Neopentan công thức cấu tạo

Neopentan công thức cấu tạo

Neopentan công thức cấu tạo

Câu 1: Công thức chung của anken là: a. c n h 2n ( n  2) b.

Bạn Đang Xem: Neopentan công thức cấu tạo

Xem Thêm : Điều kiện tự nhiên và dân cư Hi Lạp cổ đại – Biên Niên Sử

n h 2n-2 ( n  2) c.

Xem Thêm : Soạn bài Ôn tập văn nghị luận | Ngắn nhất Soạn văn 7 – VietJack.com

n h 2n + 2 (n>1) d. c n h 2n-2 ( n 1)

Câu 2: Công thức chung của ankin là: a. c n h 2n b. c n h 2n-2 ( n  2) c.

Xem Thêm : Soạn bài Ôn tập văn nghị luận | Ngắn nhất Soạn văn 7 – VietJack.com

n h 2n + 2 (n>1) d. c n h 2n-2 ( n 1)

Câu 3: Dùng ni làm xúc tác, cho buta-1,3-đien phản ứng với h 2 ở nhiệt độ cao thu được: a. Butan b.Isobutan c.Isobutadien d.Pentan Câu 4: Chất nào sau đây được gọi là đivinyl? Một loại. ch 2 = c=ch-ch 3 b. ch 2 = ch-ch = ch 2 c. ch 2 = ch- ch 2 -ch=ch 2 d. ch 2 = ch-ch=ch-ch 3 Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Một loại. Tất cả các chất có công thức c n h 2n-2 đều là ancaloit b. Công thức phân tử của tất cả các ancaloit là c n h 2n-2 c. Ancaloit có 2 liên kết đôi trở lên d.Chất có 2 liên kết đôi là ancaloit Câu 6: Công thức phân tử nào phù hợp với pentene? Một loại. c 5 giờ 8 giờ C 5 giờ 10 C 5 giờ 12 ngày. c 3 h 6 Câu 7: Hợp chất nào là anken? Một loại. c 2 giờ 2 giờc 8 giờ 8 độ C. c 4 giờ 4 ngày. c 6 h 6 Câu 8: Có bao nhiêu đồng phân ankin c 5 h 8 phản ứng với dd agno 3/dd nh 3 tạo kết tủa màu vàng a. 2b. 4 ngày ở 3 độ C. 5 câu 9: pvc là sản phẩm của sự trùng hợp: a. ch 2 = chcl b. kênh 2 = kênh 2 ch 2 = ch- ch = ch 2 d. ch 2 = c = ch 2 Câu 10: Cho các chất (1) h 2 /ni,t ; (2) dd br 2 ; (3) Agno 3 /nh 3 ; (4) ô 4 . Vinyl thích hợp cho: a. 1,2,4 B . 1,2,3,4c. 1,3 ngày 2,4 Câu 11: Ankin có ct(ch 3 ) 2 ch – c  ch có tên gọi là: a.3-metyl but-1-in b. 2-Metylbutan-3-in c. 1,2-đimetylpropan d. Tên khác của câu 12: Để phân biệt axetilen với etilen ta dùng: a.Dung dịch Br 2 b.Dung dịch kmno 4 c.agno 3 /dd nh 3 d. Câu 13 a và b đúng: Có thể điều chế axetilen bằng cách: a.Nhiệt phân metan ở 1500c b. Đối với nhôm cacbua gốc nước c. Ấm 3 quả dừa với vôi tôi. a và b Bài 14: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hiđrocacbon sinh ra 2,24 lít co 2 (đkc) và 2,7 g h 2 o. Thể tích oxi tham gia phản ứng là: a. 3,92 lít b. 5,6 lít c. 2,8 lít d. 4,48 lít Bài 15: Đốt cháy hoàn toàn 2,6 g olefin thu được 1,8 g nước. Công thức cấu tạo đúng của a là: a. chc-ch 3 b. Mâm cặp c.ch 3 -cc-ch 3 d. Kết quả khác bài 16: Cho 2,8g anken x tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 8g brom. ctpt của anken x là: a. c 5 giờ 10 c 2 giờ 4 c 4 giờ 8 ngày. c 3 h 6 Bài 17: 2,24 lít (đktc) hỗn hợp c 2 h 2 và c 2 h 4 đi qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 2,70 g. Trong 2,24 lít x có: a. c 2 h 4 chiếm 50% khối lượng b. 0,56 lít c 2 h 4 c. c 2 h 4 chiếm 50% khối lượng d. c 2 h 4 chiếm 45% dung lượng

Bài 18: Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 3,96 g h 2 o và 15,4 g co 2 . CTpt của hai hiđrocacbon là: a. ch 4 và c 2 h 6 b. c 2 h 4 và c 3 h 6 b. c 2 h 6 và c 3 h 8 d. c 2 h 2 và c 3 h 4 Bài 19: Hoà tan 1,48 g hỗn hợp x gồm alanin và 1 anken trong dd agno 3 /dd nh 3, quan sát thấy có 4,41 g kết tủa. Nếu cũng cho lượng x đó qua một lượng dư nước brom thì có 11,2 gam brom phản ứng. CTPT của a là: c 3 giờ 6 giờ c 2 giờ 4 c 5 giờ 10 ngày. c 4 h 8 Câu 20: Cho 3,12g ethin tác dụng hết với dd agno 3 /nh 3 dư, thấy xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là: a. 2,88 gam 28,8 gam 14,4 gam 6,615 gam

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục