Bài 7. Nitơ

Bài 7. Nitơ

Hóa 11 bài 7

Video Hóa 11 bài 7

Mẫu 1

Bạn Đang Xem: Bài 7. Nitơ

Bài tập lý thuyết nitơ

* Một số điều cần lưu ý:

– Nitơ là một loại khí không màu, không mùi, ít tan trong nước và không hỗ trợ sự sống hay sự cháy.

– ctct chứa 3 liên kết nên trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ phòng

– Thể hiện tính oxh (khi phản ứng với kali và hiđro mạnh) và tính khử (khi phản ứng với o2)

* Một số ví dụ điển hình:

Ví dụ 1: Dãy nào sau đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ khi tham gia phản ứng vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa?

a. nh3, n2o5, n2, n2

b. n2, no, n2o, n2o5

c. nh3, no, hno3, n2o5

d. no2, n2, no, n2o3

Xem Thêm: Dụng cụ học tập lớp 6 gồm những gì?

Mô tả chi tiết:

Số oxi hóa của nguyên tố n: -3, 0, +1, +2, +3, +4, +5

Các nguyên tố có số oxi hóa trung gian là n có thể thể hiện cả tính oxi hóa và tính khử khi tham gia phản ứng

Xem Thêm : Nội dung chương trình tin học lớp 3

Trong nh3, số oxi hóa của nitơ là -3, là số oxi hóa thấp nhất nên chỉ thể hiện tính khử.

Trong hno3 và n2o5, số oxi hóa của n là +5, là số oxi hóa cao nhất nên chỉ có nghĩa là số oxi hóa.

Trả lời d

Ví dụ 2: Muối khoáng và hạt tiêu rất giàu nitơ, thành phần chính của nó

a.nano2

b. nh4no3

c.nano3

d. nh4no2

Xem Thêm: Dụng cụ học tập lớp 6 gồm những gì?

Mô tả chi tiết:

Xem Thêm: Ý nghĩa hình xăm Nhật cổ, 60 mẫu hình xăm Nhật cổ đẹp

Khoáng muối rất giàu nitơ, thành phần chính là: nano3

Trả lời c

Ví dụ 3: Ở điều kiện thường, nitơ và

a. mg

b.k

c.li

d. f2

Xem Thêm : Toán lớp 3 tìm x – 5 dạng cơ bản nhất trẻ cần nắm

Mô tả chi tiết

Ở nhiệt độ phòng, nitơ chỉ phản ứng với liti để tạo thành liti nitrit.

6li + n2 → 2li3n

Trả lời c.

Xem Thêm: Giải bài 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Ví dụ 4: Phát biểu nào sau đây là đúng?

a.Nitơ không thể duy trì quá trình hô hấp vì nitơ là khí độc.

b. Do có liên kết ba nên phân tử nitơ rất ổn định và trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ phòng. \

c. Nitơ thể hiện tính khử khi phản ứng với kim loại phản ứng.

d. Số oxi hóa của nitơ trong hợp chất và ion aln, n2o4, nh4+, no3-, no2- lần lượt là: -3; -4; -3; +5; +3.

Xem Thêm: Dụng cụ học tập lớp 6 gồm những gì?

Mô tả chi tiết:

Sai, nitơ không duy trì được quá trình hô hấp vì nitơ là khí trơ, không phải khí độc.

Chính xác

c sai, vì trong phản ứng giữa nitơ và kim loại, nitơ có tính oxi hóa còn kim loại có tính khử

d sai vì số oxi hóa của nguyên tử n trong n2o4 là +4

\(\overset{+3}{\mathop{al}}\,\overset{-3}{\mathop{n}}\,,\text{ }{{ \overset{+4}{\mathop{n}}\,}_{2}}{{\overset{-2}{\mathop{o}}\,}_{4}} ,\text{ }\overset{-3}{\mathop{n}}\,{{\overset{+1}{\mathop{h}}\,}_{4}} ^{+},\text{ }\overset{+5}{\mathop{n}}\,{{\overset{-2}{\mathop{o}}\,}_ {3}}^{-},\text{ }\overset{+4}{\mathop{n}}\,{{\overset{-2}{\mathop{o}} ,}_{2}}\)

Trả lời b

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục