Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2022-2023

Biên bản họp hội đồng trường

Biên bản họp hội đồng trường

Video Biên bản họp hội đồng trường

Biên bản họp hội đồng trường 1, 2, 3 là mẫu biên bản họp hội đồng trường đầu năm, giữa năm và cuối năm. Mẫu Biên bản, ghi rõ thời gian, địa điểm lập Biên bản… Chi tiết bạn đọc tham khảo và tải về tại đây.

Bạn Đang Xem: Biên bản họp Hội đồng trường năm học 2022-2023

Biên bản họp hội đồng nhà trường là mẫu do các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông xây dựng, dùng để thông qua kế hoạch, mục tiêu nhiều mặt của nhà trường, đồng thời cũng là phương hướng hoạt động chiến lược của đơn vị cho năm học tiếp theo. Biên bản họp hội đồng trường được lập đúng quy định, nội dung bao quát. Bạn có thể tải về và sử dụng cho trường học của mình.

 • Một phút giải thích trực tiếp mẫu
 • Mẫu biên bản cuộc họp
 • 1. Biên bản Hội đồng Nhà trường là gì?

  Biên bản của Hội đồng Nhà trường là mẫu để nhà trường lập vào đầu, giữa và cuối học kỳ. Mẫu duyệt kế hoạch, mục tiêu, phương hướng hoạt động năm học mới 2021-2022, từ đó quý thầy cô có thể tham khảo để lên kế hoạch giảng dạy, công tác trong năm học mới.

  2. Biên bản họp Hội đồng trường số 1

  Phòng gd&tel……

  Trường…

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Biên bản của Hội đồng trường(Phiên họp đầu tiên – Năm học……….)</strong

  Hôm nay, vào hồi…giờ…phút, ngày…tháng…năm…, tại văn phòng nhà trường……………

  Hội đồng trường thcs… họp phiên đầu tiên, năm học… thông qua kế hoạch và một số phấn đấu mục tiêu. Các trường cạnh tranh đồng thời định vị đơn vị cho các hoạt động chiến lược của năm học này…………………………….. … ………………………………………….

  I. Thành phần:

  đ/c nguyễn văn ý – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng

  đ/c võ thị hoài mỹ – hiệu trưởng – thành viên

  đ/c nguyễn văn luân – Chủ tịch Công đoàn trường – Ủy viên

  đ/c nguyễn hữu toan – Chuyên viên phụ trách chuyên môn – Ủy viên

  Ông Trần Nhật Tân – Trưởng nhóm Kỹ thuật – Thành viên

  đ/c phạm trung hưng – trưởng nhóm kỹ thuật – thành viên

  Ông Nguyễn Thị Cúc – Trưởng nhóm Kỹ thuật – Thành viên

  Ông Trần Thị Ảnh – Tổ trưởng – Ủy viên

  Đ/c Trần Thị Thanh Thanh – Ủy viên BCH công đoàn – Ủy viên

  Hai. Nội dung:

  1. Thông qua dự thảo kế hoạch và mục tiêu từng phần công tác năm học hiện hành của nhà trường …………..:

  1.1. Đ/c Nguyễn văn ý – Chủ tịch Hội đồng trường:

  – Nêu nhiệm vụ của cuộc họp.

  – Trình dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học………, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế hoạt động chuyên môn.

  – Một số mục tiêu phấn đấu trong năm học…………………………..

  – Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đã được sửa đổi, bổ sung cho năm học này……………………………. …………………….

  – Thông qua dự kiến ​​thu (thu, thỏa thuận) đầu năm học.

  1.3. Kế hoạch hành động được đại diện các bộ phận phê duyệt:

  – Đ/c Trần Thị Ảnh, kế toán duyệt quy chế chi tiêu nội bộ năm học……

  – Đ/c Nguyễn Văn Trao thông qua kế hoạch hoạt động công đoàn cơ sở năm học này……………………………. ………………………………………….

  1.4. Thư ký Hội đồng trường Phê duyệt:

  – Điều chỉnh, bổ sung chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn ……… và định hướng chiến lược của Hội đồng trường giai đoạn…… ….

  1.5. Các đại biểu thảo luận về các nội dung trên:

  – Các thành viên dự họp nhất trí cao kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm học này… (dự thảo).

  – 100% đoàn viên nhất trí với mục tiêu dự kiến ​​cho năm học……………………………. . ……………………………………………. . …………………….

  – 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường năm học đã được sửa đổi, bổ sung cho năm học này……………………….. . …………………………………………….

  – 100% thành viên thống nhất dự kiến ​​các khoản thu đầu năm học (thu hộ, thỏa thuận thu).

  – 100% thành viên nhất trí với phương hướng điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chiến lược này…… và định hướng chiến lược giai đoạn này…….

  2. Điều chỉnh, bổ sung định vị của quy hoạch chiến lược hiện tại…

  2.1. Điều chỉnh, bổ sung định hướng kế hoạch chiến lược giai đoạn này………:

  1. Tầm nhìn

  Qua năm…, thcs sẽ tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục đạt chuẩn và công nhận chuẩn quốc gia, đạt chất lượng giáo dục toàn diện vì sự phát triển bền vững. Nhà trường được biết đến là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong ngành giáo dục của Quận Hội An.

  2. Nhiệm vụ

  Thúc đẩy môi trường học tập thân thiện, kỷ cương, nề nếp, chất lượng cao, nơi mọi học sinh đều có cơ hội phát huy tài năng và tư duy sáng tạo.

  3. Hệ thống giá trị cơ bản

  – Đoàn kết – Nhân ái

  – Trách nhiệm – Hợp tác

  – Tự trọng – Sáng tạo

  – trung thực – khát vọng vươn lên

  4. Phương châm hành động

  Chất lượng giáo dục là niềm vinh dự của nhà trường

  5. Điều chỉnh chiến lược

  Sau hơn 4 năm thực hiện, nhà trường nhận thấy một số nội dung không còn phù hợp, nhà trường đề xuất phương hướng bổ sung như sau:

  Mục cũ

  Nội dung cũ

  Đặt lại

  1

  1. Tầm nhìn

  Trường là một trong những trường nổi tiếng có chất lượng cao, là nơi phụ huynh và học sinh yên tâm gửi gắm con em mình học tập và rèn luyện, là nơi mà mọi học sinh đều có cơ hội phát triển bản thân trong môi trường cách toàn diện.

  Đến năm 2020, trường đạt chứng nhận chất lượng mức độ 3 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Chất lượng giáo dục toàn diện ngày càng phát triển vững chắc, là một trong những trường nổi tiếng có chất lượng cao, là nơi phụ huynh và học sinh tin tưởng gửi gắm con em học tập và rèn luyện.

  2

  2. Nhiệm vụ

  – Tạo môi trường học tập tốt để học sinh “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

  – Đào tạo các thế hệ học sinh có đạo đức, có tri thức, có kỹ năng, độc lập, tự chủ và sáng tạo.

  Vun đắp môi trường học tập thân thiện, nề nếp, kỷ luật cao, chất lượng cao, nơi mọi học sinh đều có cơ hội phát huy tài năng và tư duy sáng tạo.

  3

  Nhóm cbgv 2.1

  Đạt 95% đội ngũ giáo viên có trình độ cao đẳng trở lên.

  Phấn đấu đến năm 2020 trên 95% giáo viên có trình độ cao đẳng

  4

  2,2 sinh viên

  -Học lực khá, trên 45% khá, 13% khá, 35% khá, chênh lệch không quá 5%.

  -Tốt nghiệp trung học phổ thông với số điểm từ 99% trở lên;

  -Thi học sinh giỏi: Cấp huyện có 20% số học sinh/khối lớp tham gia dự thi, số đạt giải chiếm khoảng 40% tổng số; cấp tỉnh phấn đấu mỗi năm đạt 5 em trở lên;

  -Học lực khá, giỏi đạt trên 45%, trong đó điểm giỏi trên 10%, điểm khá trên 35%, điểm kém dưới 5%.

  – Tốt nghiệp THPT đạt 100%

  -Học sinh cấp huyện mỗi năm đạt trên 83 giải, học sinh cấp tỉnh đạt trên 3 giải

  5

  2.7 Chương trình truyền thông

  Sử dụng hiệu quả trang web của trường

  Website của trường http://c2tangbatho.pgdhoaian.edu.vn

  6

  Thiết lập hệ thống quy tắc

  Các quy định phải tuân thủ các tiêu chuẩn của Thông tư số 42/2012/tt-bgdt ngày 23 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy định về quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục. tình dục

  Các quy định phải tuân theo chuẩn mực tại Thông tư số 18/2018/tt-bgdĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 về việc ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, quy định chu kỳ chứng nhận chất lượng. Học viện, cơ sở giáo dục thường xuyên

  7

  2.2 Cơ cấu tổ chức

  Thành lập và tích hợp bộ phận thư viện, thiết bị, bộ phận tài chính, bộ phận nghiệp vụ, bộ phận cấp chứng chỉ và bộ phận CNTT

  Thành lập, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng thư viện, cơ sở vật chất, phòng kế toán, phòng nghiệp vụ, phòng kiểm định và phòng CNTT

  8

  2.7 Nguồn thông tin

  Mọi thông tin về nhà trường phải tuân theo Thông tư số 09/2009/tt-bgdĐT số 09/2009/tt-bgdĐT ngày 05 tháng 7 năm 2009 về việc công bố thông tin cho các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

  Mọi thông tin về trường phải tuân theo Thông tư số 36/2017/tt-bgdĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 về Quy chế thực hiện công khai cơ sở giáo dục quốc dân.

  2.2. Trong quá trình lập kế hoạch và định vị chiến lược của trường…….

  2.2.1. Nghị quyết về các vấn đề chiến lược ưu tiên cho vấn đề này ………………………………….. ……………………………………………. ….

  – Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, chú trọng tu dưỡng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực công tác;

  – Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật dạy và học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với mục tiêu giáo dục và đào tạo;

  – Đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm kích thích sự hăng hái, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh, xây dựng tác phong làm việc khoa học, năng nổ, đổi mới;

  – Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý;

  – Giáo dục học sinh kỹ năng sống và hình thành ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và cộng đồng;

  – Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá định kỳ chất lượng giáo dục, áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá kết quả hoạt động của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

  2.2.2. Định hướng chiến lược:

  * Tầm nhìn:

  – 2020-2025: Rèn luyện cho học sinh lòng say mê, thái độ học tập đúng đắn, tinh thần trách nhiệm, lòng tự trọng, khả năng tư duy độc lập, khả năng học tập suốt đời.

  – Từ 2025 đến 2030: nơi tin cậy cho nền giáo dục chất lượng – nơi ươm mầm ước mơ, làm chủ tương lai, luôn ham học hỏi, tư duy và sáng tạo vì cuộc sống, thích ứng với thời đại mới, chuẩn bị xây dựng và bảo vệ đất nước.

  * Nhiệm vụ:

  Tạo môi trường học tập kỷ luật, chất lượng, khuyến khích tư duy, sáng tạo, đoàn kết, trung thực, thân thiện, tự chủ động và khả năng ứng xử tốt trong mọi tình huống cuộc sống sau này.

  * Các giá trị cơ bản của trường học:

  Tạo môi trường học tập “đoàn kết, trách nhiệm, thân thiện, hợp tác, đổi mới và hiệu quả”.

  2.2.3. Mục tiêu và Phương châm hành động:

  2.2.3.1. Mục tiêu:

  Đôn đốc các nhà trường xây dựng mô hình giáo dục tiên tiến hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại, thực hiện nhà trường có chất lượng cao.

  2.2.3.2. Phương châm hành động:

  Giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục học sinh:

  Xem Thêm: Bài 1: Tích phân bất định – Nguyên hàm, Tích phân bất định

  – Phương châm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học theo mục tiêu, nội dung môn học và đối tượng học sinh. Đổi mới công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, sinh hoạt tập thể giúp học sinh có được những kỹ năng sống cần thiết.

  Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt mức chất lượng tối thiểu; đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn quốc gia trong năm học……………… ………. …………………………………. ……….. ……….

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Người thực hiện: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên.

  2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

  – Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn tốt; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, tác phong giảng dạy mẫu mực, đoàn kết, nhiệt tình, gắn bó với nhà trường, hợp tác , giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Thực hiện: BGH, Tổ trưởng chuyên môn.

  2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

  – Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, bảo quản, sử dụng hiệu quả, lâu dài.

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, giáo viên chủ nhiệm.

  2.2.3.5. Giám sát hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của nhà trường.

  – Phương châm: Triển khai rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, kho giáo án điện tử… góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng sử dụng máy vi tính phục vụ công việc.

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm.

  2.2.3.6. Giám sát nhà trường huy động mọi nguồn lực của xã hội để thực hiện các hoạt động giáo dục.

  – Phương châm của nhà trường: Xây dựng trường học văn hóa và thực hiện quy chế, quy chế dân chủ của nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động các nguồn lực xã hội và cá nhân tham gia phát triển nhà trường.

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Điều hành: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, BCH công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

  2.2.3.7. Giám sát các hoạt động xây dựng thương hiệu của trường:

  – Phương châm: Xây dựng thương hiệu và niềm tin xã hội đối với nhà trường; xây dựng niềm tin thương hiệu đối với mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tuyên truyền quảng bá, xây dựng truyền thống nhà trường, đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu nhà trường.

  – Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt mức chất lượng tối thiểu; đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn quốc gia trong năm học………… ……………………………………….. … . ……………………………

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Người thực hiện: cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

  2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:

  2.2.4.1. Kính gửi Chủ tịch Hội đồng trường:

  Xem Thêm: Tả Về Bác Hồ ❤️️15 Bài Văn Tả Chủ Tịch Hồ Chí Minh Hay Nhất

  Hiệu trưởng tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

  2.2.4.2. Đối với Thành viên Hội đồng Nhà trường:

  Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát, đôn đốc các mặt hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện các nhiệm vụ trên. Trường hợp nhà trường không thực hiện đúng nghị quyết theo quy định phải báo cáo ngay Chủ tịch Hội đồng trường.

  3. Phê duyệt phương án và ra nghị quyết:

  – Thông qua kế hoạch năm học………; kế hoạch chỉ đạo chuyên môn; kế hoạch, mục tiêu công tác công đoàn.

  – Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành; các quy chế, quyết định chuyên môn thuộc thẩm quyền của nhà trường.

  – Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đã được sửa đổi, bổ sung cho năm học này……………………………. …………………….

  – Thông qua dự kiến ​​thu (thu, thỏa thuận) đầu năm học.

  Các thành viên BGH nhà trường có mặt tại cuộc họp đã nhất trí thống nhất các nội dung trên thành một nghị quyết để triển khai trong năm học này. … …………………… …………………………….. ……………….. …………………………….

  Xem Thêm : Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tình mẫu tử (Dàn ý 25 mẫu) Viết đoạn văn về tình mẫu tử

  Nghị quyết đã được toàn thể Hội đồng trường thông qua.

  Biên bản kết thúc lúc 5 giờ chiều cùng ngày mà không có bình luận nào khác.

  Thư ký Hội đồng trường

  Chủ tịch Hội đồng trường

  3. Biên bản họp Hội đồng nhà trường lần 2

  Phòng gd&điện thoại…

  Trường mn……

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Số: ………

  .., ngày…..tháng….năm…

  Biên bản của Hội đồng trường(Cuộc họp đầu năm – Năm học…)

  Hôm nay, 14h00, ngày…tháng…năm…, tại Văn phòng Trường Mầm non…, Quận Trung tâm .

  Hội đồng trường mầm non……..Họp đầu năm học…Thông qua kế hoạch của nhà trường và một số trường mục tiêu, đồng thời định hướng chiến lược hoạt động của đơn vị trong năm học hiện hành. … … …………………………..

  I. Thành phần:

  Địa chỉ………-Hiệu trưởng-Chủ tịch Hội đồng

  m/c ………. -p hiệu trưởng -p chủ tịch

  Đ/c …………….-trung tâm, giáo viên chuyên môn – thư ký hội đồng

  Đ/c ……-p hiệu trưởng – hội đồng uv

  Nội dung:

  Thông qua dự thảo kế hoạch năm học và một số mục tiêu công tác năm học ……………………:

  1.1. Đồng chí………—Chủ tịch Hội đồng trường:

  – Nêu nhiệm vụ của cuộc họp.

  – Trình dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học………, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế hoạt động chuyên môn.

  – Điểm qua một số mục tiêu phấn đấu trong năm học……………………………

  – Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đã được sửa đổi, bổ sung cho năm học này…………………………….

  -Thông qua quy chế làm việc, nội quy nhà trường thực hiện và quy tắc ứng xử của cb, gv, nv nhà trường, quy chế chi tiêu nội bộ năm học…………….

  – Kế hoạch thu nhập dự kiến ​​(thu, quy ước, thu bắt buộc) được phê duyệt vào đầu năm học. …

  1.3. Kế hoạch hành động được đại diện các bộ phận phê duyệt:

  – Đồng chí ………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………

  -………… Đồng chí thống nhất với kế hoạch hoạt động công đoàn cơ sở năm học này…………………………………………………………………………………………

  1.4. Thư ký Hội đồng trường Phê duyệt:

  – Định vị chiến lược của Hội đồng trường trong năm học………………………

  1.5. Các thành viên tham gia thảo luận về các nội dung trên:——Các thành viên tham dự nhất trí xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ năm học này… (dự thảo).

  – 100% đoàn viên nhất trí với mục tiêu dự kiến ​​cho năm học……………………………. . …………………….

  – 100% thành viên thống nhất với quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường và quy trình làm việc, thực hiện nội quy nhà trường và quy tắc ứng xử của cán bộ giáo viên, chế độ chi tiêu nội bộ đã được sửa đổi, bổ sung trong năm học… …. ……………………….

  <3

  – 100% thành viên nhất trí với phương hướng hoạt động chiến lược của Hội đồng trường trong năm học…và trong…

  2. Vị trí chiến lược của các hoạt động của Hội đồng trường trong năm học………………

  2.1. Định hướng chiến lược của Hội đồng trường cho năm học…………………………..:

  2.1.1. Nghị quyết về những vấn đề chiến lược cần ưu tiên giải quyết trong năm học…:

  – Đổi mới phương pháp dạy học, hướng tới nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ và đánh giá trẻ.

  – Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

  – Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

  – Áp dụng phương pháp dạy học “lấy trẻ làm trung tâm”.

  2.1.2. Định hướng chiến lược:

  2.1.2.1. Nhiệm vụ:

  Đôn đốc các nhà trường xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong các hoạt động hàng ngày của nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước.

  2.1.2.2. Tầm nhìn:

  Giám sát việc xây dựng nhà trường thành trường học có chất lượng, là cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin cậy của phụ huynh gửi gắm con em, của các thầy cô giáo và các em học sinh luôn năng động, sáng tạo, vươn tới thành công.

  2.1.2.3. giá trị

  Giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện tinh thần đoàn kết; trung thực; hợp tác; độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỷ cương; trách nhiệm.

  2.1.3. Mục tiêu và Phương châm hành động:

  2.1.3.1. Mục tiêu:

  Đôn đốc các nhà trường xây dựng mô hình giáo dục tiên tiến hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại, thực hiện nhà trường có chất lượng cao.

  2.1.3.2. Phương châm hành động:

  Giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, phát triển và giáo dục học sinh:

  – Phương châm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học theo mục tiêu, nội dung và nhóm đối tượng của đề án. Đổi mới công tác chăm sóc, giáo dục, sinh hoạt tập thể nhằm giúp trẻ có được những kỹ năng sống cần thiết.

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp, giáo viên chủ nhiệm.

  2.1.3.3. Giám sát các hoạt động của trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

  – Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn tốt; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, tác phong giảng dạy mẫu mực, đoàn kết, nhiệt tình, gắn bó với nhà trường, hợp tác , giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

  – Người phụ trách: Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn.

  2.1.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

  – Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, bảo quản, sử dụng hiệu quả, lâu dài.

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, giáo viên chủ nhiệm.

  2.1.3.5. Giám sát hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của nhà trường.

  – Phương châm: Triển khai rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, kho giáo án điện tử… góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng sử dụng máy vi tính phục vụ công việc.

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm.

  2.1.3.6. Giám sát nhà trường huy động mọi nguồn lực của xã hội để thực hiện các hoạt động giáo dục.

  – Phương châm của nhà trường: Xây dựng trường học văn hóa và thực hiện quy chế, quy chế dân chủ của nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động các nguồn lực xã hội và cá nhân tham gia phát triển nhà trường.

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Điều hành: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, BCH công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

  2.1.3.7. Giám sát các hoạt động xây dựng thương hiệu của trường:

  – Phương châm: Xây dựng thương hiệu và niềm tin xã hội đối với nhà trường; xây dựng niềm tin thương hiệu đối với mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tuyên truyền quảng bá, xây dựng truyền thống nhà trường, đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu nhà trường.

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

  2.1.4. Trách nhiệm thực hiện:

  2.1.4.1. Kính gửi Chủ tịch Hội đồng trường:

  Xem Thêm: Tả Về Bác Hồ ❤️️15 Bài Văn Tả Chủ Tịch Hồ Chí Minh Hay Nhất

  Hiệu trưởng tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

  2.1.4.2. Đối với Thành viên Hội đồng Nhà trường:

  Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát, đôn đốc các mặt hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện các nhiệm vụ trên. Trường hợp nhà trường không thực hiện đúng nghị quyết theo quy định phải báo cáo ngay Chủ tịch Hội đồng trường.

  2.2. Định vị chiến lược của Hội đồng trường trong thời kỳ…………………………..:

  2.2.1. Nghị quyết về các vấn đề chiến lược ưu tiên 2016-2021:

  – Đổi mới phương pháp dạy học “lấy trẻ làm trung tâm”.

  – Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

  – Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

  – Phấn đấu xây dựng trường đạt mức chất lượng tối thiểu; đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn quốc gia.

  2.2.2. Định hướng chiến lược:

  2.2.2.1. Nhiệm vụ:

  Đôn đốc các trường xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

  Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt mức chất lượng tối thiểu; đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn quốc gia.

  2.2.2.2. Tầm nhìn:

  Giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm xây dựng trường học có chất lượng; là trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương; là nơi gửi gắm con em tin cậy của phụ huynh, nơi giáo viên và học sinh luôn được động viên, sáng tạo và hướng tới thành công.

  2.2.2.3. giá trị

  Giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện tinh thần đoàn kết; trung thực; hợp tác; độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỷ cương; trách nhiệm.

  2.2.3. Mục tiêu và Phương châm hành động:

  2.2.3.1. Mục tiêu:

  Đôn đốc các nhà trường xây dựng mô hình giáo dục tiên tiến hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại, thực hiện nhà trường có chất lượng cao.

  2.2.3.2. Phương châm hành động:

  Giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục học sinh:

  – Phương châm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học theo mục tiêu, nội dung môn học và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, nuôi dạy con cái, hoạt động nhóm nhằm giúp học sinh nắm vững các kỹ năng sống cơ bản.

  Đôn đốc nhà trường thực hiện kế hoạch chất lượng xây dựng “Trường tiên tiến xuất sắc”; đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; giữ vững danh hiệu “Trường chuẩn quốc gia” năm học này………… .

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp, giáo viên chủ nhiệm.

  2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

  – Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn tốt; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, tác phong giảng dạy mẫu mực, đoàn kết, nhiệt tình, gắn bó với nhà trường, hợp tác , giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Thực hiện: BGH, Tổ trưởng chuyên môn.

  2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

  – Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, bảo quản, sử dụng hiệu quả, lâu dài.

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, giáo viên chủ nhiệm.

  2.2.3.5. Giám sát hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của nhà trường.

  – Phương châm: Triển khai rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, kho giáo án điện tử… góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng sử dụng máy vi tính phục vụ công việc.

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm.

  2.2.3.6. Giám sát nhà trường huy động mọi nguồn lực của xã hội để thực hiện các hoạt động giáo dục.

  – Phương châm của nhà trường: Xây dựng trường học văn hóa và thực hiện quy chế, quy chế dân chủ của nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động các nguồn lực xã hội và cá nhân tham gia phát triển nhà trường.

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Điều hành: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, BCH công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

  2.2.3.7. Giám sát các hoạt động xây dựng thương hiệu của trường:

  – Phương châm: Xây dựng thương hiệu và niềm tin xã hội đối với nhà trường; xây dựng niềm tin thương hiệu đối với mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tuyên truyền quảng bá, xây dựng truyền thống nhà trường, đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu nhà trường.

  – Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt mức chất lượng “Trường tiên tiến xuất sắc”; đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; giữ vững danh hiệu “Trường chuẩn quốc gia” năm học…  …

  – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

  – Người thực hiện: cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

  2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:

  2.2.4.1. Kính gửi Chủ tịch Hội đồng trường:

  Xem Thêm: Tả Về Bác Hồ ❤️️15 Bài Văn Tả Chủ Tịch Hồ Chí Minh Hay Nhất

  Hiệu trưởng tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

  2.2.4.2. Đối với Thành viên Hội đồng Nhà trường:

  Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát, đôn đốc các mặt hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện các nhiệm vụ trên. Trường hợp nhà trường không thực hiện đúng nghị quyết theo quy định phải báo cáo ngay Chủ tịch Hội đồng trường.

  3. Phê duyệt phương án và ra nghị quyết:

  – Thông qua kế hoạch năm học………; kế hoạch chỉ đạo chuyên môn; kế hoạch công tác công đoàn, đoàn thanh niên; mục tiêu phấn đấu.

  – Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành; các quy chế, quyết định chuyên môn thuộc thẩm quyền của nhà trường. – Sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường thông qua quy chế hoạt động tổ chức nhà trường và quy chế làm việc, thực hiện nội quy nhà trường và quy tắc ứng xử của cb, gv, nv. Những thay đổi, bổ sung trong năm học.. ………

  – Phê duyệt dự kiến ​​thu đầu năm học (thu, thỏa thuận, bắt buộc)…………………………. .

  Các thành viên Hội đồng trường có mặt tại cuộc họp đã nhất trí thống nhất tất cả các nội dung trên thành một nghị quyết triển khai trong năm học…nghị quyết được thông qua trong suốt năm học.Có thể là thành viên Hội đồng trường.

  Biên bản kết thúc lúc 5 giờ chiều cùng ngày mà không có bình luận nào khác.

  4. Biên bản họp Hội đồng trường lần 3

  Mẫu biên bản họp Hội đồng trường

  Phòng gd&điện thoại…

  Trường học..

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  Biên bản họp hội đồng trường

  Năm học……………….

  Hôm nay, vào hồi…giờ…phút, ngày…tháng…năm…, tại văn phòng nhà trường…  …

  Hội đồng trường………………. Họp đầu năm học…để thông qua kế hoạch và một số mục tiêu của nhà trường, đồng thời Bổ nhiệm chiến lược hoạt động của đơn vị trong năm học……………………………………………. ..

  I. Thành phần:

  1. đ/c… – Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng
  2. Đ/c ……… – Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐQT
  3. a/c ……… – p.p. Hiệu trưởng – p. Chủ tịch HĐQT
  4. Đ/c ……………….. – Văn Phòng – Thư Ký Sự Kiện
  5. địa chỉ/c ……….-liên hệ với nhóm chuyên gia-hội đồng uv
  6. 2. Nội dung:

   2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Phê duyệt:

   Mục đích, yêu cầu của cuộc họp: thảo luận, bàn bạc, trao đổi về nội dung dự thảo kế hoạch, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phấn đấu trong năm học này…… ; Về dự kiến thu đầu năm và Tình hình thanh toán.

   Xem Thêm : Đồng đẳng là gì? Đồng phân là gì?

   2.2. Tiến độ cuộc họp:

   2.2.1. Thảo luận về dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm học …………………………. ……………………………………………. .

   – .. Đ/c thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm học………………….

   – Thành viên đề xuất ý kiến ​​sửa đổi, bổ sung để hình thành nghị quyết.

   2.2.2. Thảo luận về thu nhập dự kiến ​​và thu nhập cho năm học…………………………..:

   – Ông Lâm Văn đã chiến thắng với dự kiến ​​các khoản thu và các khoản thu cho năm học…

   – Thành viên đề xuất ý kiến ​​sửa đổi, bổ sung để hình thành nghị quyết.

   2.2.3. Kết quả:

   – 11/11 Các thành viên BGH nhà trường nhất trí thông qua dự thảo kế hoạch nhiệm vụ, mục tiêu năm học ………………………….. .. …………….., tỷ lệ đạt 100% xin báo cáo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Biên phê duyệt.

   – 11/11 Các thành viên HĐQT nhất trí dự kiến ​​các khoản thu, các khoản thu cho năm học này…………100% và đề nghị đưa ra trước nhân dân Được sự đồng ý của lãnh đạo xã Xingyan và huyện Anbianchi Văn phòng giảng dạy của ủy ban.

   3. Kết luận:

   Tất cả các thành viên trong hội đồng nhà trường nhất trí thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm học …………………… .; các khoản thu và các khoản thu trong năm học.. và ra nghị quyết (kèm theo nghị quyết phiên họp đầu tiên của hội đồng trường).

   Biên bản kết thúc lúc 11:35 sáng của ngày, được Thư ký thông qua, được toàn thể Ban giám hiệu nhất trí và ký tên.

   5. Biên bản họp Hội đồng trường lần thứ 4

   Phòng gd&điện thoại…

   Trường…

   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc-o0o-

   Số:…/bb-hĐt-…

   …ngày…tháng…năm…

   Biên bản của Hội đồng trường (Ngày 1 – Năm học…)

   Hội đồng trường… họp đầu năm, trong năm học…. Nhằm thông qua kế hoạch và nhiều mục tiêu của nhà trường, đồng thời định vị chiến lược hoạt động của đơn vị trong năm học…

   Tôi. Thành phần:

   1.a/c…-Hiệu trưởng-Chủ tịch

   2. Địa chỉ… – p Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐQT

   3. Địa chỉ…-Lãnh đạo Văn phòng-Thư ký Hội đồng

   4.a/c… – liên hệ với nhóm chuyên gia – hội đồng uv

   5.đ/c… – p.cĐ Chủ tịch – Hội đồng uv

   6. a/c…-bí thư-chi hội uv

   Hai. Nội dung:

   1. Thông qua dự thảo kế hoạch và một số mục tiêu công tác của nhà trường trong năm học này…:

   1.1. Đồng chí… – Chủ tịch Hội đồng trường:

   – Nêu nhiệm vụ của cuộc họp.

   – Trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học…, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế sinh hoạt chuyên môn.

   – Đạt một số mục tiêu năm học…..

   – Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đã được sửa đổi, bổ sung cho năm học này…

   – Thông qua dự kiến ​​thu (thu, thỏa thuận) đầu năm học.

   1.3. Đại diện Sở thông qua kế hoạch hành động:

   -Đồng chí…thông qua kế hoạch hoạt động công đoàn năm học…

   -Đồng chí…thông qua kế hoạch hoạt động công đoàn cơ sở năm học này….

   1.4. Thư ký hội đồng trường Phê duyệt:

   Xem Thêm: Văn mẫu lớp 12: Phân tích màn đối thoại giữa Hồn Trương Ba và Đế Thích 2 Dàn ý & 8 bài văn mẫu lớp 12

   – Định hướng chiến lược của Hội đồng trường trong năm học…. Định vị chiến lược của hội đồng trường trong giai đoạn…

   1.5. Các thành viên dự họp đã thảo luận về các nội dung trên: – Các thành viên dự họp thống nhất cao kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học này… (dự thảo).

   – 100% thành viên đồng ý với các mục tiêu mô phỏng cho năm học….

   – 100% thành viên nhất trí với Quy chế tổ chức và hoạt động của trường năm học đã được sửa đổi, bổ sung…

   – 100% thành viên thống nhất dự kiến ​​các khoản thu đầu năm học (thu hộ, thỏa thuận thu).

   – 100% thành viên nhất trí với phương hướng chiến lược của Hội đồng trường trong năm học…  và các giai đoạn…

   2. Định vị chiến lược của Hội đồng trường trong năm học…và trong…:

   2.1. Định vị chiến lược của Hội đồng trường cho năm học này…:

   2.1.1. Nghị quyết về các vấn đề chiến lược cần ưu tiên trong năm học……….:

   – Đổi mới phương pháp dạy học nhằm…

   – Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

   – Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

   – Áp dụng phương pháp dạy học “…”.

   2.1.2. Định vị chiến lược:

   2.1.2.1. Nhiệm vụ:

   Đôn đốc các nhà trường xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong các hoạt động hàng ngày của nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước.

   2.1.2.2. Tầm nhìn:

   Giám sát việc xây dựng nhà trường thành trường học có chất lượng, là cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục của địa phương, là địa chỉ tin cậy của phụ huynh gửi gắm con em, của các thầy cô giáo và các em học sinh luôn năng động, sáng tạo, vươn tới thành công.

   2.1.2.3. giá trị

   Giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện tinh thần đoàn kết; trung thực; hợp tác; độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỷ cương; trách nhiệm.

   2.1.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

   2.1.3.1. Mục tiêu:

   Đôn đốc các nhà trường xây dựng mô hình giáo dục tiên tiến hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại, thực hiện nhà trường có chất lượng cao.

   2.1.3.2. Phương châm hành động:

   Giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc, phát triển và giáo dục học sinh:

   – Phương châm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức cho trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học theo mục tiêu, nội dung và nhóm đối tượng của đề án. Đổi mới công tác chăm sóc, giáo dục, sinh hoạt tập thể nhằm giúp trẻ có được những kỹ năng sống cần thiết.

   – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

   – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp, giáo viên chủ nhiệm.

   2.1.3.3. Giám sát các hoạt động của trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

   – Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn tốt; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, tác phong giảng dạy mẫu mực, đoàn kết, nhiệt tình, gắn bó với nhà trường, hợp tác , giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

   – Người phụ trách: Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn.

   2.1.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

   – Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, bảo quản, sử dụng hiệu quả, lâu dài.

   – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

   – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, giáo viên chủ nhiệm.

   2.1.3.5. Giám sát hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của nhà trường.

   – Phương châm: Triển khai rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, kho giáo án điện tử… góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng sử dụng máy vi tính phục vụ công việc.

   – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

   – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm.

   2.1.3.6. Giám sát nhà trường huy động mọi nguồn lực của xã hội để thực hiện các hoạt động giáo dục.

   – Phương châm của nhà trường: Xây dựng trường học văn hóa và thực hiện quy chế, quy chế dân chủ của nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động các nguồn lực xã hội và cá nhân tham gia phát triển nhà trường.

   – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

   – Điều hành: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, BCH công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

   2.1.3.7. Giám sát các hoạt động xây dựng thương hiệu của trường:

   – Phương châm: Xây dựng thương hiệu và niềm tin xã hội đối với nhà trường; xây dựng niềm tin thương hiệu đối với mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tuyên truyền quảng bá, xây dựng truyền thống nhà trường, đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu nhà trường.

   – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

   – Người thực hiện: cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

   2.1.4. Trách nhiệm thực hiện:

   2.1.4.1. Kính gửi Chủ tịch Hội đồng trường:

   Xem Thêm: Tả Về Bác Hồ ❤️️15 Bài Văn Tả Chủ Tịch Hồ Chí Minh Hay Nhất

   Hiệu trưởng tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

   2.1.4.2. Đối với Thành viên Hội đồng Nhà trường:

   Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát, đôn đốc các mặt hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện các nhiệm vụ trên. Trường hợp nhà trường không thực hiện đúng nghị quyết theo quy định phải báo cáo ngay Chủ tịch Hội đồng trường.

   2.2. Định vị chiến lược của hội đồng trường trong thời kỳ:

   2.2.1. Các vấn đề chiến lược cần ưu tiên trong quá trình ra quyết định…:

   – Đổi mới phương pháp dạy học “…”.

   – Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

   – Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý.

   – Phấn đấu xây dựng trường đạt mức chất lượng tối thiểu; đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn quốc gia.

   2.2.2. Định vị chiến lược:

   2.2.2.1. Nhiệm vụ:

   Đôn đốc các trường xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, sáng tạo, năng động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước.

   Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt mức chất lượng tối thiểu; đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn quốc gia.

   2.2.2.2. Tầm nhìn:

   Giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm xây dựng trường học có chất lượng; là trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương; là nơi gửi gắm con em tin cậy của phụ huynh, nơi giáo viên và học sinh luôn được động viên, sáng tạo và hướng tới thành công.

   2.2.2.3. giá trị

   Giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện tinh thần đoàn kết; trung thực; hợp tác; độc lập, sáng tạo; dân chủ, kỷ cương; trách nhiệm.

   2.2.3. Mục tiêu và phương châm hành động:

   2.2.3.1. Mục tiêu:

   Đôn đốc các nhà trường xây dựng mô hình giáo dục tiên tiến hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại, thực hiện nhà trường có chất lượng cao.

   2.2.3.2. Phương châm hành động:

   Giám sát các hoạt động của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục học sinh:

   – Phương châm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, nhất là chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Đổi mới phương pháp dạy học theo mục tiêu, nội dung môn học và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động chăm sóc, nuôi dạy con cái, hoạt động nhóm nhằm giúp học sinh nắm vững các kỹ năng sống cơ bản.

   Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt mức chất lượng tối thiểu; đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn quốc gia ngay từ đầu năm học. ….

   – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

   – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp, giáo viên chủ nhiệm.

   2.2.3.3. Giám sát các hoạt động của trường trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ.

   – Phương châm: Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn tốt; có trình độ tin học, ngoại ngữ cơ bản, tác phong giảng dạy mẫu mực, đoàn kết, nhiệt tình, gắn bó với nhà trường, hợp tác , giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

   – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

   – Thực hiện: BGH, Tổ trưởng chuyên môn.

   2.2.3.4. Giám sát việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục.

   – Phương châm: Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, bảo quản, sử dụng hiệu quả, lâu dài.

   – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

   – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán, giáo viên chủ nhiệm.

   2.2.3.5. Giám sát hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của nhà trường.

   – Phương châm: Triển khai rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học, kho giáo án điện tử… góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng sử dụng máy vi tính phục vụ công việc.

   – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

   – Người thực hiện: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm.

   2.2.3.6. Giám sát nhà trường huy động mọi nguồn lực của xã hội để thực hiện các hoạt động giáo dục.

   – Phương châm của nhà trường: Xây dựng trường học văn hóa và thực hiện quy chế, quy chế dân chủ của nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên; huy động các nguồn lực xã hội và cá nhân tham gia phát triển nhà trường.

   – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

   – Điều hành: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, BCH công đoàn; Ban đại diện cha mẹ học sinh.

   2.2.3.7. Giám sát các hoạt động xây dựng thương hiệu của trường:

   – Phương châm: Xây dựng thương hiệu và niềm tin xã hội đối với nhà trường; xây dựng niềm tin thương hiệu đối với mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tuyên truyền quảng bá, xây dựng truyền thống nhà trường, đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu nhà trường.

   – Giám sát các hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt mức chất lượng tối thiểu; đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; đạt chuẩn quốc gia ngay từ đầu năm học….

   – Giám sát bởi: Thành viên BGH nhà trường.

   – Người thực hiện: cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

   2.2.4. Trách nhiệm thực hiện:

   2.2.4.1. Kính gửi Chủ tịch Hội đồng trường:

   Xem Thêm: Tả Về Bác Hồ ❤️️15 Bài Văn Tả Chủ Tịch Hồ Chí Minh Hay Nhất

   Hiệu trưởng tổ chức triển khai kế hoạch chiến lược đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

   2.2.4.2. Đối với Thành viên Hội đồng Nhà trường:

   Theo nhiệm vụ được phân công, giám sát, đôn đốc các mặt hoạt động của nhà trường nhằm thực hiện các nhiệm vụ trên. Trường hợp nhà trường không thực hiện đúng nghị quyết theo quy định phải báo cáo ngay Chủ tịch Hội đồng trường.

   3. Thông qua kế hoạch, nghị quyết: – Thông qua kế hoạch năm học…; kế hoạch chỉ đạo chuyên môn; kế hoạch công tác công đoàn, đoàn thanh niên; mục tiêu phấn đấu.

   – Quy chế chi tiêu nội bộ được ban hành; các quy chế, quyết định chuyên môn thuộc thẩm quyền của nhà trường. – Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của trường sửa đổi, bổ sung cho năm học này…

   – Thông qua dự kiến ​​thu (thu, thỏa thuận) đầu năm học.

   Các thành viên BGH có mặt tại cuộc họp đã nhất trí thống nhất tất cả các nội dung trên thành một nghị quyết để thực hiện cho năm học hiện tại…nghị quyết đã được các thành viên BGH nhất trí.

   p>

   Biên bản cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 10 phút cùng ngày, không ai có ý kiến ​​gì.

   Thư ký Hội đồng trường

   Chủ tịch hội đồng trường

   Các thành viên khác

   Trên đây là biên bản họp hội đồng nhà trường năm học 2021-2022 của trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

   Các tài liệu trên, thầy cô có thể tìm trong mục tài liệu hoặc biểu mẫu của hoatieu.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *