Công thức vật lý hạt nhân cơ bản, vật lý 12 – Vật lí phổ thông

Công thức vật lý hạt nhân cơ bản, vật lý 12 – Vật lí phổ thông

Công thức vật lý hạt nhân

Công thức cơ bản Vật lý hạt nhân, Vật lý 12

Ký hiệu hạt nhân: \(_{z}^{a}\textrm{x}\)

Bạn Đang Xem: Công thức vật lý hạt nhân cơ bản, vật lý 12 – Vật lí phổ thông

\(a\): số khối (nucleon)

\(z\): khối lượng nguyên tử

Cấu tạo hạt nhân bao gồm: \(z\): số hiệu nguyên tử (số proton trong hạt nhân); \(n\): số nơtron trong hạt nhân; \( a\): số khối) \(_{z}^a{}\textrm{x}\)

\(a=n+z\)

+) m(g) số nguyên tử trong lượng chất x:

\(n=nn_a=\dfrac{m_x}{a}n_a\)

\(n_a=6,023.10^{23}\) là hằng số Avogadro

+) 1 khối lượng mol của x:

\(m=m_xn_a\)

+) số lượng proton trong m(g) \(_{z}^{a}\textrm{x}\):

\(n_p=zn_0=z.\dfrac{m_x}{a}.n_a\)

Năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng

Xem Thêm: Tổng hợp lý thuyết và bài tập ngữ cảnh soạn văn 11

+) Khối lượng hấp thụ có công thức sau:

\(\delta m=m_0-m=\left [ z_{m_p}+(a-z)m_n \right ]-m\)

\(m_0\): Tổng khối lượng các hạt nhân

Xem Thêm : Tiếng Việt lớp 2 Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ

\(m\): chất lượng nhân

\(m_p\): khối lượng neutron

+) Năng lượng liên kết: \(w_{lk}=\delta mc^2\)

+) Năng lượng liên kết riêng: \(\varepsilon=\dfrac{w_{lk}}{a}\)

Ý nghĩa: Các đặc điểm của phát triển bền vững. Cụ thể, nllk càng lớn thì càng ổn định, số khối nằm trong khoảng từ 50 đến 70 và kernel là ổn định nhất.

Phương trình phản ứng hạt nhân:

\(_{z_1}^{a_1}{x_1}+_{z_2}^{a_2}{x_2} \rightarrow _{z_3}^{a_3}{x_3}+_{z_4}^{ a_4}{x_4}\)

+) \(m < m_o : \) phản ứng tỏa nhiệt

\(e=(m_0-m)c^2\)

+) \(m>m_0\): phản ứng thu năng lượng; \(e_s\): năng lượng được cung cấp

Xem Thêm: Phân tích Thu điếu của Nguyễn Khuyến chuẩn từng luận điểm

\(e=(m_0-m)c^2+e_s\)

+) có nhân \(x_2\) cố định:

– Khu vực dành riêng: \(z_1+z_2=z_3+z_4\)

– Hạt nhân dự trữ: \(a_1+a_2=a_3+a_4\)

– Bảo toàn động lượng: \(\vec p_1=\vec p_3+\vec p_4( \vec p=m \vec v)\)

Lưu ý: Nhân không hoạt động có \(\vec p=0\)

– Tổng mức tiết kiệm năng lượng: \(k_1+\delta e=k_3+k_4\)

Với \(\left\{\begin{matrix}\delta e=(m_1+m_2-m_3-m_4)c^2\\ \delta e=(\delta m_3+ \delta m_4-\delta m_1-\delta m_2)c^2\\ \delta e=a_3 \varepsilon_3+a_4 \varepsilon_4-a_1 \varepsilon_1-a_2 \varepsilon_2\end{ matrix}\right.\)

Xem Thêm : 8 Thể loại nhạc phổ biến hiện nay và cách phân biệt

Lưu ý: \(\delta e>0\): phản ứng tỏa nhiệt

\(\delta e<0\): đáp ứng năng lượng

Ta có công thức động lượng sau:

+)\(p=mv\)

Xem Thêm: Tuổi Mậu Thìn 1988 Năm 2022 Hợp Màu Gì?

+)\(p^2=2mk\)

Ta có công thức tính động năng như sau:

+)\(k=\dfrac{1}{2}mv^2\)

Nếu \(a \rightarrow b+c\) thì \(\left\{\begin{matrix}k_c=\delta e.\dfrac{m_b}{m_b+m_c }\\ k_b=\delta e.\dfrac{m_c}{m_b+m_c}\end{matrix}\right.\)

Nhiệt lượng tỏa ra được tính theo công thức sau:

+) \(q=n.\delta e\) và \(n=\dfrac{m}{a}.n_a\)

Động năng tương đối được tính như sau:

\(w_đ=e-e_0=m_0c^2\left ( \dfrac{1}{\sqrt{1-\left ( \dfrac{v}{c} \right )^ 2}}-1\đến)\)

Khối lượng tương đối được tính theo công thức sau: (\(m_0\): khối lượng thực của vật; \(m\): khối lượng của vật tại vận tốc v)

\(m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\)

Công thức năng lượng hạt nhân:

\(e=mc^2=\dfrac{m_0c^2}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}})

Công thức vật lý hạt nhân cơ bản, vật lý 12

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục