Gửi đơn khiếu nại đất đai ở đâu? Quy định pháp luật hiện hành

Gửi đơn khiếu nại đất đai ở đâu? Quy định pháp luật hiện hành

Gửi đơn khiếu nại đất đai ở đâu

Tôi có thể nộp đơn khiếu nại đất đai ở đâu?

Bạn Đang Xem: Gửi đơn khiếu nại đất đai ở đâu? Quy định pháp luật hiện hành

Quyền khiếu nại là một trong những quyền con người được Hiến pháp và pháp luật nước ta ghi nhận và bảo đảm. Quyền khiếu nại trong lĩnh vực đất đai là quyền năng hữu hiệu để cá nhân, cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước cơ quan công quyền trong lĩnh vực đất đai. Muốn biết thêm về nơi nộp đơn khiếu nại đất đai? Bạn đọc có thể tham khảo bài viết của phamlaw dưới đây.

Cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013

Nghị định số 45/2014/nĐ-cp

Đạo luật khiếu nại 2011;

Nghị định số 43/2014/nĐ-cp

Nội dung tư vấn

1. Khiếu nại về đất đai là gì?

Theo Điều 30 Hiến pháp 2013, “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải thụ lý, giải quyết việc khiếu nại, tố cáo .Người bị hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật.”

Trong quan hệ pháp luật đất đai, người sử dụng đất được Nhà nước bảo vệ khi người khác xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về hành vi, hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình. Vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo quy định của pháp luật, khiếu nại có thể hiểu là yêu cầu của công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức đối với cơ quan, tổ chức theo thủ tục quy định của Luật Khiếu nại. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền có quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước hoặc có lý do để cho rằng quyết định, hành vi kỷ luật của cán bộ, công chức là trái pháp luật. xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ, để có biện pháp xử lý phù hợp với họ. Công khai, minh bạch, làm đúng pháp luật

2. Đối tượng khiếu kiện về đất đai là gì?

Quyền ký quỹ là một phần của quyền khiếu nại hành chính. Vì vậy, theo quy định của Luật hành chính thì đối tượng khiếu nại là chính quyết định hành chính, hành vi hành chính trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước hoặc của người phụ trách cơ quan hành chính. Ở đâu:

Một. Quyết định hành chính

Quyết định hành chính là quyết định của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người phụ trách cơ quan hành chính nhà nước về một vấn đề cụ thể trong hoạt động hành chính nhà nước và được áp dụng tại một thời điểm đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể. Do đó, quyết định quản lý đất đai bị khiếu nại phải có đủ 3 điều kiện:

 • Quyết định hành chính được thể hiện bằng văn bản;
 • Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai hoặc thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về đất đai;
 • Quyết định này là một quyết định hành chính duy nhất chỉ áp dụng đối với người khiếu nại hoặc đối với các bên cụ thể bao gồm cả người khiếu nại.
 • b. Hành động hành chính

  Xem Thêm: Hướng dẫn cách lấy ID Facebook trên điện thoại

  Hành vi hành chính là việc cơ quan hành chính nhà nước, người điều hành trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ do pháp luật quy định.

  p>

  3. Thẩm quyền tiếp nhận khiếu nại về đất đai

  Trong lĩnh vực đất đai, người khiếu nại có nghĩa vụ khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết phù hợp (theo Mục 12(2) điểm a Luật Khiếu nại 2011). Vì vậy, việc xác định chủ thể có thẩm quyền là vô cùng quan trọng.

  Theo quy định của pháp luật, thẩm quyền giải quyết khiếu nại của sở đất đai được phân chia như sau:

  Xem Thêm : TOP 10 ngân hàng cho vay tín chấp lãi suất thấp tốt nhất 2023

  – Hiệu trưởng UBND các cấp có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại quyết định hành chính của cấp huyện hoặc cấp quản lý trực tiếp trong thời gian sớm nhất;

  – Người đứng đầu cơ quan quản lý đất đai và cơ quan, đơn vị khác có liên quan khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính về lĩnh vực đất đai do mình quản lý hoặc cán bộ, công chức do mình bổ nhiệm. quản lý trực tiếp;

  – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là người đầu tiên giải quyết khiếu nại đối với quyết định của cấp ủy, cấp quản lý trực tiếp của mình;

  – Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đất đai lần hai thuộc về Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBDN cấp huyện, cấp tỉnh; tiếp tục khiếu nại lên cấp trên.

  4. Đơn Khiếu Nại Đất đai

  Khách hàng có thể xem và tải về Mẫu đơn khiếu nại về đất đai tại đây.

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  ….ngày…. tháng…năm…

  Khiếu nại

  (v/v:………………………………………………)

  Xem Thêm: Hướng dẫn thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện cập nhật 2022

  Kính gửi: ………………………………………………………………………

  Tôi tên là: …………………. sinh ra ở…………

  Nơi cư trú: ………………………………………………………………

  cmnd/số hộ chiếu…………………………… Ngày cấp, nơi cấp:……………………………………………………… ………… …

  Tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  Nội dung, lý do khiếu nại:

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  Xem Thêm : Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

  Yêu cầu khiếu nại:

  ……………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………

  Tôi cam đoan nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Mong quý cơ quan xem xét và quyết tâm bảo vệ quyền lợi của tôi trong thời gian sớm nhất.

  Xin chân thành cảm ơn.

  Xem Thêm: Danh hài Hoài Linh tái xuất sau ồn ào đi diễn hội chợ, vóc dáng gây

  – …………………

  Xem Thêm: Danh hài Hoài Linh tái xuất sau ồn ào đi diễn hội chợ, vóc dáng gây

  – …………………

  Xem Thêm: Danh hài Hoài Linh tái xuất sau ồn ào đi diễn hội chợ, vóc dáng gây

  – …………………

  Người nộp đơn

  (ký, ghi rõ họ tên)

  5. Thực trạng khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai

  Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng giải quyết khiếu kiện của công dân, đặc biệt là khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về khiếu nại, tố cáo tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Nhưng trên thực tế, tình trạng khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai còn rất phức tạp, đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, có sự vào cuộc của nhiều cấp, nhiều ngành.

  Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khiếu nại, phản ánh của Vụ Đất đai là do cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi, còn nhiều bất cập , không phù hợp với thực tế, hồ sơ, tài liệu về đất đai chưa đồng bộ, thiếu cơ sở để quản lý. Một số nơi, nhiều hộ dân chiếm dụng đất nông nghiệp, xây dựng trái phép; ý thức khiếu nại, tố cáo và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn rất hạn chế. Vụ án đã được các cấp ngành xét xử, giải quyết hợp tình hợp lý, các yêu cầu bồi thường vô lý, hợp pháp đã được đưa ra. Một số nơi, việc đẩy mạnh chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được quan tâm đúng mức, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn rất hạn chế. Đặc biệt, một số địa phương không thực hiện đúng nhiệm vụ hướng dẫn, giải quyết đơn thư khiếu nại, chậm tổ chức triển khai thực hiện các quyết định, kết luận xử lý, văn bản chỉ đạo của các sở ngành, địa phương khiến dư luận bức xúc, tiếp tục khiếu nại, tố cáo. Gửi cấp trên…

  Trong thời gian qua, nhà nước cần ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, trực tiếp đối thoại với quần chúng, nắm bắt và xử lý kịp thời, lắng nghe quần chúng góp ý của quần chúng nhân dân, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, thành lập các tổ công tác để hướng dẫn xử lý các vụ việc đông dân, phức tạp, kéo dài.

  Xuất phát những sự việc nêu trên, phamlaw xin có một số nhận xét và đề xuất như sau:

  Một là, sửa đổi, bổ sung quy trình, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo về tranh chấp đất đai bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai 2013, Luật Khiếu nại 2011, Luật chia tay 2018, Luật tố tụng hành chính 2015, Luật tố tụng dân sự 2015 và các luật khác có liên quan.

  Thứ hai là hoàn thiện hệ thống điều tra, đánh giá về tài nguyên đất đai, số lượng, chất lượng, tiềm năng và môi trường đất đai để đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin tài liệu, dữ liệu đất đai phục vụ cho việc hoạch định và ra quyết định chính sách . Là cơ quan nhà nước quản lý và sử dụng đất đai.

  Thứ ba là, cần cấp thiết kiện toàn tổ chức và tăng cường trách nhiệm của tổ chức tiếp dân từ Trung ương đến địa phương. Tăng cường trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, phản ánh về đất đai, xử lý kịp thời, dứt khoát và thông báo kết quả xử lý, không để khiếu kiện vượt cấp, phức tạp, khiếu kiện đông người; họ chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp, khiếu nại và báo cáo.

  Thứ tư,, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành trong giải quyết đơn thư, khiếu kiện, khắc phục tình trạng làm mất lòng tin của quần chúng, vòng vo, chèo kéo, và trốn tránh trách nhiệm. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, phát hiện và chấn chỉnh những yếu kém, sai phạm trong việc thực hiện pháp luật và các quy định liên quan đến giao đất, cho thuê đất, cho phép sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, v.v. giải quyết thủ tục hành chính đất đai. Đề nghị quy định rõ cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định hành chính về đất đai phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của quyết định do mình ban hành, có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. một cách kịp thời. Quyết định hành chính liên quan đến đất đai.

  Năm, quan tâm đến công tác hòa giải tại chỗ; tăng cường giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý giải quyết khiếu kiện khởi kiện. Kiên quyết điều tra, xử lý các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  Trên đây là những gợi ý của phamlaw về nộp đơn khiếu nại đất đai ở đâu? Nếu còn vướng mắc cần được hỗ trợ, giải đáp tư vấn pháp luật đất đai, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với phamlaw qua số hotline 097 393 8866 hoặc 091 611 0508 để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.

  Nơi nộp đơn khiếu kiện đất đai – phamlaw

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giải Đáp Cuộc Sống