Soạn bài Ôn tập về luận điểm | Soạn văn 8 hay nhất – VietJack.com

Soạn bài Ôn tập về luận điểm | Soạn văn 8 hay nhất – VietJack.com

Soan bai on tap ve luan diem

Chuẩn bị cho bài luận

Tôi. Khái niệm luận án

Bạn Đang Xem: Soạn bài Ôn tập về luận điểm | Soạn văn 8 hay nhất – VietJack.com

1. Bài viết là:

a.Những quan điểm, tư tưởng, chủ trương cơ bản của tác giả đã nêu hoặc nêu trong bài lập luận.

2. Thực hành

a.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những luận điểm sau trong bài “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”:

– Khẳng định nhiệt huyết và lòng yêu nước mạnh mẽ của nhân dân ta.

– Tự hào về truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm từ ngàn xưa.

– bài phát biểu yêu nước hiện tại (bất hợp pháp).

– Sứ mệnh yêu nước.

b.Các ​​luận điểm đưa ra đủ để khái quát tư tưởng dời đô của nguyên tắc tổng hợp. Vì trong bài về khối lượng và tập hợp đã giải thích đầy đủ 2 điểm:

Xem Thêm: Tính chất hóa học của Axit

+ Lý do dời đô.

+ Lí do Đại La được coi là kinh đô đầu tiên của kinh đô vĩnh hằng.

Hai. Mối quan hệ giữa luận điểm với các vấn đề cần giải quyết trong bài văn nghị luận.

1.a.Vấn đề mà bài viết về tinh thần yêu nước của nhân dân ta đặt ra là: phát huy tinh thần yêu nước (tinh thần truyền thống) thành hành động mạnh mẽ.

Xem Thêm : Giải Bài Tập Sinh Học 8 – Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận

– Nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ nói rằng “Đồng bào ta ngày nay có lòng yêu nước nồng nàn” thì chưa đủ giải thích vấn đề.

b.Trong chiếu dời đô của Lý Công Khánh, nếu chỉ đưa ra câu “triều trước dời đô nhiều lần” thì ý của vua sẽ không thành.

– Vì nếu chỉ đưa ra nhận định là đã nhiều lần dời đô thì chưa giải thích được vấn đề chính của việc dời đô của nước ta.

2. Mối quan hệ giữa đề bài và vấn đề cần giải quyết:

– Bài viết cần chính xác, rõ ràng, phù hợp với cách giải quyết vấn đề và thuyết minh đầy đủ vấn đề đặt ra.

Ba. Thảo luận về mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn.

1. Viết bài tập làm văn nghị luận theo chủ đề: “Giải thích rõ vì sao cần đổi mới phương pháp học tập” Lí do chọn hệ thống văn nghị luận (1):

Xem Thêm: Mẫu bản báo cáo thu hoạch thường dùng

+ tham số hợp lệ.

+ Lập luận rõ ràng, rành mạch, có lập luận chặt chẽ.

+ theo thứ tự logic

2. Các luận điểm trong bài văn nghị luận phải liên kết chặt chẽ, rõ ràng, không lặp ý. Lập luận trước đặt nền tảng cho kết luận của lập luận sau.

Bốn. Thực hành

Bài 1 (SGK Ngữ văn 8, trang 75, Tập 2):

Lập luận của đoạn văn đó không phải “Nguyễn là thần”, cũng không hoàn toàn là “Nguyễn là anh hùng dân tộc”, mà là “Nguyễn là tinh hoa của đất nước, dân tộc và thời đại” lúc bấy giờ “.

Trong đoạn văn sau, hãy nêu luận điểm “Nguyễn là anh hùng dân tộc” vì:

Xem Thêm : Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời bằng tiếng Anh

<3

Dựa trên những điểm sau:

+ nguyễn trai không phải là thần tiên mà là người Việt Nam, dành cho tâm hồn cao thượng, thấu hiểu lòng người.

+ nguyen trai là nguyên khí của dân tộc, là tinh hoa của dân tộc.

Xem Thêm: Phân tích Hoàng Lê nhất thống chí (13 mẫu) – Văn 9

+ Nguyễn Trãi đáng được chúng ta khâm phục và kính trọng.

Bài 2 (SGK Ngữ văn trang 75 Tập 2):

– Luận điểm được chọn phải nêu được vấn đề giáo dục là chìa khoá của tương lai. Các lập luận không liên quan đến các vấn đề chính trong tương lai nên được loại bỏ. Nên bác bỏ những lập luận không làm sáng tỏ các vấn đề chính trong tương lai.

– Hệ thống luận điểm có thể được sắp xếp như sau:

+ Giáo dục luôn gắn liền với mọi vấn đề xã hội, có chức năng kìm hãm hoặc thúc đẩy xã hội phát triển.

+ Giáo dục càng có ý nghĩa đối với sự phát triển tương lai của con người, bởi nó tạo ra mọi tiền đề cho sự phát triển của con người trong tương lai.

+ Giáo dục trực tiếp tạo ra những chủ nhân của xã hội tương lai.

+ Giáo dục là chìa khoá để phát triển khoa học, tăng trưởng kinh tế, điều chỉnh tỉ lệ dân số, cân bằng sinh thái nhằm thực hiện công bằng, dân chủ, văn minh.

+ Giáo dục là chìa khoá của tương lai.

Tham khảo thêm những bài văn mẫu lớp 8 ngắn gọn hay:

 • Thảo luận toán học
 • Viết lập luận
 • Thực hành xây dựng và trình bày lập luận
 • Viết bài luận Tập làm văn 6
 • Thuế máu
 • Xem thêm các series học tiếng Anh 8 hay khác:

  • Soạn 8 (phiên bản ngắn nhất)
  • Soạn 8 (Siêu ngắn)
  • Bài Soạn Lớp 8 (Rất Ngắn)
  • Bài văn mẫu lớp 8
  • Tác giả – Ngữ văn 8
  • Lý thuyết, Thực hành Tiếng Việt – Tập làm văn 8
  • 1000 câu trắc nghiệm ngữ pháp
  • Giải bài tập Ngữ pháp 8
  • Top 55 câu hỏi Ngữ văn 8 có đáp án
  • Ngân hàng đề thi lớp 8 tại

   khoahoc.vietjack.com

   • Hơn 20.000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Toán, Ngữ Văn lớp 8

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục