Giải Hóa 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Giải Hóa 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

Hóa 8 bài 5

Video Hóa 8 bài 5

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 5 (có đáp án): Nguyên tố hóa học

Câu 1:Có bao nhiêu nguyên tố hóa học:

Bạn Đang Xem: Giải Hóa 8 bài 5: Nguyên tố hóa học

A. Hơn 110 phần tử

Chính xác 110 phần tử

111 phần tử

100 phần tử

Câu 2:Ký hiệu của nguyên tố xecium là

A. cs

Canxi

Câu 3:Khối lượng nguyên tử của c là:

A. 1. 9926.10-24kg

1.9924.10-27g

1.9925,1025kg

1.9926.10-27kg

Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố x có khối lượng gấp 7 lần nguyên tử khối của hiđro là nguyên tố đó. cho số p và số e

Xem Thêm: Mẫu biên bản tai nạn thân thể và hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất

A. Liti, số lượng p=số lượng e=3

Có, số p=số e= 4

Lithi, số lượng p=số lượng e=7

natri, số p=số e=11

Xem Thêm : Máu gồm những thành phần nào? – Viện Huyết học

Câu 5:Nguyên tử khối của nguyên tố o là 16, mg là 24, nguyên tử nào nặng hơn

A. mg nặng hơn o

mg nhẹ hơn o

o tính bằng miligam

Tất cả các câu trả lời ở trên

Câu 6: Nguyên tử của nguyên tố c có 11 hạt proton. Chọn câu trả lời sai

A. Đó chính là nguyên tố Natri

Số e là 16e

Khối lượng nguyên tử là 23

Số stt trong bảng tuần hoàn là 11

Xem Thêm: Tình yêu quê hương là một tình cảm thiêng liêng đối với mỗi con

Câu 7: Cho nguyên tử khối của bari là 137. Tính khối lượng thực của các nguyên tố trên.

A. mba=2,27.10-22g

mba=2,234.10-24g

mba=1.345.10-23kg

mba=2.7298.10-21g

Câu 8:Chọn câu trả lời sai

A. Số p là số hiệu đặc trưng của nguyên tố hóa học

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tố cùng loại, có cùng số p trong hạt nhân

1 đơn vị = 1/12 mc

Oxi là nguyên tố chiếm gần một nửa khối lượng vỏ Trái Đất

Xem Thêm : Tự học là gì? Tinh thần tự học là gì? Các phương pháp tự học?

Tiêu chí: Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân

Câu 9:Giả sử nguyên tố x có số khối là 39 và tổng số nguyên tử đã biết là 58, hãy tìm nguyên tố và cho biết số nơtron

A. kali, số n= 19

kali, số n=20

ca, số n=19

Xem Thêm: HOOCMON ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG – Thế Giới Nông Nghiệp

ca, số n= 20

Câu 10: Cho x có điện tích hạt nhân là 15+. Biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14 hạt, tìm nguyên tố và số khối

A. số nguyên tố p và a=30

Các phần tử si và a= 29

Các số nguyên tố p và a=31

Các phần tử cl và a=35,5

Bài giảng: Bài 5: Các nguyên tố hóa học – cô Nguyễn Thị Thu (GV vietjack)

Tham khảo thêm các bài tập trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án chi tiết:

 • Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 6: Nguyên tố và hợp chất – Phân tử (có đáp án)

 • Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 8: Luyện tập Bài 1 (có đáp án)

 • Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 9: Công thức hóa học (có đáp án)

 • Hóa 8 Bài 10: Hóa trị (có đáp án)

 • Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 11: Luyện tập bài 2 (có đáp án)

  Giới thiệu kênh youtube vietjack

  Ngân hàng đề thi lớp 8 tại

  khoahoc.vietjack.com

  • 20.000+ câu hỏi trắc nghiệm toán, văn, lớp 8 có đáp án

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục