Tỷ lệ nợ xấu là gì? Công thức tính như thế nào?

Tỷ lệ nợ xấu là gì? Công thức tính như thế nào?

Chúng tôi biết rằng nợ xấu nói riêng có thể gây thiệt hại rất lớn cho các ngân hàng và nền kinh tế nói chung. Cuối cùng, chỉ số nợ xấu đã được “khai sinh”. Vậy chỉ số này được tính như thế nào? Ai sử dụng chỉ số này? Họ sử dụng nó để làm gì? Tim hiểu thêm ở đây!

tỷ lệ nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu là bao nhiêu?

Tỷ lệ nợ xấu ( tỷ lệ nợ xấu – npl ) là một thuật ngữ dùng để chỉ các khoản nợ khó đòi đã quá hạn đáng kể và được coi là không có khả năng hoàn trả. Cụ thể là khoản vay mà ngân hàng cho khách hàng vay nhưng đến thời hạn thu hồi thì ngân hàng không đòi được do khách hàng kinh doanh thua lỗ, phá sản hoặc một số nguyên nhân khác dẫn đến mất khả năng thanh toán. môn Toán.

Thời hạn cho vay khác nhau, với các khoản vay ngắn hạn thường dao động từ 90 – 180 ngày.

Công thức tính tỷ lệ nợ xấu

Tỷ lệ nợ xấu được tính bằng cách lấy tổng số nợ khó đòi chia cho số dư nợ.

npl = tổng số nợ phải thu khó đòi / tổng số dư nợ

Theo Quyết định số 492/2005 / qđ-nhnn ngày 22 tháng 4 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc dư nợ cấp tín dụng của khách hàng từ Nhóm 1 đến Nhóm 5 tương ứng với loại nợ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *