Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ?

Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ?

Cấu trúc của màng sinh chất

Màng sinh chất là màng sinh học ngăn cách môi trường bên trong tế bào với môi trường bên ngoài. Vậymàng sinh chất có cấu trúc động?

Câu hỏi:

Màng sinh chất có cấu trúc động?

Bạn Đang Xem: Màng sinh chất có cấu trúc động là nhờ?

a.Các phân tử phospholipid và protein chuyển động không ngừng

b.Màng liên tục chuyển động xung quanh tế bào

Xem Thêm: Bài 1,2,3, 4,5,6,7,8 trang 82,83 SGK Hóa 10: Phản ứng oxi hóa – khử

c.Tế bào vận động không ngừng nên màng có cấu trúc động

Xem Thêm : 3TSoft Phần mềm kế toán miễn phí

d.Các phân tử protein và cholesterol chuyển động không ngừng

Câu trả lời đúng là a.

Màng sinh chất có cấu trúc động do sự chuyển động thường xuyên của các phân tử phospholipid và protein, chức năng cơ bản của màng sinh chất là bảo vệ tế bào khỏi môi trường xung quanh.

Giải thích tại sao câu trả lời đúng

Xem Thêm: Bảng cửu chương bảng Word, bảng cửu chương nhân chia PDF đẹp, chuẩn nhất

Màng sinh chất bao gồm hai thành phần chính, đó là phospholipid và protein. Hơn nữa, ở tế bào động vật và người, màng sinh chất chứa nhiều phân tử cholesterol làm tăng tính ổn định của màng sinh chất.

Các protein của màng tế bào đóng vai trò là ống dẫn để di chuyển các chất vào và ra khỏi tế bào và là cơ quan tiếp nhận thông tin từ bên ngoài.

Có thể nói, màng sinh chất giống như bộ mặt của tế bào, các thành phần của màng sinh chất như protein, glycolipid, glycoprotein, v.v. đóng vai trò là cảm biến (thụ thể), cổng (kênh) và chất đánh dấu, của mỗi tế bào. có một loại tiêu chuẩn công nhận cụ thể.

Xem Thêm : Lý thuyết tự cảm, I. TỪ THÔNG RIÊNG CỦA MỘT MẠCH KÍN

Màng sinh chất chủ yếu bao gồm phospholipid và protein, có các chức năng chính sau:

Xem Thêm: Hàn mối nối thực hiện theo mấy bước?

– Trao đổi chất chọn lọc với môi trường: Lớp photpholipid chỉ cho các phân tử nhỏ tan trong chất béo (không phân cực) đi qua.

Các loài phân cực và tích điện phải đi qua các kênh protein thích hợp để vào tế bào. Màng sinh chất có đặc tính cho phép một số chất đi vào và ra khỏi tế bào và thường được gọi là màng bán thấm.

– Màng sinh chất cũng có các protein thụ thể nhận thông tin từ tế bào. Tế bào là một hệ thống mở, liên tục nhận các thông tin vật lý và hóa học từ thế giới bên ngoài và phản ứng ổn định với những thay đổi của điều kiện bên ngoài.

Ví dụ, màng sinh chất của tế bào thần kinh người có các thụ thể nhận tín hiệu do chất dẫn truyền xung thần kinh của tiền tế bào giải phóng ra, để xung thần kinh được truyền từ tế bào thần kinh này sang tế bào thần kinh khác.

– Màng sinh chất có các “dấu chuẩn”, là các glycoprotein duy nhất cho từng loại tế bào. Do đó, các tế bào của cùng một sinh vật có thể nhận ra nhau và nhận ra các tế bào “ngoại lai” (tế bào của một sinh vật khác).

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục