Chancellor là gì? Các chức vụ Chancellor tại mỗi quốc gia

Thủ tướng là gì?

thủ tướng hay thủ tướng (tiếng Latinh: hủy bảo bình) là một chức danh dành cho các chức vụ chính thức khác nhau trong chính phủ của nhiều quốc gia.

Thuật ngữ “thủ tướng” hiện được sử dụng cho chức danh của nhiều quan chức khác nhau trong các môi trường khác nhau (chính phủ, giáo dục, tôn giáo). Ngày nay, thuật ngữ này thường được sử dụng nhất để mô tả:

 • Người đứng đầu Chính phủ
 • Giám đốc Đối ngoại
 • Những người có nhiệm vụ liên quan đến công lý
 • Trưởng phòng Kinh tế và Tài chính
 • Hiệu trưởng của trường đại học
 • Xem thêm:

  • Hướng dẫn Thành lập Công ty Luật
  • Kinh nghiệm thành lập công ty xây dựng
  • Có kinh nghiệm bắt đầu kinh doanh bất động sản
  • Khả năng làm Thủ tướng

   Người đứng đầu Chính phủ

   Áo

   Thủ tướng Áo, được biết đến với tên gọi nam Bundeskanzler và nữ Bundeskanzlerin (“Thủ tướng Liên bang”), là chức danh của người đứng đầu chính phủ Áo.

   Tiếng Phần Lan

   Ở Phần Lan, Bộ trưởng Bộ Tư pháp (oikeuskansleri, justitiekanslern) giám sát tính hợp pháp của các hành động do chính phủ thực hiện và giám sát việc thực hiện các quyền tự do dân sự cơ bản. Trong chức năng đặc biệt này, Thủ tướng cũng là thành viên của Nội các Phần Lan và Hội đồng Nhà nước Phần Lan.

   Thụy Điển

   Ở Thụy Điển, Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc justitiekanslern giữ vai trò là Tổng cố vấn của chính phủ Thụy Điển. Văn phòng được giới thiệu vào năm 1713 bởi Charles XII của Thụy Điển. Ngoài ra còn có một bộ trưởng cao cấp hay Lord rikskansler trong lịch sử là thành viên cao cấp nhất của Hội đồng Cơ mật Thụy Điển. Ngoài ra còn có hiệu trưởng trường đại học hoặc hiệu trưởng trường đại học lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học quốc gia.

   Các công việc khác của chính phủ

   Đan Mạch

   Ở Đan Mạch, văn phòng của Thủ tướng (hoặc Thủ tướng Hoàng gia) có thể đã xuất hiện vào thế kỷ 12, và cho đến năm 1660, nó là chức danh của người đứng đầu cơ quan hành chính công (một loại “Bộ Nội vụ”, nhưng thường có trách nhiệm chính trị đối ngoại).

   Thông thường, thủ tướng là người lãnh đạo thực sự của chính phủ. Từ năm 1660 đến năm 1848, danh hiệu tiếp tục là “Grand Chancellor” hoặc “Chancellor Đan Mạch”, và vào năm 1730, nó được thay thế bằng chức danh “Bộ trưởng Bộ Nội vụ”.

   Estonia

   Tại Estonia, Thủ tướng (kantsler) chỉ đạo công việc của một bộ và điều phối các tổ chức phụ thuộc vào bộ đó. Một bộ cũng có thể có một hoặc nhiều phó thủ tướng (asekantslers) thực hiện nhiệm vụ thủ tướng khi họ vắng mặt.

   Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Õiguskantsler, nay là Ülle madise) giám sát tính hợp pháp của các hành động của chính phủ và việc thực thi các quyền tự do dân sự cơ bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *