Luyện tập: Giải bài 33 34 35 36 37 trang 50 51 sgk Toán 8 tập 1

Luyện tập: Giải bài 33 34 35 36 37 trang 50 51 sgk Toán 8 tập 1

Bài 34 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Video Bài 34 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Bài tập §6. Phép Trừ Phân Số Đại Số, Chương 2 – Phân Số Đại Số, SGK Toán 8 Tập 1. Nội dung Giải 33 34 35 36 37 Trang 50 51 SGK Toán 8 Tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết và lời giải các dạng bài tập đại số trong SGK Toán 8 giúp học sinh học tốt môn Toán lớp 8.

Bạn Đang Xem: Luyện tập: Giải bài 33 34 35 36 37 trang 50 51 sgk Toán 8 tập 1

Lý thuyết

1. Điểm số là

Nói chung, đối với phân số \(\frac{a}{b}\) ta có \(\frac{a}{b} + \frac{{ – a}}{b } = 0\). Vậy \(\frac{{ – a}}{b}\) là phân số đối của \(\frac{a}{b}\) và ngược lại \(\frac{ a }{b}\) là số nghịch đảo của \(\frac{{ – a}}{b}\).

Nghịch đảo của một phân số \(\frac{a}{b}\) được biểu thị dưới dạng \(\frac{{ – a}}{b}\).

2. Phép trừ

Phép trừ các phân số đại số là phép cộng các số đối của chúng.

Quy tắc:

Để trừ phân số \(\frac{a}{b}\) khỏi phân số \(\frac{c}{d}\), chúng ta thêm \(\frac { a}{b}\) ngược lại với \(\frac{c}{d}\):

\(\frac{a}{b} – \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + \left( { – \frac{c}{d }} \phải)\).

Sau đây là hướng dẫn giải bài 1 bài 33 34 35 36 37 trang 50 51 SGK toán 8, các em hãy đọc kỹ đề trước khi giải nhé!

Bài tập

giaibaisgk.com giới thiệu đến các bạn lời giải bài tập Đại Số 8 có đáp án chi tiết bài 33 34 35 36 37 trang 50 51 SGK Toán 8 Tập 1 Bài 6. Chương 2 Phép Trừ Phân Số Đại Số – Algebraic Fractions dành cho các bạn tham khảo. Chi tiết lời giải của từng bài tập xem bên dưới:

1. Giải bài 33 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau:

a) $\frac{4xy – 5}{10x^3y} – \frac{6y^2 – 5}{10x^3y}$

b) $\frac{7x + 6}{2x(x + 7)} – \frac{3x + 6}{2x^2 + 14x}$

Giải pháp:

Ta có:

a) $\frac{4xy – 5}{10x^3y} – \frac{6y^2 – 5}{10x^3y} = \frac{4xy – 5 – (6y^2 – 5)}{10x^3y}$

= $\frac{4xy – 5 – 6y^2 + 5 }{10x^3y} = \frac{4xy – 6y^2}{10x^3y}$

= $\frac{2y(2x – 3y)}{10x^3y} = \frac{2x – 3y}{5x^3}$

b) $\frac{7x + 6}{2x(x + 7)} – \frac{3x + 6}{2x^2 + 14x}$

$ = \frac{7x + 6}{2x(x + 7)} – \frac{3x + 6}{2x(x + 7)}$

$= \frac{7x + 6 – 3x – 6}{2x(x + 7)} = \frac{4x}{2x(x + 7)} = \frac{2}{x + 7}$.

2. Giải bài 34 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Sử dụng quy tắc để đổi dấu rồi tính toán:

Xem Thêm: Hướng dẫn viết về bản thân bằng tiếng Anh lớp 5 (bonus 5 bài mẫu)

a) $\frac{4x + 13}{5x(x – 7)}$ – $\frac{x – 48}{5x(7 – x)}$

b) $\frac{1}{x – 5x^2}$ – $\frac{25x – 15}{25x^2 – 1}$

Giải pháp:

Ta có:

a) $\frac{4x + 13}{5x(x – 7)} – \frac{x – 48}{5x(x – 7)} $

$= \frac{4x + 13}{5x(x – 7)} – \frac{x – 48}{-5x(x – 7)}$

$= \frac{4x + 13}{5x(x – 7)} + \frac{x – 48}{5x(x – 7)}$

Xem Thêm : Lọc trùng trong Excel nhanh chóng, hiệu quả với 4 cách này

$= \frac{4x + 13 + x – 48}{5x(x – 7)} = \frac{5x – 35}{5x(x – 7)}$

$ = \frac{5(x – 7)}{5x(x – 7)} = \frac{1}{x}$

b) $\frac{1}{x – 5x^2}$ – $\frac{25x – 15}{25x^2 – 1}$

= $\frac{1}{x(1 – 5x)}$ – $\frac{25x – 15}{(5x + 1)(5x – 1)}$

= $\frac{1}{x(1 – 5x)}$ + $\frac{25x – 15}{(5x + 1)(1 – 5x)}$

= $\frac{5x + 1}{x(1 – 5x)(5x + 1)}$ + $\frac{x(25x – 15)}{x(5x + 1)(1 – 5x)}$

= $\frac{5x + 1 + 25x^2 – 15x}{x(1 – 5x)(5x + 1)}$

= $\frac{25x^2 – 10x + 1}{x(1 – 5x)(5x + 1)}$

= $\frac{(1 – 5x)^2}{x(1 – 5x)(5x + 1)}$

= $\frac{1 – 5x}{x(5x + 1)}$

3. Giải bài 35 trang 50 SGK Toán 8 tập 1

Thực hiện phép tính:

a) $\frac{x + 1}{x – 3}$ – $\frac{1 – x}{x + 3}$ – $\frac{2x(1 – x)}{ 9 – x^2}$

b) $\frac{3x + 1}{(x – 1)^2}$ – $\frac{1}{x + 1}$ + $\frac{x + 3}{1 – x^2}$

Giải pháp:

Ta có:

Xem Thêm: Bài thơ Ánh trăng In trong tập Ánh trăng, tác giả Nguyễn Duy

a) $mtc: (x – 3)(x + 3) = x^2 – 9$

$\frac{x + 1}{x – 3}$ – $\frac{1 – x}{x + 3}$ – $\frac{2x(1 – x)}{9 – x^2}$

= $\frac{x + 1}{x – 3}$ – $\frac{1 – x}{x + 3}$ + $\frac{2x(1 – x)}{x ^2 – 9}$

= $\frac{(x + 1)(x + 3)}{(x – 3)(x + 3)}$ – $\frac{(1 – x)(x – 3)} {(x + 3)(x – 3)}$ + $\frac{2x(1 – x)}{x^2 – 9}$

= $\frac{(x + 1)(x + 3) – (1 – x)(x – 3) + 2x(1 – x)}{(x – 3)(x + 3)} $

= $\frac{x^2 + 4x + 3 – (-x^2 + 4x – 3) + 2x – 2x^2}{(x – 3)(x + 3)}$

= $\frac{x^2 + 4x + 3 + x^2 – 4x + 3 + 2x – 2x^2}{(x – 3)(x + 3)}$

= $\frac{2x + 6}{(x – 3)(x + 3)} = \frac{2(x + 3)}{(x – 3)(x + 3)} = \frac{2}{x – 3}$

b) $\frac{3x + 1}{(x – 1)^2}$ – $\frac{1}{x + 1}$ + $\frac {x + 3}{1 – x^2}$

= $\frac{3x + 1}{(x – 1)^2}$ – $\frac{1}{x + 1}$ – $\frac{x + 3}{x^ 2 – 1}$

= $\frac{3x + 1}{(x – 1)^2}$ – $\frac{1}{x + 1}$ – $\frac{x + 3}{(x – 1)(x + 1)}$

= $\frac{(3x + 1)(x + 1)}{(x – 1)^2(x + 1)}$ – $\frac{(x – 1)^2}{ (x – 1)^2(x + 1)}$ – $\frac{(x + 3)(x – 1)}{(x – 1)^2(x + 1)}$

= $\frac{(3x + 1)(x + 1) – (x – 1)^2 – (x + 3)(x – 1)}{(x – 1)^2(x + 1)}$

= $\frac{3x^2 + 4x + 1 – x^2 + 2x – 1 – x^2 – 2x + 3}{(x – 1)^2(x + 1)}$

Xem Thêm : Là nhân viên văn phòng, bạn đã biết đánh số trang Word chưa?

= $\frac{x^2 + 4x + 3}{(x – 1)^2(x + 1)}$ = $\frac{(x^2 + x) + (3x + 3 )}{(x – 1)^2(x + 1)}$

= $\frac{x(x + 1) + (3(x + 1)}{(x – 1)^2(x + 1)}$ = $\frac{(x + 1) (x + 3)}{(x – 1)^2(x + 1)}$ = $\frac{x + 3}{(x – 1)^2}$

4. Giải bài 36 trang 51 SGK toán 8 tập 1

Một công ty quần áo phải sản xuất sản phẩm trị giá 10.000 đô la trong x đô la ngày. Khi nó được hoàn thành, nó không chỉ được hoàn thành sớm hơn một ngày mà tôi còn kiếm được thêm 80 đô la cho sản phẩm.

a) Hãy biểu thị nó bằng $x$:

– Số lượng sản phẩm sản xuất trong ngày kế hoạch.

– Số lượng sản phẩm thực tế sản xuất trong ngày.

– Số lượng sản phẩm tăng ca trong ngày.

Xem Thêm: Soạn bài Người trong bao | Ngắn nhất Soạn văn 11 – VietJack.com

b) Tính số sản phẩm làm thêm trong một ngày, $x = 25$.

Giải pháp:

a) được đại diện bởi $x$:

– Số lượng sản phẩm được sản xuất vào ngày dự kiến ​​sẽ bằng tổng số sản phẩm chia cho số ngày sản xuất: $\frac{1000}{x}$(products)

– Công ty hoàn thành sớm 1 ngày nhưng vẫn sản xuất được 80 chiếc nên số sản phẩm thực tế sản xuất trong ngày là:

$\frac{1000 + 80}{x – 1} = \frac{1080}{x – 1}$ (sản phẩm)

– Số sản phẩm làm thêm trong 1 ngày là:

$\frac{1080}{x – 1} – \frac{1000}{x}$ (sản phẩm)

b)Nếu $x = 25$ thì số sản phẩm làm thêm mỗi ngày là:

$\frac{1080}{25 – 1} – \frac{1000}{25}$

$ = \frac{1080}{24} – \frac{1000}{25} = 420 – 400 = 20$ (sản phẩm)

5. Giải bài 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 1

Đố vui. Điểm $\frac{2x + 1}{x^2 – 3}$. Bạn có thể tìm một phân số mà khi trừ phân số đã cho từ phân số mong muốn, bạn nhận được phân số ngược lại với phân số đã cho.

Giải pháp:

Gọi $q$ để tìm phân số, ta có:

$\frac{2x + 1}{x^2 – 3} – q = -\frac{2x + 1}{x^2 – 3}$

Suy luận:

$q = \frac{2x + 1}{x^2 – 3} + \frac{2x + 1}{x^2 – 3} = \frac{4x + 2}{x^2 – 3}$

Trước:

 • Giải bài 28 29 30 31 32 trang 49 50 SGK Toán 8 Tập 1
 • Tiếp theo:

  • Giải bài 38 39 40 41 trang 52 53 SGK Toán 8 tập 1
  • Xem thêm:

   • Câu hỏi khác 8
   • Học tốt vật lý lớp 8
   • Học tốt môn sinh học lớp 8
   • Học tốt ngữ văn lớp 8
   • Điểm tốt môn lịch sử lớp 8
   • Học tốt môn địa lý lớp 8
   • Học tốt tiếng Anh lớp 8
   • Học tốt môn tiếng Anh lớp 8 thí điểm
   • Học Tin học lớp 8
   • Học chăm chỉ môn gdcd lớp 8
   • Chúc các em thành công trong công việc Sách Giáo Khoa Toán 8 Phần Đính Kèm 33 34 35 36 37 Trang 50 51 SGK Toán 8 Tập 1!

    “Môn thể thao nào đã khó giabaisgk.com”

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục