Giải Hoá 12 bài 31: Sắt SGK trang 141 đầy đủ nhất

Giải Hoá 12 bài 31: Sắt SGK trang 141 đầy đủ nhất

Hoá 12 trang 141

Sau tiết học, các em sẽ được tìm hiểu về cấu tạo, tính chất vật lý, hóa học của sắt. Sau đó vận dụng giải các bài tập chứng minh các hiện tượng có liên quan trong đời sống hàng ngày.

Bạn Đang Xem: Giải Hoá 12 bài 31: Sắt SGK trang 141 đầy đủ nhất

Giải bài 12 sgk bài 31

Giải bài 1 trang 141 sgk lớp 12

Kim loại nào sau đây phản ứng được với dung dịch cucl2?

A. na, mg, ag.

Sắt, natri, miligam.

Ba, mg, hg.

na, ba, ag.

Xem Thêm: Thuyết minh về cây tre (30 mẫu) SIÊU HAY

Giải pháp thay thế:

Đáp án b.

Xảy ra phản ứng:

fe + cucl2 → fecl2 + cu

2na + 2h2o → 2naoh + h2

2naoh + cucl2 → 2nacl + cu(oh)2

mg + cucl2 → mgcl2 + cu

Giải bài 2 SGK Hóa 12 Trang 141

Cấu hình electron nào sau đây đúng với fe3+?

A. [ar]3d6.

[ar]3d5.

[ar]3d4.

[ar]3d3.

Xem Thêm: Thuyết minh về cây tre (30 mẫu) SIÊU HAY

Giải pháp thay thế:

Đáp án b.

Cấu hình điện tử cho fe: [ar]3d64s2

⇒ Cấu hình electron của fe3+: [ar]3d5

giải 3 sgk 12 trang 141

Vì 3,52 gam kim loại trên phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit sunfuric loãng tạo thành 6,84 gam muối sunfat. Đó là kim loại nào

A. mg.

Xem Thêm : Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng

Kẽm.

Sắt.

Đợi đã

Xem Thêm: Thuyết minh về cây tre (30 mẫu) SIÊU HAY

Giải pháp thay thế:

Đáp án c.

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Giải bài 4 Trang 141 SGK Ngữ văn lớp 12

Nhúng một lá kim loại có khối lượng 50 gam vào dung dịch axit clohiđric. Sau pứ thu được 336ml khí hiđro (dktc) thấy khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là:

A. kẽm.

Sắt.

Đợi đã

Không.

Xem Thêm: Thuyết minh về cây tre (30 mẫu) SIÊU HAY

Giải pháp thay thế:

Đáp án b.

Xem Thêm: Nguyễn Văn Siêu (1799 – 1872) – Nhân Vật Lịch Sử

Khối lượng của kim loại đã phản ứng là

Số mol của h2 là

2m + 2n hcl → 2mcl2 + nh2

Số mol của m là:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

→ {n = 2, m = 56} → m: fe

5 SGK Hóa học 12 141 trang

Hỗn hợp a gồm fe và kim loại m có hóa trị không đổi trong mọi hợp chất. Tỉ lệ mol của m và fe trong hỗn hợp là 1:3, đem hòa tan hết 19,2 gam hỗn hợp a thì thu được 19,2 gam hỗn hợp a cần 8,96 lít khí h2 và Cl2 cần 13,32 lít khí Cl2. Xác định m kim loại và phần trăm khối lượng của kim loại trong hỗn hợp a. Các thể tích khí đo ở đktc.

Xem Thêm: Thuyết minh về cây tre (30 mẫu) SIÊU HAY

Giải pháp thay thế:

Hóa trị của m được gọi là n

gọi nmg = x mol ⇒ nfe = 3.x mol

Số mol h2 là: nh2 = = 0,4(mol)

Số mol của cl2 là: ncl2 == 0,55(mol)

pthh

Xem Thêm : Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Ngữ văn 9 Tập 1

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

Giải hệ pt ⇒ x = 0,1 mol ⇒ n = 2 ⇒ m = 24

Vậy m là mg

nmg = 0,1 mol nfe = 0,3 mol

Tỷ lệ phần trăm khối lượng thành phần

Lý thuyết 12 Bài 31: Sắt

I. Vị trí, Cấu trúc

Xem Thêm: Bài 1,2,3,4 trang 91 SGK Hóa 11: Mở đầu về hoá học hữu cơ

-fe thuộc ô 26, tiết 4, nhóm viiib

– Cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d64s2 ⇒ fe là nguyên tố d có 2 electron lớp ngoài cùng, 8e hóa trị ii.

Hai. Thuộc tính vật lý

– Fe là kim loại nặng, màu trắng nhạt, dễ rèn.

– Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, có từ tính (không giống như các kim loại khác).

– fe có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm diện hoặc tâm tùy thuộc vào nhiệt độ.

Ba. Tính chất hóa học

1. Ảnh hưởng đến phi kim loại:

– Tác dụng của lưu huỳnh:

– Phản ứng với oxi:

– cho cl2:

2. Phản ứng với axit

– Với dung dịch hcl, h2so4 loãng:

fe + h2so4 → feso4 + h2↑

– Dùng dung dịch hno3, h2so4 đặc nóng:

fe + 4hno4 pha loãng → fe(no3)3 + no + 2h2o

Lưu ý: fe bị thụ động hóa với axit nitric đặc lạnh và axit sunfuric đặc lạnh.

3. Phản ứng với dung dịch muối

fe + cuso4 → feso4 + cu↓

4. Phản ứng với nước ở nhiệt độ cao

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

►►► Nhấp nút Tải xuống bên dưới để tải xuống ngay Lời giải 12 Bài 31: Sắt sgk trang 141 file pdf hoàn toàn miễn phí! tr>

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục