Xử lý cơ học là gì?

Xử lý cơ học là gì?

x ử Vật lý cơ học là gì?

1. Các khái niệm về xử lý cơ học

Xử lý cơ học (hay còn gọi là xử lý vật lý – xử lý sơ cấp) là một trong những phương pháp xử lý nước thải phổ biến nhất đối với hầu hết các loại nước thải. Thực chất của phương pháp xử lý nước thải cơ học là loại bỏ các chất phân tán thô, các chất vô cơ (cát, sỏi, sỏi …), các chất rắn lơ lửng có thể lắng bằng gạn, lọc, lắng, lọc, … ra khỏi nước thải, đưa qua kỹ thuật xử lý đơn vị tương ứng Như: lưới chắn rác (hoặc lưới chắn), buồng chứa sạn, bể tách dầu mỡ và các chất nổi khác, bể điều chỉnh, bể sục khí sơ bộ, bể lắng, bể lọc.

2. Giai đoạn gia công

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *