Bài 6 Trang 119 SGK Hóa Học 10

Bài 6 Trang 119 SGK Hóa Học 10

Bài 6 sgk hóa 10 trang 119

Video Bài 6 sgk hóa 10 trang 119

-> baitap.me

Bạn Đang Xem: Bài 6 Trang 119 SGK Hóa Học 10

 1. Lớp 10
 2. Hóa học lớp 10
 3. Bài 26: Bài tập: Nhóm Halogen
 4. bài 6 trang 119 SGK Hóa học 10
  • Kỹ năng-Ôn tập tiếng Anh 10 mới
  • Câu 5 trang 115 sgk gdcd 10
  • Sách tin học trang 6 câu 5 câu 10
  • câu 3 trang 8 SGK Kỹ Thuật 10
  • 6.Có các chất sau: kmno4, mno2, k2cr2o7 và dung dịch HCl

   a) Nếu các chất oxi hóa có khối lượng bằng nhau thì chất oxi hóa nào tạo ra nhiều khí clo nhất?

   b) Nếu số mol các chất oxi hóa bằng nhau thì chất nào sinh ra nhiều khí clo hơn?

   Hãy tính đáp án đúng theo phương trình phản ứng.

   Xem Thêm: Soạn Tiếng Việt lớp 3 trang 124 Chân trời sáng tạo tập 2

   Xem Thêm : Bộ đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh năm 2022 có file PDF tải về

   một)

   Giả sử khối lượng mỗi chất tính bằng gam.

   mno2 + 4hcl → mncl2 + cl2 + 2h2o (1)

   2kmno4 + 14 hcl → 2mncl2 + 2kcl + 5cl2 + 8h2o (2)

   Xem Thêm: Lý thuyết Sinh 7: Bài 9. Đa dạng của ngành Ruột khoang

   k2cr2o7 + 14 hcl → 2crcl2 + 2kcl + 3cl2 + 7h2o (3)

   Sau đó sử dụng: kmno4 để điều chế thêm cl2

   Xem Thêm : Cách chơi Rồng Rắn Lên Mây | Hướng dẫn cách chơi mới nhất

   b) Nếu số mol của một chất bằng n mol

   Theo (1) nmol mno2 → nmol cl2

   Xem Thêm: Hãy phân tích đoạn trích Cha vẫn cương quyết không chuyển chăng

   Theo (2) nmol kmno4 → 2,5nmol cl2

   Theo (3)nmol k2cr2o7 → 3nmol cl2

   Ta có: 3n > 2,5n>

   Vậy nên dùng k2cr2o7 hơn cl2.

   Các chủ đề khác

   Đề xuất, báo cáo lỗi
   • Chương 1: Nguyên tử
    • Bài 1: Cấu tạo nguyên tố
    • Bài 2: Hạt nhân, nguyên tố hóa học, đồng vị
    • Bài 3: Bài tập: Cấu tạo của nguyên tử
    • Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
    • Bài 5: Cấu hình điện tử của nguyên tử
    • Bài 6: Bài tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
     • Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn
      • Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
      • Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn nguyên tử quả cầu electron của các nguyên tố hóa học
      • Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. Luật tuần hoàn
      • Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
      • Bài 11: Bài tập: Bảng tuần hoàn các nguyên tố, sự thay đổi tuần hoàn cấu hình electron của nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học
       • Chương 3: Liên kết hóa học
        • Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion
        • Bài 13: Liên kết cộng hóa trị
        • Bài 14: Tinh thể nguyên tử và phân tử
        • Bài 15: Hóa trị và Số oxi hóa
        • Bài 16: Bài tập: Liên kết hóa học
         • Chương 4: Các phản ứng oxi hóa khử
          • Bài 17: Các phản ứng oxi hóa khử
          • Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
          • Bài 19: Bài tập: Phản ứng oxi hóa khử
          • Bài 20: Bài tập số 1: Phản ứng oxi hóa khử
           • Chương 5: Nhóm Halo
            • Bài 21: Tổng quan về nhóm Halo
            • Trở về 22: Clo
            • Bài 23: Hiđro Clorua – Axit Clohydric và Muối Clorua
            • Bài 24: Khái quát về hợp chất clo oxi hóa
            • Trở về 25: Fluoro-Bromo-Iodine
            • Bài 26: Bài tập: Nhóm Halogen
            • Bài 27: Bài tập số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
            • Bài 28: Bài tập 3: Tính chất của Brôm và Iot
             • Chương 6: Oxy – Lưu huỳnh
              • Bài 29: Oxy – Ozon
              • Sau 30: Lưu huỳnh
              • Bài 31: Bài thực hành 4: Tính chất của Oxi và Lưu huỳnh
              • Bài 32: Hiđro Sunfua – Lưu Huỳnh Đioxit – Lưu Huỳnh Trioxit
              • bài 33: Axit sunfuric – Sunfat
              • Bài 34: Thực hành Oxi và Lưu huỳnh
              • Bài 35: Bài tập 5: Tính chất của hợp chất lưu huỳnh
               • Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng
                • Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học
                • Bài 37: Bài tập 6: Tốc độ phản ứng hóa học
                • Bài 38: Cân Bằng Hóa Học
                • Bài 39: Thực hành tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục