Tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Hồ chí minh sinh ra ở đâu

02Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho, nguồn gốc nông dân, ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Hoàn cảnh xã hội và sự giáo dục của gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến Người ngay từ thời niên thiếu.

Bạn Đang Xem: Tiểu sử và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969)

Với lòng yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc và bản lĩnh chính trị nhạy bén, Người bắt đầu suy nghĩ về nguyên nhân thành bại của phong trào yêu nước lúc bấy giờ và quyết tâm tìm đường cứu nước cứu dân. Quốc gia.

Ra nước ngoài vào tháng 6 năm 1911, ông đã theo nghề được 30 năm, đi khắp nước Pháp và nhiều nước Âu, Á, Phi, Mỹ. Họ hòa mình vào phong trào công nhân và nhân dân các dân tộc thuộc địa, lao động mưu sinh, học tập, hoạt động cách mạng, nghiên cứu lý luận cách mạng. Năm 1917, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự ra đời của Quốc tế Cộng sản đã đưa nhân dân ta đến với chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đây, Người nhận thấy rằng chỉ có như vậy mới giải phóng được dân tộc, giải phóng được giai cấp.

Gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm 1919 và tích cực tham gia phong trào công nhân hợp pháp. Tháng 6-1919, Người thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, gửi bản yêu sách của nhân dân Annan tới Hội nghị Versailles (Pháp), yêu cầu chính phủ Pháp thừa nhận quyền tự do và quyền bình đẳng của nhân dân Việt Nam.

Xem Thêm: Giới thiệu khái quát huyện Lương Sơn – Tỉnh Hòa Bình

Tháng 12 năm 1920, tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp tổ chức ở Tours, nhân dân đã biểu quyết tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp hoạt động cách mạng của Người, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa cộng sản.

Ở Pháp năm 1921, những người tham gia thành lập Hội Liên hiệp những người thuộc địa để tuyên truyền cách mạng trong nhân dân các nước thuộc địa. Đã viết nhiều bài trên các báo “Nghèo”, “Đời sống công nhân”,… đặc biệt là “ấn bản” của những người viết tố cáo chế độ thực dân Pháp” Lên án mạnh mẽ chế độ thực dân và thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân các nước thuộc địa, các tác phẩm của ông đều được bí mật chuyển về Trung Quốc và lưu truyền trong các tầng lớp nhân dân.

Xem Thêm : Top địa chỉ mua iPhone uy tín nhất năm 2022

Ngày 30-6-1923, Người đến Liên Xô và bắt đầu thời kỳ hoạt động, học tập, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác – Lênin và hệ thống xã hội chủ nghĩa ở một nước theo chủ nghĩa Lênin. Tại Đại hội Quốc tế Nông dân lần thứ nhất (10-1923), Người được bầu làm Ủy viên Hội Nông dân Quốc tế. Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản và được cử làm cán bộ Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân, được lệnh giám sát và lãnh đạo cách mạng. Phong trào ở một số nước châu Á.

Tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 1925, Người tham gia thành lập Hội Nhân dân bị áp bức Đông Á, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, xuất bản Nhật báo Thanh niên, cổ động chủ nghĩa Mác-Lênin ở Trung Quốc, mở lớp huấn luyện cho cán bộ cách mạng Việt Nam đồng thời.

Ngày 2-3-1930, người này họp ở Cửu Long (Hồng Kông) thống nhất các tổ chức cộng sản toàn quốc thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem Thêm: Ghé thăm làng tranh Đông hồ Bắc Ninh – Mytour blog

Từ năm 1930 đến năm 1940, đồng chí tham gia công tác quốc tế cộng sản ở nước ngoài, đồng thời quan tâm sâu sát đến phong trào cách mạng trong nước và đưa ra những chỉ đạo thích hợp cho Trung ương Đảng.

Hoạt động ở nước ngoài 30 năm, năm 1941 Người trở về Trung Quốc, dự Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, Người quyết định kháng pháp đuổi Nhật, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Thực hiện chỉ thị của Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, tại rừng Gáo Sông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bình, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập do đồng chí Nguyễn Vũ Sáu làm Trưởng ban. Tư Lệnh Thiết Giáp.

Tháng 8-1945, Người triệu tập và chủ trì Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng trong phong trào mới cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội thông qua chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ Việt Minh, cử Hồ Chí Minh làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thay mặt Chính phủ lâm thời, Người ra lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

Xem Thêm : Cloramin B – Thuốc sát khuẩn, khử trùng hiệu quả mùa dịch

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã đoàn kết, đồng loạt khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền về tay nhân dân lao động. Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người đã tuyên bố quyền độc lập của dân tộc Việt Nam trước đồng bào cả nước và thế giới.

Tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp câu kết với đế quốc Mỹ, Anh và lực lượng phản động Quốc Dân Đảng (Trung Quốc) tái xâm lược nước ta. Quân Pháp bành trướng và chiếm đóng miền nam, rồi dần xua quân xâm lược miền bắc, âm mưu xóa bỏ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 9-1-1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được tổ chức trong cả nước. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I, Người được bầu làm Chủ tịch Chính phủ liên hiệp kháng chiến, tháng 12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tiếp tục lãnh đạo nhân dân cả nước đánh đuổi thực dân Pháp. với Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Xem Thêm: Bột hàn the – Mua Borax ở đâu, sử dụng borax có độc không

Tháng 7 năm 1954, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết. Miền Bắc được giải phóng. Miền Nam bị đế quốc Mỹ xâm lược và biến thành thuộc địa kiểu mới của chúng. Cùng với Trung ương Đảng, Người lãnh đạo nhân dân cả nước hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

Tháng 9 năm 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dưới sự lãnh đạo của Bác, nhân dân ta không chỉ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc mà còn đấu tranh chống Mỹ cứu nước. chiến tranh bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển chủ nghĩa xã hội trong cả nước.

Ngày 2-9-1969, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông đã qua đời ở tuổi 79 vì tuổi già sức yếu.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trọn đời là người cộng sản vĩ đại, anh hùng dân tộc kiệt xuất, chiến sĩ quốc tế kiệt xuất, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hòa bình và công lý của thế giới.

Năm 1987, kỳ họp thứ 24 của Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua nghị quyết công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất”.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giải Đáp Cuộc Sống