc hội hay nghị viện có trách nhiệm tuyệt đối trong việc “nhà nước hóa” các quyền và nghĩa vụ hiến định của công dân; đồng thời tôn trọng những hạn chế của hiến pháp đối với địa vị pháp lý của công dân trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền. pháp luật và tôn trọng quyền con người.

Xem Thêm: Gốc axit là gì và cách đọc tên gốc axit thường gặp nhất hiện nay

Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc

Ở đây, trước hết phải nhấn mạnh vai trò tích cực của chính quyền. Họ là những người bắt đầu quá trình hiện thực hóa các nguyên tắc bằng việc phê chuẩn hiến pháp và tuyên bố trước toàn dân về việc tổ chức thực hiện (chuẩn bị các điều kiện vật chất và tinh thần – quyền công dân chỉ có thể được đảm bảo bằng các biện pháp pháp lý). bình đẳng) Pháp luật được áp dụng khi công dân thực hiện quyền (thủ tục hành chính) xử lý vi phạm (nếu có). Trong quá trình này, một trong những điều cần tránh là đối xử với quyền lợi của công dân theo tâm lý “bề trên”, chiếu cố “cấp dưới”. Nó là gốc rễ của mọi điều tồi tệ nhất trong quan hệ giữa chính quyền và công dân.

Xây dựng cơ chế bảo đảm hiến pháp hiệu quả

Trong một quốc gia pháp trị, ý chí của nhân dân được hiến pháp xác lập là cao nhất và tập trung nhất. Vì vậy, bên cạnh việc tích cực thực hiện hiến pháp (thi hành), hiến pháp cũng cần được bảo vệ nghiêm ngặt khỏi sự lạm dụng của các tổ chức công và quan chức nhà nước. Để bảo vệ nguyên tắc hiến định này, có lẽ chúng ta nên đánh giá một cách thận trọng và chấp nhận: Công dân có quyền kiện chính quyền khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành bởi tòa án hành chính (chính xác là tòa án hiến pháp). , nếu một tổ chức như vậy được thành lập).

Việc bảo đảm địa vị pháp lý của công dân là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại của nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, tình trạng này cần nhiều hơn là chỉ “mặc quần áo” bằng văn bản khá hợp hiến. Cách “nuôi dưỡng” và “lớn lên” quyết định sự thịnh suy của nhà nước pháp quyền.

Kết luận: Cùng với sự phát triển của xã hội, ngày nay các quyền cơ bản của con người, quyền công dân được mở rộng hơn trước. Quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong các Công ước quốc tế và Hiến pháp 2013 trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Để mọi cá nhân, công dân thực hiện các quyền của mình, Hiến pháp quy định nhà nước có trách nhiệm xây dựng pháp luật, tạo kênh pháp lý để mọi cá nhân, công dân thực hiện tốt các quyền của mình.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục