Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 25, 26 Sách giáo khoa Hóa học 8

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 25, 26 Sách giáo khoa Hóa học 8

Hóa 8 trang 26

Bài tập 1 trang 25 sgk hóa học 8

Bạn Đang Xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 25, 26 Sách giáo khoa Hóa học 8

Sao chép các câu sau với tất cả các cụm từ thích hợp:

“Các chất được chia thành hai loại chính…và…các nguyên tố được tạo thành từ một loại…và…được tạo thành từ hai hoặc nhiều nguyên tố hóa học”. Vật chất được chia thành … và … kim loại có ánh kim loại, dẫn điện và nhiệt, không giống như … không có các tính chất này (ngoại trừ than chì dẫn điện). Có hai loại hợp chất: hợp chất…và…hợp chất…”

Mô tả:

“Vật chất được chia thành hai loại: nguyên tố và hợp chất. Các nguyên tố bao gồm một nguyên tố hóa học và các hợp chất bao gồm hai hoặc nhiều nguyên tố hóa học. Các nguyên tố được chia thành kim loại và phi kim. Kim loại có ánh kim loại, dẫn điện và Dẫn nhiệt, không giống như các phi kim không có các tính chất này (ngoại trừ than chì, dẫn điện). Có hai loại hợp chất: vô cơ và hữu cơ.”

Sách giáo khoa Hóa học 8, trang 25 bài giảng thứ 2

a) Đồng và sắt được làm từ những nguyên tố nào? Kể tên cách sắp xếp các nguyên tử trong một mẫu kim loại.

b) Khí nitơ và khí clo được tạo nên từ những nguyên tố nào?

Biết rằng hai chất khí này đều là các nguyên tố phi kim như hiđro và oxi. Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào các nguyên tử được liên kết với nhau?

Xem Thêm : Đề liên hệ bi kịch nhân vật Trương Ba và Chí Phèo

Hướng dẫn giải pháp:

Kim loại đồng bao gồm nguyên tố đồng (cu) và sắt bao gồm nguyên tố sắt (fe).

Sự sắp xếp nguyên tử trong mẫu của cùng một nguyên tố kim loại: Trong một nguyên tố kim loại, các nguyên tử được sắp xếp chặt chẽ, có trật tự rõ ràng.

b) Khí nitơ gồm nguyên tố nitơ (n) và khí clo gồm nguyên tố clo (cl). Ở các nguyên tố phi kim, các nguyên tử thường liên kết với nhau thông qua một số nguyên tử nhất định, lấy ví dụ nitơ và clo thì số nguyên tử là 2 (n2 và cl2)

bài 3 trang 26 SGK Hóa học 8

Trong số các chất sau, hãy xác định và mô tả xem đó là nguyên tố hay hợp chất:

a) Amoniac bao gồm n và h

Xem Thêm: Bài văn mẫu lớp 7 – Bài viết số 2: Biểu cảm về loài cây em yêu Tuyển tập 53 bài văn mẫu lớp 7 hay nhất

b) Photpho đỏ được cấu tạo từ p

c) Axit clohydric gồm h và cl

d) Canxi cacbonat gồm ca, c và o.

e) Thành phần glucose c, h và o.

f) Magie kim loại gồm magie.

Xem Thêm : Đề liên hệ bi kịch nhân vật Trương Ba và Chí Phèo

Hướng dẫn giải pháp:

– Nguyên tố: Photpho (p), Magie (mg) gồm 1 nguyên tố.

– Hợp chất: Amoniac (n và h), axit clohydric (h và cl), canxi cacbonat (c, ca và o), glucozơ (c, h và o) gồm hai nguyên tố trở lên.

bài 4 trang 26 SGK Hóa học 8

a) Phân tử là gì?

b) Phân tử của hợp chất được tạo thành từ các nguyên tử, nó khác với phân tử của đơn chất như thế nào? Ví dụ.

Xem Thêm : Đề liên hệ bi kịch nhân vật Trương Ba và Chí Phèo

Hướng dẫn giải pháp:

a) Phân tử là hạt do một số nguyên tử cấu tạo nên phản ánh đầy đủ tính chất hóa học của chất.

b) Là phân tử hợp chất gồm nhiều loại nguyên tử khác nhau liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một trật tự nhất định.

Phân tử của hợp chất khác với phân tử của đơn chất: phân tử của đơn chất do các nguyên tử cùng loại liên kết với nhau, phân tử của hợp chất do các nguyên tử khác nhau liên kết với nhau.

Ví dụ: Phân tử hợp chất: nước gồm 2h liên kết với 1o, phân tử muối ăn gồm 1na liên kết với 1cl. Phân tử cơ bản: Phân tử khí nitơ bao gồm hai nguyên tử nitơ

Xem Thêm: Những mẫu tranh tô màu cô giáo dễ thương nhất cho bé tập tô Update 11/2022

Sách giáo khoa Hóa học 8, Bài giảng 5, Trang 26

Dựa vào hình 1.12 và 1.15 (trang 23, 26), chép các câu sau vào ô trống với đầy đủ các cụm từ thích hợp.

Phần tử đường

1:1 1:2 1:3

Các nguyên tử gấp nếp

“Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ chúng đều là ba… hai… liên kết với nhau theo tỷ lệ… hai hình dạng phân tử khác nhau, phân tử nước có hình dạng…, phân tử cacbon có hình dạng oxit..”

Xem Thêm : Đề liên hệ bi kịch nhân vật Trương Ba và Chí Phèo

Hướng dẫn giải pháp:

“Phân tử nước và phân tử cacbon đioxit giống nhau ở chỗ chúng đều được cấu tạo từ ba nguyên tử của hai nguyên tố liên kết với nhau theo tỷ lệ 1:2. Hai phân tử này có hình dạng khác nhau và phân tử nước có dạng gấp nếp , phân tử carbon dioxide có một đường thẳng”.

Sách giáo khoa Hóa học 8, Bài giảng 6, Trang 26

Khối lượng phân tử:

a) Cacbon điôxit, xem mô hình phân tử trong Bài tập 5.

Xem Thêm : Soạn bài Truyện Kiều của Nguyễn Du Soạn văn 9 tập 1 bài 6 (trang 77)

b) Khí metan, các phân tử đã biết là 1 c và 4 h.

c) Axit nitric, được gọi là các phân tử 1h, 1n và 3o.

d) Kích thước phân tử của thuốc tím (kali pemanhanat) đã biết là 1k, 1mn và 4o.

Xem Thêm : Đề liên hệ bi kịch nhân vật Trương Ba và Chí Phèo

Hướng dẫn giải pháp:

a) Khối lượng phân tử của cacbon điôxít (co2) = 12 + 16,2 = 44 điểm.

Xem Thêm: Mã ZIP Hải Dương là gì? Danh bạ mã bưu điện Hải Dương cập nhật mới và đầy đủ nhất

b) Khối lượng phân tử của metan (ch4) = 12 + 4. 1 = 16 đơn vị.

c) Khối lượng phân tử của axit nitric (hno3) = 1,1 + 14,1.1 + 16,3 = 63 đvc.

d) Khối lượng phân tử của thuốc tím (kmno4) = 1,39 + 1,55 + 4,16 = 158 đvC.

Sách giáo khoa Hóa học 8, Bài giảng 7, Trang 26

So sánh xem một phân tử oxi nặng hơn hay nhẹ hơn bao nhiêu lần so với một phân tử nước, muối ăn và metan (xem Bài 6 về loại khí này).

Xem Thêm : Đề liên hệ bi kịch nhân vật Trương Ba và Chí Phèo

Hướng dẫn giải pháp:

– Phân tử oxy nặng gấp 1,1778 lần so với phân tử nước (\({{32} \over {18}} \approx 1,78\))

– Phân tử oxi nhẹ hơn muối ăn 0,55 lần. (\({{32} \ trên {58,5}} = 0,55\) )

– Phân tử oxi nặng gấp 2 lần phân tử metan. (\({{36} \ hơn {16}} = 2\))

Sách giáo khoa Hóa học 8, Bài giảng 8, Trang 26

Theo sự phân bố phân tử của vật chất ở các trạng thái khác nhau, hãy giải thích tại sao:

a) Nước lỏng tự chảy ra khay.

b) Một mililit nước lỏng khi chuyển sang dạng hơi chiếm thể tích khoảng 1300 mililit ở nhiệt độ phòng.

Xem Thêm : Đề liên hệ bi kịch nhân vật Trương Ba và Chí Phèo

Hướng dẫn giải pháp:

a) Nước ở thể lỏng có thể chảy ra khay theo sự phân bố phân tử, ở trạng thái lỏng các hạt nằm sát nhau và có thể trượt qua nhau.

b) Khi một ml nước ở thể lỏng chuyển thành thể hơi, tuy số phân tử không đổi nhưng thể tích chiếm thể tích ở nhiệt độ phòng là khoảng 1300ml, do sự phân bố phân tử của chất ở thể lỏng khác với thể tích ở thể lỏng. của nước lỏng. khí ga. Ở thể khí, các phân tử ở xa nhau và luôn chuyển động không trật tự nên chiếm thể tích lớn hơn ở thể lỏng.

giaibaitap.me

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục