Xin giấy chuyển tuyến ở đâu? Chuyển tuyến điều trị bảo hiểm y tế?

Xin giấy chuyển tuyến ở đâu? Chuyển tuyến điều trị bảo hiểm y tế?

Xin giấy chuyển tuyến ở đâu

Việc khám chữa bệnh BHYT hiện nay được chia thành nhiều tuyến điều trị khác nhau, tương ứng với các mức điều trị khác nhau. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được giới thiệu điều trị thích hợp do mong muốn của bác sĩ hoặc thực hành điều trị. Vậy việc chuyển tuyến điều trị được quy định và thực hiện như thế nào? Các bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin về giới thiệu điều trị của Medicare.

Bạn Đang Xem: Xin giấy chuyển tuyến ở đâu? Chuyển tuyến điều trị bảo hiểm y tế?

Luật sưTư vấn pháp luật qua Tổng đàiTrực tuyến 24/7: 1900.6568

* Cơ sở pháp lý

– Thông báo số 43/2013/tt-byt ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc tinh chỉnh phân tuyến kỹ thuật chuyên môn của hệ thống các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

– Thông tư số 14/2014/tt-byt ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là các hình thức chuyển tuyến khác nhau

1. Giấy giới thiệu bảo hiểm y tế là gì?

Xem Thêm: IPod Touch Gen 7 – 32GB – Vender

Hiện nay, theo quy định tại Thông báo số 43/2013/tt-byt ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế đã tinh gọn phân tuyến kỹ thuật chuyên môn của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Về lợi ích, hệ thống tuyến kỹ thuật nghiệp vụ bao gồm: tuyến trung ương (tuyến 1); tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tuyến 2); tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố (tuyến 3) và tuyến xã, huyện, thị trấn. (dòng 4); Hàng).

Khi một cá nhân mắc bệnh, họ sẽ được điều trị tại một cấp bệnh viện được chỉ định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, do quá trình điều trị thực tế đòi hỏi phải thay đổi bệnh nhân kịp thời, hoạt động này được gọi là chuyển tuyến.

Xem Thêm : Bệnh viện mắt Trung Ương Hà Nội ở đâu-Kinh nghiệm và lưu ý khi

Điều 4 Thông báo số 14/2014/tt-byt ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định về chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phương thức chuyển tuyến bao gồm: bao gồm:

– Chuyển người bệnh từ tầng dưới lên tầng trên là chuyển người bệnh từ tầng dưới lên tầng trên liền kề theo thứ tự sau: Hàng 4 chuyển sang Hàng 3, Hàng 3 chuyển sang Hàng 2, Hàng 3 2 chuyển tuyến 1 hoặc chuyển người bệnh không đúng trình tự trên, từ tuyến 4 lên tuyến 2, từ tuyến 4 lên tuyến 1 hoặc từ tuyến 3 lên tuyến 1 không đúng trình tự.

– chuyển bệnh nhân từ tuyến trên xuống tuyến dưới, hiểu đơn giản là bệnh nhân được chuyển từ tuyến 1 lên tuyến 2, tuyến 2 lên tuyến 3,…

– Chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến, trường hợp này chỉ chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như chuyển từ bệnh viện hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế lên bệnh viện hạng đặc biệt ( đây đều là bệnh viện hạng nhất).

2. Điều kiện khám chữa bệnh chuyển tuyến bảo hiểm y tế

* Khi chuyển từ ngoại tuyến sang trực tuyến

Xem Thêm: Biển số xe 97 ở tỉnh nào? Biển số xe Bắc Kạn là bao nhiêu?

Đó là người bệnh mắc bệnh không có khả năng chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc bệnh phù hợp với khả năng chẩn đoán và điều trị. Cơ sở chẩn đoán, điều trị đối với các hạng mục kỹ thuật khám bệnh nhưng do điều kiện khách quan mà cơ sở khám bệnh, chẩn đoán, điều trị đó không có đủ điều kiện để chẩn đoán, điều trị. Đây là tình trạng phổ biến, trong quá trình điều trị bệnh nhân, bệnh viện nhận thấy mình không đủ khả năng điều trị bệnh, thường là bệnh nặng đòi hỏi trình độ, kỹ thuật điều trị cao hơn thì cần phải quay vòng.

Trường hợp chuyển tuyến không liền kề là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp theo danh mục kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền trong nước phê duyệt. Nếu được duyệt khám bệnh, chữa bệnh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển tuyến lên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên;

Trừ trường hợp bệnh nhân khám chữa bệnh tại các phòng khám, cơ sở khám chữa bệnh ngoại trú tuyến 4, các trường hợp còn lại cần được tư vấn và chỉ định chuyển tuyến trước khi chuyển tuyến.

* Được cấp trên và cấp dưới giới thiệu

Phòng khám y tế chuyển bệnh nhân từ tầng trên xuống tầng dưới. Nếu tình trạng bệnh thuyên giảm thì có thể tiếp tục điều trị ở tuyến dưới, nếu tuyến dưới đủ điều kiện điều trị bệnh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển người bệnh về tuyến dưới. cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và tình trạng điều trị của người bệnh theo khả năng của cơ sở.

Xem Thêm : Mách nhỏ bí quyết chọn địa chỉ mua bếp từ Bosch ở đâu tốt chính

*Chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến

Khi bệnh của người bệnh không phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng do điều kiện khách quan mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải chịu bệnh, thuốc chữa không đủ điều kiện chẩn đoán, điều trị. Bệnh đồng thời của trường hợp này là bệnh phù hợp với danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến được chuyển giao. Nói một cách đơn giản, đối với bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Tim mạch Trung ương, bệnh nhân có thể được chuyển đến Bệnh viện K và các bệnh viện chuyên điều trị ung thư khác để có phương pháp điều trị phù hợp.

Ngoài ra, luật quy định việc chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám, chữa bệnh ở các vùng lân cận để bảo đảm thuận lợi cho người bệnh. Loại giới thiệu này do sở y tế địa phương quyết định tùy theo tình hình cụ thể. Ví dụ, nếu bệnh nhân có địa chỉ cư trú và người nhà ở Nam Định nhưng nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh thì có thể xem xét chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để điều trị.

Xem Thêm: Biển số 49 ở tỉnh nào?

Đối với trường hợp trên và khi đăng ký khám chữa bệnh đúng tuyến theo BHYT. Ai không đủ các điều kiện trên coi như vượt tuyến, chuyển tuyến. Đây là những tình huống mà bệnh nhân hoặc người đại diện của bệnh nhân yêu cầu chuyển tuyến và cơ sở y tế vẫn sẽ xử lý để bệnh nhân có thể được chuyển đi khi cần thiết. Tuy nhiên, khi bệnh nhân chuyển viện trái tuyến thì quyền lợi BHYT của bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng, không đúng trường hợp chuyển viện.

3. Theo trình tự, thủ tục chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT thì nộp hồ sơ chuyển tuyến ở đâu

Đối với chuyển tuyến, khi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quyết định chuyển người bệnh lên tuyến trên hoặc cùng tuyến thì trước hết phải thông báo cho người bệnh và giải thích rõ lý do chuyển tuyến. Người đại diện hợp pháp của bệnh nhân hiểu và thông cảm. Sau đó cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký giấy chuyển tuyến cho người bệnh.

Trường hợp cấp cứu, phòng khám phải liên hệ với phòng khám dự định chuyển người bệnh để thông báo việc chuyển viện, đồng thời kiểm tra lần cuối tình trạng người bệnh trước khi chuyển, chuẩn bị phương tiện thực hiện sơ cứu người bệnh trên đường đi để bảo đảm người bệnh nằm viện, an toàn tính mạng trong quá trình chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp người bệnh cần sự hỗ trợ kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà người bệnh được chuyển đến, thường là khi người bệnh bị bệnh nặng thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người bệnh được chuyển đến phải thông báo rõ cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó người bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các yêu cầu hỗ trợ mà cơ sở đó cần để cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện các bước điều trị cho người bệnh. phù hợp;

Sau khi quyết định chuyển người bệnh đến cơ sở y tế, cơ sở y tế phải giao giấy chuyển viện cho người hộ tống hoặc người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh để chuyển người bệnh đến cơ sở y tế nơi người bệnh điều trị. nằm. Bệnh nhân dự kiến ​​sẽ được chuyển đi;

Cơ sở y tế giới thiệu có trách nhiệm bàn giao bệnh nhân và giấy chuyển tuyến cho cơ sở y tế được giới thiệu. Thông thường, các bệnh viện sẽ chuẩn bị các phương tiện như ô tô, xe cấp cứu để vận chuyển bệnh nhân, đồng thời có thể có bác sĩ, y tá, hộ lý, hộ lý,… đi cùng và các trang thiết bị y tế, thuốc cần thiết để đối phó với diễn biến bệnh lý của bệnh nhân. trong thời kỳ quá độ.

Về việc đăng ký giới thiệu ở đâu? Khi đó nơi xin chuyển tuyến là nơi người bệnh đang điều trị. Người bệnh hoặc người đại diện, người giám hộ của người bệnh chuyển người bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người bệnh. Giấy chuyển tuyến thực hiện theo mẫu ban hành theo Thông tư số 14/2014/tt-byt và có chữ ký của người có thẩm quyền là Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người đứng đầu chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được ủy quyền. người hoặc những người có trách nhiệm ký.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giải Đáp Cuộc Sống