Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol trang 195 SGK

Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol trang 195 SGK

Hoá 11 bài 42

Giải bài tập Hóa học 11 bài 42: Thực hành: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol trang 195 SGK giúp các em học sinh khắc sâu kiến ​​thức thông qua hướng dẫn giải các bài tập thực hành trong SGK. rất ngắn. Hỗ trợ học sinh thành công môn Hóa học lớp 11.

Bạn Đang Xem: Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol trang 195 SGK

Giải bài 11 sgk bài 42

Giải 1 Trang 195 Lí 11

Viết công thức cấu tạo, dùng công thức phân tử c4h9cl gọi tên các dẫn xuất halogen, công thức phân tử của ancol no mạch hở là c4h10o, c4h8o.

Giải pháp thay thế:

bai-1-trang-195-sgk-hoa-11-2

bai-1-trang-195-sgk-hoa-11-3

bai-1-trang-195-sgk-hoa-11-4

Giải bài 2 sgk 11 trang 195

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa bromoethane và: dung dịch đun nóng nah; dung dịch đun sôi nah + c2h5oh.

Giải pháp thay thế:

ch3-ch2-br + nah-to → ch3-ch2-oh + nabr

ch3-ch2-br + nah -c2h5oh, to→ ch2=ch2 + nabr + h2o

Giải bài 3 sgk trang 195 hóa học 11

Viết phương trình hóa học của phản ứng (nếu có) của etanol, phenol và mỗi chất sau: natri, natri hiđroxit, nước brom, dung dịch axit nitric.

Giải pháp thay thế:

– Cả rượu và phenol đều phản ứng với natri

2ch3-ch2-oh + na → 2ch3-ch2-ona + h2

2c6h5-oh + 2na → 2c6h5-ona + h2

– Etanol (c2h5oh) không phản ứng với 3 chất còn lại, chỉ có phenol phản ứng:

bai-3-trang-195-sgk-hoa-11

SGK Hóa học 11 trang 195 câu 4

Đánh dấu t (đúng) hoặc s (sai) vào ô trống bên cạnh những câu sau:

a) Hợp chất c6h5-ch2-oh không phải là hợp chất phenol mà là ancol thơm.

b) Etanol hòa tan rất tốt phenol và nước.

c) Rượu và phenol có thể phản ứng với natri tạo ra khí hiđro.

Xem Thêm: Clo không phản ứng với chất nào sau đây?

d) Phenol có tính axit yếu, dung dịch nước của phenol không làm đổi màu quỳ tím.

e) Phenol tan được trong dung dịch vì phản ứng với naoh tạo muối tan.

g) Phenol chỉ tan trong dung dịch bình thường.

h) Dung dịch nước phenol làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Giải pháp thay thế:

a) d

b) d

Xem Thêm : Hoa ưu đàm độc đáo như thế nào và có thật là hoa ưu đàm 3000 năm mới nở 1 lần?

c) d

d) d

e) d

g) s

h) s

Giải bài 5 SGK Hóa 11 Trang 195

Hoàn thành dãy biến đổi sau bằng phương trình hóa học:

Giải pháp thay thế:

bai-5-trang-195-sgk-hoa-11-2.

bai-5-trang-195-sgk-hoa-11-3

Giải bài tập Hóa học lớp 11 trang 195

Cho hỗn hợp gồm etanol và phenol phản ứng với natri (dư) ở điều kiện thường thu được 3,36 lít hiđro. Cho hỗn hợp trên phản ứng với một lượng vừa đủ dung dịch nước brom thì thu được 19,86 gam 2,4,6-tribromphenol kết tủa trắng

A. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp đã dùng.

Giải pháp thay thế:

A. Gọi số mol của etanol và phenol lần lượt là x, y (mol)

bai-6-trang-195-sgk-hoa-11-1

Xem Thêm: ATSM là gì? Những ý nghĩa chuẩn nhất về tử ATSM

Theo đề bài ta có hệ phương trình

bai-6-trang-195-sgk-hoa-11-3

Giải bài tập trang 195 môn Hóa học lớp 7

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. Phenol;

Etanol

Dimetyl ete ;

metanol

Giải pháp thay thế:

– Trả lời a

– Trong các chất trên, phenol có nhiệt độ sôi cao nhất.

Lý thuyết 11 Bài 42: Bài tập: Halogen, Ancol, Dẫn xuất Phenol

1. Rượu

– ctct: cnh2n+1oh (n ≥ 1).

– Tên thường gọi: tên ancol + ankyl + ic.

Ví dụ: c2h5oh: etanol.

Xem Thêm : Giải bài 1,2,3, 4,5,6 ,7 trang 101 Hóa học 9: Sơ lược về bảng tuần

– Bí danh:

Tên rượu = tên hiđrocacbon no mạch chính + số thứ tự nhóm oh + ol.

Ví dụ:

-Phản ứng trong nhóm:

r-oh + na → r-ona + 1/2 h2↑

-Thay thế nhóm:

– Phản ứng tách nước:

Xem Thêm: Cách đọc giờ trong tiếng Anh

ly-thuyet-luyen-tap-ancol-phenol-2

*Điều chế:

– Từ Vinyl:

– từ tinh bột:

2. Phenol

– Tính axit (mạnh hơn rượu) sẽ không làm đổi màu quỳ tím.

c6h5oh + nah → c6h5ona + h2o

–Phản ứng thế của nguyên tử h nhóm oh:

ly-thuyet-luyen-tap-ancol-phenol-5

*Điều chế:

– Cumen Oxit:

– Từ benzen: c6h6 → c6h5br → c6h5ona → c6h5oh.

3. Dẫn xuất halogen

Một. Phản ứng như vậy

– Haloalkan không phản ứng với nước nhưng thủy phân tạo thành rượu khi đun nóng với dung dịch kiềm:

– Dẫn xuất allyl halogenua khi đun sôi với nước thì bị thủy phân ngay:

– Vinyl halogenua và phenyl halogenua chỉ phản ứng với bazơ ở nhiệt độ và áp suất cao:

b. Phản ứng tách

Khi đun nóng với dung dịch kiềm trong ancol, dẫn xuất halogen phân cắt tạo thành liên kết bội:

* quy tắc zai-xep: Khi tách hx từ một dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen (x) ưu tiên tách ra khỏi h ở nguyên tử c bậc cao hơn liền kề. p>

c.cũng phản ứng với magie

►►Nhấn nút Tải xuống bên dưới để tải ngay Giải pháp Hóa học 11 Bài 42: Bài tập: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Trang 195 sgk file pdf hoàn toàn miễn phí!

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục