Giải thích nhan đề Tràng Giang

“Trang Giang” là bài thơ tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của Hồ Diên, đồng thời cũng là bài thơ tiêu biểu trong phong trào Thơ mới. Bài thơ này diễn tả nỗi cô đơn của tác giả và cũng nói lên tình cảm yêu nước thầm kín của tác giả. Vậy Trương nghĩa là gì? Vui lòng tham khảo các bài viết sau của hoatieu để biết các ví dụ giải thích tiêu đề hoặc xây dựng trang giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *