Operon là gì? Câu trả lời đúng nhất!

Operon là gì? Câu trả lời đúng nhất!

Operon là gì

Operon là gì?

Một nhóm gen được phiên mã dưới sự kiểm soát của gen điều hòa. Cụ thể hơn, operon là một đoạn DNA chứa các gen liền kề như gen cấu trúc, gen vận hành và gen điều hòa.

Bạn Đang Xem: Operon là gì? Câu trả lời đúng nhất!

Do đó, operon là đơn vị chức năng của quá trình phiên mã và điều hòa di truyền. Operator có mặt ở nhiều sinh vật nhân sơ (vi khuẩn, vi rút và một số loại tảo) và đã mang lại những hiểu biết có giá trị về di truyền vi sinh vật.

Bạn đang xem: Toán hạng là gì? Câu trả lời hay nhất!

Operon lac là gì?

Operon lac (lac operon) là operon cần thiết cho quá trình vận chuyển và chuyển hóa lactoza ở E. coli. coli và nhiều vi khuẩn đường ruột khác. … Sản phẩm gen của lacz là beta-galactosidase, enzyme này phân hủy đường sữa, một disacarit, thành glucose và galactose.

Operon trp là gì?

Xem Thêm: Top 50 hình ảnh chiếc lá đẹp nhất làm background

operon trp là một bộ gen mã hóa enzyme sinh tổng hợp tryptophan có trong Escherichia coli. coli.

Mọi điều bạn chưa biết về operon

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 10: Phân tích nhân vật Khách trong Phú sông Bạch Đằng 2 Dàn ý & 11 bài phân tích nhân vật Khách

Mỗi operon chứa các trình tự DNA ảnh hưởng đến quá trình phiên mã của chính nó; chúng nằm trong vùng gọi là vùng điều tiết.

Vùng điều hòa bao gồm vùng khởi động và vùng bao quanh vùng khởi động mà các yếu tố phiên mã (protein được mã hóa bởi gen điều hòa) có thể liên kết.

Các yếu tố phiên mã ảnh hưởng đến sự gắn kết của ARN polymerase với một promoter và cho phép nó tiếp tục phiên mã một gen cấu trúc.

Xem Thêm: Soạn bài Đại từ | Soạn văn 7 hay nhất

Cơ chế ức chế là một yếu tố phiên mã ngăn chặn quá trình phiên mã của gen để đáp ứng với các kích thích bên ngoài bằng cách liên kết với trình tự DNA trong vùng điều hòa được gọi là vùng vận hành, nằm giữa ARN polymerase liên kết với trình tự khởi động và A. vị trí bắt đầu phiên mã giữa các gen cấu trúc.

Cơ chế liên kết vật lý ngăn chặn sự phiên mã của gen cấu trúc bởi ARN polymerase. Ngược lại, các chất kích hoạt là các yếu tố phiên mã làm tăng quá trình phiên mã của gen để đáp ứng với các kích thích bên ngoài bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho sự gắn kết của RNA polymerase với chất khởi động.

Chất cảm ứng, phân tử điều hòa thứ ba, là những phân tử nhỏ kích hoạt hoặc kìm hãm quá trình phiên mã bằng cách tương tác với chất ức chế hoặc chất kích hoạt.

Xem Thêm : Mẫu đơn xin gia nhập câu lạc bộ năng kiếu dành cho học sinh, sinh

Ở sinh vật nhân sơ, có những ví dụ về operon có sản phẩm gen cần phải tương đối nhất quán để sự biểu hiện của chúng không bị điều chỉnh.

Xem Thêm: Liên kết hidro là gì? Cấu tạo, tính chất đặc trưng và công dụng

Các operon như vậy được thể hiện một cách cấu thành, nghĩa là chúng liên tục được phiên mã và dịch mã, cung cấp cho tế bào một sản phẩm protein trung gian không đổi.

Những gen này mã hóa các enzym tham gia vào các chức năng điều tiết cần thiết cho việc duy trì tế bào, bao gồm sao chép, sửa chữa và biểu hiện DNA, cũng như các enzym tham gia vào quá trình trao đổi chất. cốt lõi.

Ngược lại, có những operon nhân sơ khác chỉ được biểu hiện khi cần thiết và được điều chỉnh bởi các chất ức chế, chất kích hoạt và chất cảm ứng, thpt nguyễn đình chiểu chia sẻ với các bạn.

Người đăng: thpt nguyễn đình chiểu

Danh mục: Chung

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục