Bài 1,2,3,4 trang 91 SGK Hóa 11: Mở đầu về hoá học hữu cơ

Bài 1,2,3,4 trang 91 SGK Hóa 11: Mở đầu về hoá học hữu cơ

Hóa 11 trang 91

[Tiết 20 Hóa học 11] Giải bài 1, 2, 3, 4 SGK Hóa học 11 trang 91: Nhập môn hóa học hữu cơ – Chương 4: Nhập môn hóa học hữu cơ.

Bạn Đang Xem: Bài 1,2,3,4 trang 91 SGK Hóa 11: Mở đầu về hoá học hữu cơ

A. Nhập môn Hóa hữu cơ

1. – Hợp chất hữu cơ là cacbon trừ co, co2, cacbonat, cacbua, xianua…

– Hóa học hữu cơ là ngành hóa học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

2.Tính chất chung của hợp chất hữu cơ:

– Liên kết hóa học chủ yếu trong chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

– Các hợp chất hữu cơ có xu hướng dễ bay hơi, không tan hoặc ít tan trong nước và dễ tan trong dung môi hữu cơ.

– Hợp chất hữu cơ không bền với nhiệt, dễ cháy, phản ứng của các hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và không xảy ra hoàn toàn theo một chiều.

3. Phân loại: Theo thành phần nguyên tố hợp chất hữu cơ được chia thành 2 loại: Hiđrocacbon và dẫn xuất của hiđrocacbon.

Xem Thêm: Những nét đặc sắc trong bài thơ Viếng lăng Bác

4.Phân tích nguyên tố:

– Phân tích định tính: Xác định các nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ.

– Phân tích định lượng: xác định hàm lượng các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ.

b. Lớp 20 11 Hướng dẫn bài tập trang 91.

Xem Thêm : Văn mẫu lớp 6: Kể về một việc tốt em đã làm 2 Dàn ý & 25 bài văn mẫu lớp 6 hay nhất

Sau 1. So sánh hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ: thành phần nguyên tố, đặc điểm liên kết hóa học trong phân tử.

Trả lời: Khác với hợp chất vô cơ, hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa cacbon, phổ biến là hiđro, oxi, nitơ, sau đó là halogen, lưu huỳnh…

Khác với hợp chất vô cơ, liên kết hóa học chủ yếu trong phân tử hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

bài 2.Mục đích và phương pháp phân tích định tính, định lượng nguyên tố

a) Phân tích định tính

Mục tiêu: Xác định nguyên tố nào có trong thành phần phân tử của chất hữu cơ

Xem Thêm: 10 Mở bài hay Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận

Phương pháp: Định tính c và h, đun nóng chất hữu cơ với cuo, chuyển c thành co2, h thành h2o, sau đó dùng nước vôi trong để phát hiện co2, dùng cuso4 khan để phát hiện h2o. Và đối với n, nó trở thành nh3, có thể được xác định bằng giấy quỳ ẩm

b) Phân tích định lượng

Ứng dụng: Xác định hàm lượng các nguyên tố trong phân tử hữu cơ

Phương pháp: Nung 1 gam chất hữu cơ (c, h, o, n) với lượng dư coo. Sử dụng các bình chứa đầy axit sunfuric đặc dư và kali hiđroxit rắn dư để hấp thụ hơi nước và hơi cacbon đioxit tương ứng. Khối lượng mỗi bình thu được lần lượt là khối lượng H2O và CO2. Khí n2 thoát ra được xác định về thể tích (ở đtc). Từ mh2o, mco2, vn2 dẫn đến mc, mh, mn, mo, suy ra nội hàm của c, h, n, o.

bài 3. Oxi hóa hoàn toàn 0,6g hợp chất hữu cơ a thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,72g H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố trong phân tử a.

Giải 3:mc = 0,672/22,4 x 12 = 0,360 (g); mh = 0,72/18 x2 = 0,08 (g)

Xem Thêm : Thang điểm và cách tính điểm bài thi TOEIC

mo = 0,6 – (0,36 + 0,08) = 0,16 (g).

%mc = 0,36/0,6 x 100% = 60,0%;

%mh = 0,08/0,6 x 100% = 13,3%;

Xem Thêm: Top 4 câu chuyện cổ tích dân gian Việt Nam ý nghĩa nhất, dạy bé bài học sâu sắc

%mo = 100% – (%c + %h) = 26,7%.

Bài 4 Beta-caroten (chất hữu cơ có trong cà rốt) có màu cam. Do hoạt động của các enzym trong ruột non, beta-croten được chuyển hóa thành vitamin A nên còn được gọi là vitamin A. Oxi hóa hoàn toàn 0,67 g β-caroten rồi cho sản phẩm oxi hóa đi qua bình chứa dung dịch axit sunfuric đặc (1) rồi qua bình chứa lượng dư dung dịch ca(oh)2 (2). Kết quả thấy khối lượng bình (1) tăng 0,63 g, bình (2) có 5 g cặn. Tính phần trăm khối lượng mỗi nguyên tố trong phân tử β-caroten

Giải 4: Khối lượng bình (1) tăng 0,63 g khi cho sản phẩm oxi hóa đi qua bình (1) đựng axit sunfuric đặc thì khối lượng nước giữ lại = > mh = 0,63/18 x 2 = 0,07 gam.

Qua bình (2) chứa lượng dư dung dịch ca(oh)2, trong bình thu được kết tủa là do lượng co2 được giữ lại do tham gia phản ứng sau:

ca(oh)2 + co2 → caco3 + h2o

0,05 5/100 = 0,05 nốt ruồi

=> mc = 0,05 x 12 = 0,6 (g).

=> mo = 0,67 – (mc + mh) = 0

Từ đó %mc = 89,55%; %mh = 10,45%.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục