Giải bài 10,11, 12,13 trang 12,13 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình

Giải bài 10,11, 12,13 trang 12,13 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình

Bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Video Bài 11 trang 13 sgk toán 8 tập 2

Giải 3 Toán 8: Giải bài 10 trang 12 Bài 11, 12, 13 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2: Phương trình rút gọn về dạng ax + b = 0.

Bạn Đang Xem: Giải bài 10,11, 12,13 trang 12,13 SGK Toán 8 tập 2: Phương trình

– Để giải phương trình đưa về ax + b = 0, ta thường biến đổi phương trình như sau:

+ Lấy mẫu Lấy mẫu

+ thực hiện các phép tính loại bỏ dấu ngoặc đơn và chuyển đổi các số hạng để đưa phương trình về dạng ax = c

+ tìm x

Lưu ý: Quá trình chuyển đổi phương trình sang dạng ax = c có thể dẫn đến trường hợp đặc biệt của các hệ số chưa biết bằng 0 nếu:

0x = c thì phương trình vô nghiệm s = .

0x = 0 thì phương trình có mọi x hoặc vô số nghiệm: s = r.

Đáp án bài tập: bất phương trình biến thành ax + b = 0 trang 12.13 sgk.

Bài 10. Tìm lỗi và sửa chúng

Vui lòng trả lời đúng các câu hỏi sau:

a) 3x – 6 + x = 9 – x b) 2t – 3 + 5t = 4t + 12

⇔ 3x + x – x = 9 – 6 ⇔ 2t + 5t – 4t = 12 -3

⇔ 3x = 3 3t = 9

⇔ x = 1 t = 3.

Giải:a) Phương trình sai thứ hai di chuyển số hạng -6 từ trái sang phải và số hạng -x từ phải sang trái mà không đổi dấu.

Phân tích: 3x – 6 + x = 9 – x

⇔ 3x + x + x = 9 + 6

⇔ 5x = 15

⇔x = 3

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 3

b) Đẳng thức thứ hai sai, chuyển số hạng -3 từ trái sang phải không đổi dấu.

Phân tích: 2t – 3 + 5t = 4t + 12

⇔ 2t + 5t – 4t = 12 + 3

Xem Thêm: Sinh nhật Doraemon khi nào? Doraemon bao nhiêu tuổi? Những tập đặc biệt mừng sinh nhật của Doraemon

⇔ 3t = 15

⇔t = 5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất t = 5

Bài 11. Giải phương trình:

a) 3x – 2 = 2x – 3;b) 3 – 4u + 24 + 6u = u + 27 + 3u;

c) 5 – (x – 6) = 4(3 – 2x); d) -6(1,5 – 2x) = 3(-15 + 2x);

e) 0,1 – 2(0,5t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7

Xem Thêm : Tiếng Việt lớp 2 Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con

Đáp án:a) 3x – 2 = 2x – 3

⇔ 3x – 2x = -3 + 2

⇔x = -1

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -1.

b) 3 – 4u + 24 + 6u = bạn + 27 + 3u

⇔ 2u + 27 = 4u + 27

⇔ 2u – 4u = 27 – 27

⇔ -2u = 0

⇔ u = 0

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất u = 0.

c) 5 – (x – 6) = 4(3 – 2x)

⇔ 5 – x + 6 = 12 – 8x

⇔ -x + 11 = 12 – 8x

⇔ -x + 8x = 12 – 11

⇔ 7x = 1

⇔ x = 1/7

Xem Thêm: Giải Toán 7 trang 107 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 1/7

d) -6(1,5 – 2x) = 3(-15 + 2x)

⇔ -9 + 12x = -45 + 6x

⇔ 12x – 6x = -45 + 9

⇔ 6x = -36

⇔x = -6

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -6

e) 0,1 – 2(0,5t – 0,1) = 2(t – 2,5) – 0,7

⇔ 0,1 – t + 0,2 = 2t – 5 – 0,7

⇔ -t + 0,3 = 2t – 5,7

⇔ -t – 2t = -5,7 – 0,3

⇔ -3t = -6

⇔ t = 2

2016-01-05_211324

⇔x = 5

Xem Thêm : Cảm ứng của động vật là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại

Bài 12, Trang 13 Giải phương trình:

Trả lời:

⇔ 2(5x – 2) = 3(5 – 3x)

⇔ 10x – 4 = 15 – 9x

⇔ 10x + 9x = 15 + 4

⇔ 19x = 19

⇔x = 1

⇔ 30x + 9 = 36 + 24 + 32x

Xem Thêm: Tả người bạn em mới quen (14 mẫu) – Tập làm văn lớp 3

⇔ 30x – 32x = 60 – 9

⇔ -2x = 51

⇔x = -51/2 = -25,5

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -25,5.

cauc-bai-12

⇔ 2 – 6x =

⇔ 6 – 18x = -5x + 6

⇔ -18x + 5x = 0

⇔ -13x = 0

⇔x = 0

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.

Bài 13. Giải phương trình x(x + 2) = x(x + 3), như trong Hình 2.

Bạn nghĩ dàn xếp đúng hay sai?

Bạn sẽ giải phương trình này như thế nào?

2016-01-05_214303

Bạn đã điều chỉnh sai.

Bạn không thể chia cả hai vế của phương trình đã cho cho x để được phương trình

x + 2 = x + 3.

Đáp án đúng: x(x + 2) = x(x + 3)

⇔ x2 + 2x = x2 + 3x

⇔ x2 + 2x – x2 – 3x = 0

⇔ -x = 0

⇔x = 0

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = 0

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục