Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ – Ngữ văn 6

Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ – Ngữ văn 6

Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

 • Khái niệm
  • Từ có thể có một hoặc nhiều nghĩa. Ban đầu, từ thường chỉ có một nghĩa. Nhưng trong thực tiễn, để thích ứng với sự nâng cao nhận thức của con người, nâng cao trình độ phát triển của xã hội, ngoài việc tạo ra những đơn vị từ mới để gọi tên, diễn đạt sự vật, hiện tượng mới, khái niệm mới, còn cần phải thêm từ trên cơ sở từ đã có.nghĩa mới. Cách tạo thêm nghĩa mới cho từ là tạo ra từ nhiều nghĩa.
  • Ví dụ
   • Từ “bàn chân”
    • phần dưới cơ thể người, động vật; đã từng đi, đứng (đau chân, gãy chân…)
    • Phần dưới của vật đỡ các bộ phận khác (chân bàn, chân ghế, chân đèn…)
    • Phần đáy của một vật gì đó, liền kề và gắn chặt vào mặt đất (chân tường, chân răng…)
    • Một số từ chỉ có một nghĩa
     • Ví dụ minh họa
      • Xe đạp: Chỉ có một phương tiện phải đi
      • Xe máy: Xe có động cơ xăng.
      • compa: dùng để chỉ một loại đồ dùng học tập
      • Toán học: Đề cập đến một chủ đề cụ thể.
      • Hoa nhài: Đề cập đến một loại hoa cụ thể.
      • Bút và mực: Bút phải được đổ đầy mực để viết.
      • Ghi nhớ 1: sgk/56
       • Chuyển ngữ là hiện tượng chuyển nghĩa của từ, tạo ra từ nhiều nghĩa.
        • Nghĩa gốc: nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở hình thành các nghĩa khác.
        • Nghĩa chuyển: là nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc.
        • Chuyển ngữ: là hiện tượng chuyển nghĩa của từ để tạo ra từ nhiều nghĩa.
        • Thường trong câu, từ chỉ có nghĩa cụ thể.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục