Bài 7. Nitơ

Bài 7. Nitơ

Hóa 11 bài 7

Video Hóa 11 bài 7

Mẫu 1

Bạn Đang Xem: Bài 7. Nitơ

Bài tập lý thuyết nitơ

* Một số điều cần lưu ý:

– Nitơ là một loại khí không màu, không mùi, ít tan trong nước và không hỗ trợ sự sống hay sự cháy.

– ctct chứa 3 liên kết nên trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ phòng

– Thể hiện tính oxh (khi phản ứng với kali và hiđro mạnh) và tính khử (khi phản ứng với o2)

* Một số ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Dãy nào sau đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ khi tham gia phản ứng vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa?

a. nh3, n2o5, n2, n2

b. n2, no, n2o, n2o5

c. nh3, no, hno3, n2o5

d. no2, n2, no, n2o3

Xem Thêm: CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Mô tả chi tiết:

Số oxi hóa của nguyên tố n: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5

Các nguyên tố có số oxi hóa trung gian là n có thể thể hiện cả tính oxi hóa và tính khử khi tham gia phản ứng

Xem Thêm : TẤT TẦN TẬT QUY TẮC PHÁT ÂM ĐUÔI ED CHUẨN KHÔNG CẦN

Trong nh3, số oxi hóa của nitơ là -3, là số oxi hóa thấp nhất nên chỉ thể hiện tính khử.

Trong hno3 và n2o5, số oxi hóa của n là +5, là số oxi hóa cao nhất nên chỉ có nghĩa là số oxi hóa.

Trả lời d

Ví dụ 2: Muối khoáng và hạt tiêu rất giàu nitơ, thành phần chính của nó

a.nano2

b. nh4no3

c.nano3

d. nh4no2

Xem Thêm: CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Mô tả chi tiết:

Xem Thêm: Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu (chi tiết)

Khoáng muối rất giàu nitơ, thành phần chính là: nano3

Trả lời c

Ví dụ 3: Ở điều kiện thường, nitơ và

a. mg

b.k

c.li

d. f2

Xem Thêm : Bế giảng là gì? Lễ bế giảng tiếng Anh là gì?

Mô tả chi tiết

Ở nhiệt độ phòng, nitơ chỉ phản ứng với liti để tạo thành liti nitrit.

6li + n2 → 2li3n

Trả lời c.

Xem Thêm: 6 mẫu tóm tắt Truyện Kiều của Nguyễn Du ngắn nhất

Ví dụ 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

a.Nitơ không thể duy trì quá trình hô hấp vì nitơ là khí độc.

b. Do có liên kết ba nên phân tử nitơ rất ổn định và trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ phòng. \

c. Nitơ thể hiện tính khử khi phản ứng với kim loại phản ứng.

d. Số oxi hóa của nitơ trong hợp chất và ion aln, n2o4, nh4+, no3-, no2- lần lượt là: -3; -4; -3; +5; +3.

Xem Thêm: CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Mô tả chi tiết:

Sai, nitơ không duy trì được quá trình hô hấp vì nitơ là khí trơ, không phải khí độc.

Chính xác

c sai, vì trong phản ứng giữa nitơ và kim loại, nitơ có tính oxi hóa còn kim loại có tính khử

d sai vì số oxi hóa của nguyên tử n trong n2o4 là +4

\(\overset{+3}{\mathop{al}}\,\overset{-3}{\mathop{n}}\,,\text{ }{{ \overset{+4}{\mathop{n}}\,}_{2}}{{\overset{-2}{\mathop{o}}\,}_{4}} ,\text{ }\overset{-3}{\mathop{n}}\,{{\overset{+1}{\mathop{h}}\,}_{4}} ^{+},\text{ }\overset{+5}{\mathop{n}}\,{{\overset{-2}{\mathop{o}}\,}_ {3}}^{-},\text{ }\overset{+4}{\mathop{n}}\,{{\overset{-2}{\mathop{o}} ,}_{2}}\)

Trả lời b

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục