Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4 – Giaibaitap.me

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4 – Giaibaitap.me

Sách toán lớp 4 trang 48

Video Sách toán lớp 4 trang 48

bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 tiết 38 trang 48 sgk toán 4

Bạn Đang Xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 48 SGK Toán 4 – Giaibaitap.me

Bản phát hành 1. Tìm hai số có tổng và hiệu là:

a) \(24\) và \(6\)

b) \(60\) và \(12\);

c) \(325\) và \(99\)

Bài 2 Cộng tuổi của em với tuổi của chị \(36\). Tôi kém bạn \(8\) tuổi. Bạn bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi?

Bản phát hành 3. Thư viện trường cho học sinh mượn \(65\) hai loại sách: sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa \(17\) nhiều hơn sách đọc thêm. Hỏi thư viện cho sinh viên mượn bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?

Bản phát hành 4. Hai phân xưởng sản xuất được \(1200\) sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất sản xuất ít \(120\) sản phẩm hơn phân xưởng thứ hai. Hỏi mỗi phân xưởng sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

bài 5 \(5\) \(2\) tạ thóc được thu hoạch từ hai cánh đồng. Thu hoạch của thửa ruộng thứ nhất nhiều hơn \(8\) lúa so với thửa ruộng thứ hai. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Người chiến thắng:

Bài đăng 1

a) Tìm số lớn là \(a\) Tìm số thập phân là \(b\)

Theo đầu bài tổng của hai số bằng \(24\) nên ta có:

\(a+b=24\) (1)

Hiệu của hai số là \(6\) nên ta có: \(a-b=6\) (2)

(1)+(2) ta có: \(a+b+a-b=24+6\)

Do đó: \(2a=30\)

\(a=30:2=15\)

Xem Thêm: Bài 6 Trang 119 SGK Hóa Học 10

Vậy số lớn là: \(15\)

Số thập phân là: \(24 – 15 = 9\)

hai)

Số lớn là \(a\) và số thập phân là \(b\)

Theo đầu bài tổng của hai số bằng \(24\) nên ta có:

Xem Thêm : Đặc điểm và sự tò mò của các giai đoạn của mặt trăng

\(a+b=60\) (1)

Hiệu của hai số là \(6\) nên ta có: \(a-b=12\) (2)

(1)+(2) ta có: \(a+b+a-b=60+12\)

Do đó: \(2a=72\)

\(a=72:2=36\)

Vậy số lớn là: \(36\)

Số thập phân là: \(60 – 36 = 24\)

c)

Số lớn là \(a\) và số thập phân là \(b\)

Theo đầu bài tổng của hai số bằng \(24\) nên ta có:

\(a+b=325\) (1)

Hiệu của hai số là \(6\) nên ta có: \(a-b=99\) (2)

(1)+(2) ta có: \(a+b+a-b=325+99\)

Xem Thêm: Những lời xin lỗi bạn bè hay và chân thành nhất

Do đó: \(2a=424\)

\(a=424:2=212\)

Vậy số lớn là: \(212\)

Số thập phân là: \(325-212 = 113\)

Bài 2

Hai lần tuổi tôi: \(36 – 8 = 28\)(tuổi)

Tuổi tôi là: \(28 : 2 = 14\) (tuổi)

Tuổi của cô ấy là: \(14 + 8 = 22\)(tuổi)

Đáp án: chị \(22\) tuổi, chị \(14\) tuổi

Sau 3

Số sách giáo khoa mà thư viện cho sinh viên mượn gấp đôi là:

\(65 + 17 = 82\)(cuốn sách)

Xem Thêm : Soạn bài Tam đại con gà – Ngữ văn 10

Số sách giáo khoa mà thư viện cho sinh viên mượn là:

\(82 : 2 = 41\)(cuốn sách)

Số lượng sách có sẵn cho sinh viên trong thư viện:

\(41 – 17 = 24\)(cuốn sách)

Đáp án: \(41\)sách giáo khoa

\(24\) Đọc thêm

Xem Thêm: Giải bài 6 trang 127 – SGK môn Giải tích lớp 12

Sau 4

Số sản phẩm gấp hai lần phân xưởng thứ nhất là:

\(1200 – 120 = 1080\) (sản phẩm)

Số sản phẩm xí nghiệp thứ nhất sản xuất là:

\(1080 : 2 = 540\) (sản phẩm)

Số lượng sản phẩm xưởng thứ hai sản xuất là:

\(540 + 120 = 660\)(sản phẩm)

Trả lời: Nhà máy thứ nhất là \(540\) sản phẩm, nhà máy thứ hai là: \(660\) sản phẩm

Quỹ đạo 5

\(5\) t \(2\) tạ = \(52\) t

Số thóc thu được ở thửa ruộng thứ nhất gấp đôi là:

\(52 + 8 = 60\)(trọng lượng)

Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất là:

\(60 : 2 = 30\) (trọng lượng) = \(3000kg\)

Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là:

\(30 – 8 = 22\) (trọng lượng) = \(2200 kg\)

Đáp án: \(3000kg\) gạo

\(2200 kg\) gạo

giaibaitap.me

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục