Giải bài 1 2 3 4 5 trang 98 sgk Hóa Học 12

Giải bài 1 2 3 4 5 trang 98 sgk Hóa Học 12

Bài 3 trang 98 hóa 12

Hướng dẫn giải bài 21. Kim loại Soạn SGK Hóa học 12. Nội dung giải Bài 1 2 3 4 5 Trang 98 SGK Hóa học 12 bao gồm đầy đủ lý thuyết và bài tập, kèm theo công thức, phương trình hóa học, chuyên đề…tất cả đều có trong nội dung sách giáo khoa, giúp học sinh học tốt Hóa học 12 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Bạn Đang Xem: Giải bài 1 2 3 4 5 trang 98 sgk Hóa Học 12

Lý thuyết

1. Nguyên tắc

Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.

mn+ + ne → m

2. Phương pháp điều chế kim loại

a) Phương pháp xử lý nhiệt

– Đối tượng kl: kl có hoạt động vừa phải.

– Phương pháp điều chế: dùng c, co, h2, al và các chất khử thông thường khác để khử các ion kim loại trong hợp chất ở nhiệt độ cao

Ví dụ: $fe_2o_3 + 3co \xrightarrow{{{t}^{o}}} 2fe + 3co_2↑$

b) Thủy luyện

– Chủ đề kl: kl có mức độ hoạt động trung bình và yếu.

– Phương pháp điều chế: dùng fe, zn,… và các kim loại có tính khử mạnh khác để khử kim loại cần điều chế.

Ví dụ: $fe + cuso_4 → feso_4 + cu$

c) Điện phân

– Điện phân nóng chảy:

+ kl: kl rất tích cực.

+ Phương pháp điều chế: dùng dòng điện một chiều khử các ion kim loại (halogenua, oxit, hydroxit) trong điện phân nóng chảy.

– Điện phân dung dịch:

Đối tượng +kl: Dùng để điều chế kim loại yếu.

+ Phương pháp điều chế: dùng dòng điện một chiều khử các ion kim loại yếu trong dung dịch muối của nó.

Bài tập

Sau đây là hướng dẫn Giải bài tập SGK Hóa học 12 trang 1 2 3 4 5 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chi tiết các bài tập có thể xem bên dưới:

1. Giải bài tập Hóa học 12 trang 98 Bài 1

Hiển thị cách thức

– Chế lời caco3.

– điều chế cu từ cuso4

Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Xem Thêm: Tả Cô Giáo Đang Giảng Bài Say Sưa Lớp 6 ❤15 Bài Hay Nhất

Giải pháp:

– Điều chế $ca$ từ $caco_3$: Điện phân muối halogenua khan nóng chảy.

Biểu đồ:

$cac{o_3}\xrightarrow{{(1)}}cac{l_2}\xrightarrow{{(2)}}ca$

Phương trình hóa học:

(1) $cac{o_3}\, + hcl\xrightarrow{{{t^0}}}\,\,cac{l_2}\,\, +scratch_2} , \, + {h_2}o$

(2) $cac{l_2}\xrightarrow[{}]{{dpnc}}\,\,ca\, + \,\,c{l_2}$

– Điều chế $cu$ từ $cuso_4$: Các phương pháp khả dụng: Điện phân dung dịch, Thủy luyện, Xử lý nhiệt:

Xem Thêm : Tác phẩm: Bến quê | Soạn văn 9 chi tiết

+ Phương pháp 1: Thủy luyện:

$fe + cuso_4 → feso_4 + cu↓$

+ Phương pháp 2: Điện phân dung dịch

\(cus{o_4}\xrightarrow{{dpdd}}cu↓\, + {h_2}s{o_4}\, + {o_2}↑\)

+ Phương pháp 3: Xử lý nhiệt:

$cuso_4 + 2naoh → cu(oh)_2 + na_2so_4$

\(cu{(oh)_2}\xrightarrow{{{t^0}}}cuo + {h_2}o\)

\(cuo + {h_2}\xrightarrow{{{t^0}}}cu↓ + {h_2}o\)

2. Giải bài tập Hóa học 12 trang 98 Bài 2

Điều chế các kim loại tương ứng từ cu(oh)2, mgo, fe2o3 bằng phương pháp thích hợp. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Xem Thêm: Tả Cô Giáo Đang Giảng Bài Say Sưa Lớp 6 ❤15 Bài Hay Nhất

Giải pháp:

– Điều chế $cu$ bằng xử lý nhiệt:

$cu{(oh)_2}\xrightarrow{{{t^0}}}cuo + {h_2}o$

$cuo + {h_2}\xrightarrow{{{t^0}}}\,cu↓\, + {h_2}o$

– Điều chế $mg$ bằng điện phân nóng chảy:

$mgo + 2hcl → mgcl_2 + h_2o$

\(mgc{l_2}\xrightarrow{{dpnc}}\,mg↓\, + \,c{l_2}\)

– Điều chế $fe$ bằng cách xử lý nhiệt:

Xem Thêm: Khối C00 học trường nào? TOP các trường được yêu thích nhất

\(f{e_2}{o_3} + 3{h_2}\xrightarrow{{{t^0}}}2fe + 3{h_2}o\)

Hoặc \(f{e_2}{o_3} + 3co\xrightarrow{{{t^0}}}2fe + 3c{o_2}\)

3. Giải bài tập Hóa học 12 trang 98 Bài 3

Là loại quặng sắt chứa 80% Fe2O3, 10% SIO2 và một số tạp chất không có sắt và silic. Hàm lượng nguyên tố fe, si trong quặng là

A. 56% sắt và 4,7% silic.

54% sắt và 3,7% silic.

53% sắt và 2,7% silic.

52% sắt và 4,7% silic.

Xem Thêm: Tả Cô Giáo Đang Giảng Bài Say Sưa Lớp 6 ❤15 Bài Hay Nhất

Giải pháp:

Giả sử $100$ gam quặng sắt, $fe_2o_3$ có khối lượng $80$g và $sio_2$ có khối lượng $10$g.

Tính $n_{fe_2o_3} = \frac{80}{160} = 0,5 (mol)$

⇒ $n_{fe} = 2n_{fe_2o_3} = 2.0,5 = 1(mol)$ $⇒ m_{fe} = 56 (g)$

$n_{sio_2} = \frac{10}{60} = \frac{1}{6} (mol)$

⇒ $n_{si} = n_{sio_2} = \frac{1}{6} (mol)$

$⇒ m_{si} = \frac{1}{6}. 28 = \frac{14}{3} (g)$

Vậy ta có:

\(\begin{gathered} \% fe = \frac{m_{fe}}{m_{ore}}.100\% = \frac{{56}}{{100} }.100\% = 56\% \hfill \\ \% si = \frac{m_{si}}{m_{ore}}.100\% = \frac{{ frac{{14}}{3}}}{{100}}.100\% = 4.7\% \hfill \\ \end{gathering} \)

⇒ Trả lời: a.

4. Giải bài tập Hóa học 12 trang 98 Bài 4

Xem Thêm : Chữ Thiên trong tiếng Hán – Ý nghĩa chữ Thiên

Để khử hoàn toàn 30 g hỗn hợp CuO, Feo, fe3o4, fe2o3, fe, mgo cần 5,6 lít khí trợ (đương lượng). Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là

A. 28 gam.

26 gam.

24 gam.

22 gam.

Xem Thêm: Tả Cô Giáo Đang Giảng Bài Say Sưa Lớp 6 ❤15 Bài Hay Nhất

Giải pháp:

Phương trình hóa học tổng quát:

\({m_x}{o_y} + yco\xrightarrow{{{t^0}}}\,xm\, + yc{o_2}\)

Xem Thêm: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 104 Sách giáo khoa Hình học 11

Từ phương trình trên ta suy ra:

⇒ \( n_{co_{2}} = n_{co} = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 (mol)\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

$m_{hỗn hợp oxit} + m_{co} → m_{rắn} + m_{co_2}$

$ ⇒ m_{rắn} = m_{hỗn hợp oxit} + m_{co} – m_{co_2}$

$ = 30 – 0,25,44 + 0,25,28 = 26 (gam) $

⇒ Trả lời: b.

5. Giải bài tập Hóa học 12 trang 98 Bài 5

Điện phân (điện cực trơ) dung dịch sunfat của kim loại hóa trị ii với cường độ dòng điện 3a. Sau 1930 giây điện phân thấy khối lượng catot tăng 1,92 gam.

a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra ở mỗi điện cực và phương trình hóa học của quá trình điện phân.

b) Nêu tên kim loại.

Xem Thêm: Tả Cô Giáo Đang Giảng Bài Say Sưa Lớp 6 ❤15 Bài Hay Nhất

Giải pháp:

a) Phương trình hóa học tạo ra catốt:

$m^{2+} + 2e → m$

Phương trình hóa học tạo anot:

$2h_2o → 4h^+ + o_2 + 4e$

Phương trình hóa học của phản ứng điện phân:

$2mso_4 + 2h_2o \xrightarrow[]{dpdd} 2m +o_2 + 2h_2so_4$

b) Theo định luật Faraday, ta có khối lượng vật chất thoát ra ở điện cực:

\(m = \frac{ait}{n.f}\)

\(⇒ a = \dfrac{2.96500.1,92}{3.1930} = 64\)

trong đó $a$ là nguyên tử khối của kim loại $cu$

Trước:

 • Giải bài 1 ​​2 3 4 5 6 trang 95 sgk hóa học 12
 • Tiếp theo:

  • Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 100 101 SGK Hóa học 12
  • Xem thêm:

   • Học Toán 12
   • Học tốt Vật lý 12
   • Học Hóa 12
   • Được công nhận môn Sinh học 12
   • Học tốt ngữ văn 12
   • Học tốt lịch sử 12
   • Học tốt Địa lý 12
   • Học giỏi tiếng Anh trong 12 năm
   • Học Tiếng Anh 12 (Sách dành cho học sinh)
   • Học Tin học 12
   • Học tốt GDCD 12
   • Trên đây là hướng dẫn giải bài 1 2 3 4 5 trang 98 SGK Hóa học 12 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu. Chúc các bạn học tốt môn Hóa lớp 12!

    “Môn thể thao nào đã khó giabaisgk.com”

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục