Địa điểm ghi dấu tội ác của Thực dân Pháp tại làng Minh Đán

Địa điểm ghi dấu tội ác của Thực dân Pháp tại làng Minh Đán

Tội ác của thực dân pháp

Video Tội ác của thực dân pháp

Làng Đán nằm trong một thung lũng (lòng chảo) với diện tích khoảng 18ha. Những ngôi nhà bị đốt năm xưa không còn dấu tích, trên nguyên vị trí của những ngôi nhà cổ bị giặc đốt năm xưa, người dân đã dựng lại những ngôi nhà cọc gỗ, lợp ngói âm dương. Để kỷ niệm sự kiện lịch sử này, cả nước đã cho dựng tượng đài bên đường Đán ở thôn trưởng thôn xi măng. Bia bằng BTCT, cao 1,6m; đế hình vuông (45cm x 45cm), cao 10cm; cột bia hình vuông (16cm x 16cm), cao 90cm; mặt bia hình chữ nhật (93cm x 60cm), màu xanh đen , chữ vàng trắng, Dòng chữ: “Di tích lịch sử thôn Minh Đan. Làng Minh Đan là nơi hoạt động của du kích xã Hồng Vũ. Thực dân Pháp khủng bố 14 ngôi nhà ngày 1-10-1940. Số 41/2002/QĐ-UB Quyết định công nhận di tích văn hóa cấp tỉnh ngày 2 tháng 10 năm 2002”.

Bạn Đang Xem: Địa điểm ghi dấu tội ác của Thực dân Pháp tại làng Minh Đán

Xem Thêm : Thầy bói xem voi – Tác giả tác phẩm (mới 2022) | Ngữ văn lớp 7

Nhân dân làng Minh Đan đã ủng hộ và tham gia cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên do Đảng ta lãnh đạo, góp phần vào cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đối với cách mạng Việt Nam, Khởi nghĩa Bắc Sơn là phát súng đầu tiên, đánh dấu một thời kỳ cách mạng mới, một cao trào cách mạng mới – cao trào cách mạng giải phóng dân tộc.

Làng Minh Đan là nơi bảo vệ an toàn các cơ quan, cán bộ cao cấp của trung ương và các đảng bộ miền Bắc trong thời gian hoạt động cách mạng ở Bắc Sơn; nơi ở (chăn nuôi, ẩn náu, bí mật), hoạt động trong kháng chiến chống Pháp và lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng; đồng thời, các lực lượng cách mạng yêu nước ở địa phương tích cực hoặc phối hợp tổ chức các trận đánh địch bảo đảm an toàn về nhân sự cho cơ quan đầu não. ;Tham gia và tạo điều kiện để Khởi nghĩa Bắc Sơn giành được thắng lợi quan trọng, tạo thế chiến trường thuận lợi cho cách mạng và kháng chiến ở khu vực này và các vùng lân cận.

Đối với thực dân Pháp, phát xít Nhật và bè lũ tay sai, cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (có nhân dân làng Minh Đan tham gia) đã gây chấn động vùng Tây Nguyên Tôkyô, đe dọa trực tiếp ách thống trị của thực dân Pháp và là một âm mưu chống lại Lời cảnh cáo nghiêm khắc đối với các thế lực ngoại xâm xâm lược Việt Nam. Có thể nói, bằng cách ủng hộ và tham gia Khởi nghĩa Bắc Sơn, đặc biệt là người dân làng Mingdan và cấp ủy, người dân thị trấn Hongwu trong toàn quận Bắc Sơn đã đại diện rất xứng đáng cho tinh thần và tư tưởng. Độc lập dân tộc, chống ngoại xâm. Là nơi tưởng niệm sự khủng bố, tàn phá và tội ác của thực dân Pháp và bè lũ chúng đối với nhân dân Việt Nam nói chung, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn năm 1940.

Xem Thêm : Soạn bài Động Phong Nha | Ngắn nhất Soạn văn 6 – VietJack.com

Với những giá trị tiêu biểu nêu trên, nơi ghi tội ác của thực dân Pháp thôn Minh Dân, xã Thông Đan, tỉnh Lạng Sơn đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử. Lịch sử Nhà nước Theo Quyết định số 33/qd-bvhttdl ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Thanh Chi

(theo tài liệu của cục văn hóa di tích)

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục