Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định

Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định

Hóa học 10 bài 9

Video Hóa học 10 bài 9
 • Kim loại là nguyên tố dễ bị nhường electron trở thành ion dương
 • Phi kim là nguyên tố dễ dàng nhận electron và trở thành ion âm.
 • Kim loại càng bền thì càng dễ bị nhường electron.

  Bạn Đang Xem: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định

 • Khả năng nhận electron của phi kim càng mạnh.

  1.1.1. Thay đổi thuộc tính trong một chu kỳ

  Sự biến đổi bán kính nguyên tử trong bảng tuần hoàn

  Hình 1:Bán kính nguyên tử của các nguyên tố

  Ở mỗi chu kỳ, bán kính nguyên tử giảm dần từ trái sang phải

  Trong mỗi nhóm a, bán kính nguyên tử tăng dần từ trên xuống

  • Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.
  • Theo chiều điện tích hạt nhân tăng, điện tích hạt nhân tăng, số lớp vỏ electron không đổi, lực hút giữa hạt nhân và các electron lớp ngoài cùng tăng, bán kính nguyên tử nhỏ dần, độ hụt electron giảm , và khả năng nhận electron tăng lên.

   1.1.2. Biến thể của các thuộc tính trong nhóm a

   • Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm.

   • Theo chiều tăng điện tích hạt nhân ở nhóm a, số lớp vỏ electron tăng làm bán kính nguyên tử tăng, lực hấp dẫn giữa hạt nhân và electron lớp ngoài cùng giảm, khả năng nhường electron tăng , và tăng khả năng nhận electron. .

   • Theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, tính kim loại của các nguyên tố nhóm a tăng dần, tính phi kim giảm dần.

    1.1.3. Độ âm điện

    Độ âm điện của một số nguyên tố trong Bảng tuần hoàn

    Xem Thêm: Hướng dẫn Giải bài 28 29 30 31 32 trang 49 50 sgk Toán 8 tập 1

    Hình 2: Độ âm điện của một số nguyên tố nhóm a bảng tuần hoàn theo Paulin

    • Nguyên tử có độ âm điện càng lớn thì tính phi kim càng lớn và ngược lại.

    • Trong một khoảng thời gian chiều điện tích hạt nhân tăng dần, độ âm điện tăng dần.

    • Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 54 55 56 57 58 trang 30 sgk Toán 7 tập 1

     Khi diện tích hạt nhân tăng thì độ âm điện của nhóm a giảm.

    • Sự biến thiên giá trị độ âm điện tương ứng với tính kim loại và tính phi kim.

    • Độ âm điện của nguyên tố càng lớn thì tính phi kim càng lớn và tính kim loại càng kém và ngược lại.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục