Tính chất hóa học của bazo và các bazo thường gặp

Tính chất hóa học của bazo và các bazo thường gặp

Tinh chat hoa hoc cua bazo

Tổng quan cơ bản

Bazơ (còn được gọi là kiềm hoặc hiđroxit kim loại) là hợp chất gồm một kim loại hoặc ion nh4+ liên kết với một hoặc nhiều phân tử oh-. Các bazơ và hợp chất có độ pH lớn hơn 7 thường được gọi là các hợp chất cơ bản. Các bazơ phổ biến là koh, ba(oh)2, ca(oh)2, naoh, be(oh)2, mg(oh)2, cu(oh)2, fe(oh)2…

Bạn Đang Xem: Tính chất hóa học của bazo và các bazo thường gặp

Tính chất vật lý của bazơ

 • Các bazơ thường có mùi và vị đắng, các bazơ tan trong nước thường không màu và các bazơ (kết tủa) không tan trong nước thường có màu.
 • Các bazơ mạnh ăn mòn chất hữu cơ.
 • Chuyển màu của chỉ thị metyl da cam sang màu vàng.
 • Độ pH kiềm lớn hơn 7.
 • Phân loại cơ sở

  • Các chất kiềm tan trong nước được gọi là kiềm và kiềm thổ.

   cơ sở kim loại kiềm lioh, naoh, koh…

   Dinitơ kiềm thổ: ba(oh)2, ca(oh)2,…

   • Kiềm không tan trong nước.

    Các hydroxit của nhiều kim loại như be, al, mn, zn, cr, fe, co, ni, sn, pb, cu, … mg(oh)2 chỉ tan trong nước nóng.

    • Ngoài ra người ta còn chia đế thành các loại sau:

     1. Các bazơ kim loại như natri hydroxit naoh, nhôm hydroxit aloh3…
     2. Ammonia (nh3) và các amin bazơ.
     3. Các hợp chất bazơ chứa vòng thơm và các bazơ thơm khác (các hợp chất chứa vòng thơm được gọi là aren, bao gồm các chất đồng đẳng của benzen c6h6 và c6h6)
     4. Đọc tên cơ sở

      Tên bazơ = tên kim loại (hoặc đọc hóa trị nếu kim loại có nhiều trạng thái hóa trị) + hydroxit.

      Xem Thêm: Hình ảnh bánh trôi nước tượng trưng cho gì

      Ví dụ:

      cuoh2 : đồng hydroxit (ii)

      koh: kali hydroxit

      mgoh2: magie hydroxit

      Tính chất hóa học của bazơ

      Các thao tác với chỉ báo màu

      Dung dịch bazơ chuyển sang màu xanh quỳ tím.

      Dung dịch bazơ chuyển sang màu đỏ phenolphtalein không màu và màu vàng da cam metyl.

      Dung dịch kiềm phản ứng với oxit axit tạo thành muối và nước

      Xem Thêm: Hình ảnh bánh trôi nước tượng trưng cho gì

      Ví dụ:

      Xem Thêm : Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Viễn Phương

      2naoh + so2 → na2so3 + h2o

      3caoh2 + p2o5 → ca3po42↓ + 3h2o

      baoh2 +co2 →baco3 +h2o

      Bazơ phản ứng với axit tạo thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

      Xem Thêm : Ảnh Happy New Year 2022 ❤️ Ảnh Chúc Mừng Năm Mới Đẹp

      Bazơ tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước. Phản ứng này còn được gọi là phản ứng trung hòa.

      Xem Thêm: Hình ảnh bánh trôi nước tượng trưng cho gì

      Ví dụ:

      naoh + hcl→ nacl+ h2o

      cuoh2 + h2so4 → cuso4 + 2h2o

      koh + hno3→kno3 + h2o

      Dung dịch bazơ phản ứng với dung dịch muối để tạo thành muối mới và bazơ mới

      Xem Thêm: Hình ảnh bánh trôi nước tượng trưng cho gì

      Ví dụ:

      2koh + cuso4 → k2so4 + cuoh2↓

      caoh2 + mgso4 ííííííí → mgoh2 +caso4 (khó tan)

      2naoh + mgcl2 → 2nacl+ mgoh2

      Nhiệt phân các bazơ không tan thành oxit và nước

      Xem Thêm: Hình ảnh bánh trôi nước tượng trưng cho gì

      Ví dụ:

      cuoh2 → cuo + h2o.

      Xem Thêm: Danh từ ghép trong tiếng Anh

      mgoh2 → mgo + h2o.

      2feoh3 →fe2o3 + 3h2o.

      Một số điểm chung

      Natri Hydroxit

      Natri hydroxit, còn được gọi là xút ăn da hoặc xút ăn da, là tinh thể màu trắng và có khả năng hút ẩm mạnh. Nó dễ dàng hòa tan trong nước và tỏa nhiệt để tạo thành dung dịch kiềm không màu.

      Dung dịch natri hydroxit gây nhờn và ăn mòn da.

      Là một bazơ mạnh nên tính chất của nó là phản ứng với axit tạo thành muối tan và nước.

      2naoh + h2so4 → na2so4 + 2h2o

      3naoh + h3po4 → na3po4 +3 h2o

      2naoh + h2co3 → na2co3 + 2h2o

      Phản ứng với oxit axit: no2, so2, co2…

      Xem Thêm : Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Viễn Phương

      2naoh + so2 → na2so3 + h2o

      naoh + so2 → nahso3

      2noh+ 2no2 → 2nano3+h2o

      naoh + co2 → nahco3

      Phản ứng với muối:

      Xem Thêm: Cảm nhận về nhân vật Mị trong Vợ chồng A Phủ

      fecl3 + 3naoh →feoh3 + 3nacl

      cuno32 + 2naoh → cuoh2 + 2nano3

      Tác dụng với hợp chất lưỡng tính (nhôm, kẽm…)

      al + nah + h2o → naalo2 + 32h2

      2naoh + al2o3 → 2naalo2 + h2o

      naoh + alo3 → naalo2 + 2h2o

      Nó có thể được điều chế bằng cách cho natri peroxit phản ứng với nước

      na2o2 + h2o → 2naoh + 12o2

      Kali hydroxit

      Kali hydroxit là chất rắn kết tinh màu trắng, không mùi, ưa nước, dễ hòa tan trong nước và tạo thành một bazơ có tính ăn mòn cao khi hòa tan trong nước.

      k + h2o → koh + 12h2

      Một số phản ứng koh điển hình

      h2so4 +2koh → k2so4 + h2o

      nh43po4 + koh → k3po4 + nh3 + h2o

      alno33 + 3koh → aloh3 + kno3

      fecl2 + 2koh → feoh2 + 2kcl

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục