Giải Hóa 11 Bài 10: Photpho

Giải Hóa 11 Bài 10: Photpho

Bai 10 hoa 11

Video Bai 10 hoa 11

Với bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 bài 10: Photpho có đáp án và lời giải chi tiết ở các mức độ kiến ​​thức, thông hiểu và vận dụng sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt cho kì thi Hóa học 11.

Bạn Đang Xem: Giải Hóa 11 Bài 10: Photpho

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 10: Photpho và đáp án

Bài 1: Trong bình kín có 2,24 lít khí Cl2 (dktc). Cho a gam p vào bình rồi đun nóng thu được muối đi pcl3 và pcl5 có tỉ lệ mol 1:2, hạ nhiệt độ trong bình xuống 0°C, áp suất trong bình còn 0,35atm. Giá trị của a là

A. 1,55. b.1,86. c. 0,93. đ.1.24.

Bài 2: Nung 1000g đá photphat chứa ca3(po4)2 ở 1000oc tỷ lệ 77,5% dư c và sio2. Hiệu suất phản ứng là 80%. Chất lượng p thu được là

A. 310 gam. b.148 gam. c. 155 gam. d.124 gam.

Bài tập 3: Đốt cháy một lượng photpho (khối lượng lớn hơn 2,48 gam) bằng oxi dư, cho sản phẩm cháy vào 75 gam dung dịch nah 8% và cô cạn thu được m gam khan. x, Chứa 7,1 gam na2hpo4. Giá trị của m là

A. 13.1.b.12.6.c. 8414.2. đ.15.6.

Bài 4: Công thức của magie photphua là:

A. mg2p2o7 sinh mg2p3

mg3p2 d. mg3(po4)2

Bài 5: Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Số oxi hóa của phốt pho có thể tăng từ 0 lên +3 hoặc +5, do đó phốt pho sẽ chỉ giảm

Xem Thêm: Những mẫu tranh tô màu bảo vệ môi trường mang tính giáo dục cao cho bé Update 11/2022

Photpho có thể giảm số oxi hóa từ 0 xuống -3 nên photpho chỉ bị oxi hóa

Số oxi hóa của photpho có thể tăng từ 0 lên +3 hoặc +5 và cũng có thể giảm từ 0 xuống -3 nên photpho thể hiện tính khử và tính oxi hóa

Phốt pho rất trơ về mặt hóa học và do đó không thay đổi số oxi hóa trong các phản ứng hóa học

Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Đem sản phẩm thu được tác dụng vừa đủ với dung dịch nah 32,0% tạo ra m gam muối na2hpo4. Giá trị của m là:

A. 25 b.50

Xem Thêm : Cách xem bói chỉ tay nữ giới đơn giản tại nhà năm 2022

c.75 d.100

Bài 7: Khi cho khí clo dư đi qua photpho nóng chảy thì thu được sản phẩm nào sau đây:

A. pcl3 b. pcl5

pcl2 d. Cơ sở dữ liệu cá nhân

Bài 8:Photpho có một số dạng thù hình quan trọng:

A. 3 dạng: photpho đỏ, photpho trắng và photpho vàng

2 dạng: photpho đỏ và photpho trắng

1 dạng phốt pho đỏ

Xem Thêm: Hướng dẫn, thủ thuật về Thủ thuật văn phòng

1 dạng photpho trắng

Bài 9:Phát biểu nào sau đây là đúng:

A. Mặc dù phốt pho có độ âm điện nhỏ hơn nitơ, nhưng phốt pho phản ứng hóa học mạnh hơn nitơ vì các liên kết trong phân tử phốt pho không bền bằng liên kết trong phân tử nitơ.

Nitơ có tính hóa học yếu hơn photpho vì nitơ có độ âm điện nhỏ hơn photpho

Nitơ và photpho trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ phòng

Nitơ có độ âm điện nhỏ hơn phốt pho và do đó dễ phản ứng hóa học hơn

Bài 10:Hai khoáng chất chính của photpho là:

A. Apatit và hematit b. Pyrit và phốt pho

Apatit và phốt pho d. Magnetit và apatit

Bài 11: Tìm phương trình hóa học viết sai chính tả.

A. 2p + 3ca → ca3p2 b. 4p + 5o2(dư) → 2p2o5

Xem Thêm : Cách ghi mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01) theo quy định mới nhất năm 2022 như thế nào?

pcl3 + 3h2o → h3po3 + 3hcl d. p2o3 + 3h2o → 2h3po4

Bài 12: Photpho phản ứng được với: ca, o2, cl2, kclo3, hno3 và h2so4 đặc nóng. Photpho phản ứng được với bao nhiêu chất trong số các chất trên?

A. 6.b.5.c. 4.d. 3.

Bài 13:Trong công nghiệp, photpho được sản xuất từ ​​hỗn hợp những chất nào?

A. Đá phốt phát, đá phiến và than cốc

Xem Thêm: Hoa Khế

Cát phốt phát, than cốc

Saltpeter, than củi và lưu huỳnh

Cát trắng, đá vôi và soda

Bài mười bốn:Thành phần chính của quặng apatit là

A. cap2o7b. ca(po3)2

3ca(po4)2.cafe2 d.ca3(po4)2

Bài 15: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cấu hình electron nguyên tử của photpho là 1s22s22p63s23p6.

Photpho chỉ tồn tại ở hai dạng thù hình là photpho đỏ và photpho trắng.

Photpho trắng hoạt động hơn photpho đỏ

Phốt pho dễ phản ứng hơn nitơ ở nhiệt độ phòng.

Xem thêm các bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án hay khác:

 • Hóa học 11 Bài 11: Axit photphoric và photphat và đáp án
 • Hóa học 11 Bài 12: Phân bón và đáp án
 • Bài tập Câu 11 Bài 13: Tính chất và đáp số của Nito và Photpho
 • Giải bài tập Hóa học 11 Bài 14: Bài tập 2: Tính chất của một số hợp chất của Nito và Photpho và đáp án
 • Chem 11 Bài 15: Cacbon có đáp án
 • Giới thiệu kênh youtube vietjack

  Ngân hàng đề thi lớp 11 tại

  khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu hỏi toán trắc nghiệm có đáp án
  • Hơn 50.000 câu hỏi trắc nghiệm với 11 đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 Câu Hỏi Đáp Án Trắc Nghiệm Vật Lý 11
  • Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục