Toán lớp 6 Cánh diều Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Toán lớp 6 Cánh diều Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Toán lớp 6 thứ tự thực hiện các phép tính

Video Toán lớp 6 thứ tự thực hiện các phép tính

Giải Bài 6 Cánh Diều Lớp 6: Các Lệnh Thực Hiện Phép Tính

Đính kèm Vở bài tập Toán lớp 6 bài 6: Lời giải chi tiết thứ tự đặt phép tính của Diều Sách giúp các em học sinh dễ dàng hoàn thành vở bài tập Toán lớp 6, 6 dễ dàng.

Bạn Đang Xem: Toán lớp 6 Cánh diều Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính

Video Giải Toán 6 bài 6: Dãy các phép tính – Diều – cô Nguyễn Hà Nguyên (GV)

Trả lời nửa câu hỏi

Giải 6 Trang 26 Tập 1

 • Câu hỏi ấm Trang 26 Toán lớp 6 Tập 1: Khi tính giá trị của biểu thức không được lấy giá trị tùy ý mà phải tính theo .. ..

  Xem giải pháp

 • Hoạt động 1 trang 26 Toán lớp 6 Tập 1: lan và y dan san tính biểu thức 100 : 10. 2 như sau:….

  Xem giải pháp

 • Bài 1 Trang 26 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức: a) 507 – 159 – 59 ….

  Xem giải pháp

  Giải 6 Trang 27 Tập 1

  • Hoạt động 2 trang 27 Toán lớp 6 Tập 1:Hai bạn he và su ni tính biểu thức 28 – 4. Giá trị của 3 như sau: … .

   Xem giải pháp

  • Bài 2 Trang 27 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức: 18 – 4. 3: 6 + 12…

   Xem giải pháp

   • Hoạt động 3 Trang 27 Toán lớp 6 Tập 1: Ba người bạn h’maryam (phát âm là ho mariam), người Đức và một phương trình tìm giá trị của một biểu thức… . …

    Xem giải pháp

   • Bài 3 Trang 27 Toán lớp 6 Tập 1:Tính biểu thức:….

    Xem giải pháp

    Giải 6 Trang 28 Tập 1

    • hoạt động 4 trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Hai bạn he và su ni tính biểu thức (30 + 5): Giá trị của 5 như sau: . . ..

     Xem giải pháp

    • Bài tập 4 Trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức: 15 + (39 : 3 – 8). 4….

     Xem giải pháp

    • Hoạt động 5 Trang 28 Toán lớp 6 Tập 1: Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét biểu thức….

     Xem giải pháp

     Giải 6 Trang 29 Tập 1

     • Bài 5 Trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Tính giá trị của biểu thức: 35 – {5 .[(16 + 12) : 4 + 3] – 2. Mười}. ….

      Xem giải pháp

      Thể thao

      • Bài 1 Trang 29 Toán lớp 6 Tập 1:Tính Biểu Thức:….

       Xem giải pháp

      • Xem Thêm: Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm – Ngữ văn 10

       bài 2 trang 29 toán lớp 6 tập 1:Tính biểu thức: ….

       Xem giải pháp

      • Bài 3 Trang 29 Toán lớp 6 Tập 1:Tính Biểu Thức:….

       Xem giải pháp

      • Bài 4 Trang 29 Toán lớp 6 Tập 1:Tính Biểu Thức:….

       Xem giải pháp

       • bài 5 trang 29 toán lớp 6 tập 1:Nhận xét biểu thức:….

        Xem giải pháp

       • Bài 6 Trang 29 Toán lớp 6 Tập 1: Trên 1 cm2 bề mặt lá có khoảng 30.000 khí khổng. (Nguồn: Sinh học 6, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2010). ….

        Xem giải pháp

        • Xem Thêm : Tổng Quan Đà Nẵng

         Bài 7 Trang 29 Toán lớp 6 Tập 1:Anh ấy đi siêu thị và mua 2 cái áo thun, mỗi cái 125 000 đồng….

         Xem giải pháp

        • Bài 8 Trang 29 SGK Toán 6 Tập 1:Mẹ mua 30 quyển vở, 30 chiếc bút bi, 2 hộp bút chì mỗi hộp 12 chiếc. ….

         Xem giải pháp

        • Bài 9 Trang 29 Toán lớp 6 Tập 1:Một trường THCS tổ chức cho 40 học sinh lớp 6d tham quan dã ngoại….

         Xem giải pháp

         Tham khảo thêm các bài tập toán lớp 6 hay, chi tiết:

         • Giáo án Toán lớp 6 bài 7: Phép chia hết. Khả năng tách rời

         • Toán 6 Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2 cho 5

         • Giáo án Toán lớp 6 bài 9: Hiệu chia hết cho 3 cho 9

         • Giáo án Toán lớp 6 bài 10: Số nguyên tố. tổng hợp

         • Bài 11 môn Toán lớp 6: Phân tích một số thành số nguyên tố

          Lý thuyết Toán 6 Bài 6: Thứ tự thực hiện phép tính (hoặc chi tiết)

          I. Thứ tự thực hiện trong biểu thức không có dấu ngoặc đơn

          + Khi một biểu thức chỉ có các phép tính cộng trừ (hoặc chỉ có các phép tính nhân chia) thì ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.

          Ví dụ:

          36:6. 3=6. 3 = 18

          49 + 12 – 10 = 61 – 10 = 51

          + Khi biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép nhân chia trước, sau đó mới thực hiện phép tính cộng, trừ.

          Ví dụ:

          18-4. 3 : 6 + 15 = 18 – 12 : 6 + 15 = 18 – 2 + 15 = 16 + 15 = 31

          Lũy thừa → nhân, chia → cộng, trừ

          Ví dụ:

          Xem Thêm: Tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Viễn Phương

          43:8. 3 – 52 + 6

          = 64 : 8 . 5 – 25 + 6

          = 8. 5 – 25 + 6

          = 40 – 25 + 6

          = 15 + 6

          = 21

          Hai. Thứ tự thao tác trong biểu thức chứa dấu ngoặc vuông

          + Khi một biểu thức chứa dấu ngoặc đơn, chúng tôi đánh giá bên trong dấu ngoặc đơn trước.

          Ví dụ:

          28 + (36 : 3 – 7). 5

          = 28 + (12 – 7) . 5

          = 28 + 5 . 5

          = 28 + 25

          = 53

          + Nếu biểu thức chứa cặp ngoặc ( ), [ ], { } thì trình tự thao tác như sau: ( ) → [ ] → { }

          Ví dụ:

          40 + {6 . [(12 + 28) : 4 + 7] – 2 . 5}

          = 40+{6.[40:4+7]-2. 5}

          = 40 + {6 . [10 + 7] – 2 . 5}

          = 40 + {6 .17 – 2. 5}

          = 40 + {102 – 10}

          = 40 + 92

          Xem Thêm : Hướng dẫn Giải bài 54 55 56 57 58 trang 30 sgk Toán 7 tập 1

          = 132

          Trắc nghiệm Toán 6 Bài 6: Thứ tự các phép tính (có đáp án)

          I. Gặp gỡ

          Câu 1: Khi biểu thức chỉ có các phép tính cộng trừ (hoặc chỉ nhân chia) ta làm:

          a.Cộng trước rồi trừ sau

          b.Nhân trước khi chia

          Xem Thêm: Tả Cây Đào Hay Nhất ❤15 Bài Văn Tả Cây Hoa Đào Ngày Tết

          c.Từ trái sang phải

          d.Thứ tự từ phải sang trái

          Câu 2: Khi biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện theo thứ tự nào?

          a.Cộng và trừ trước, sau đó là nhân và chia

          b. Nhân và chia trước, sau đó cộng và trừ

          Xem Thêm: Tả Cây Đào Hay Nhất ❤15 Bài Văn Tả Cây Hoa Đào Ngày Tết

          c.Từ trái sang phải

          d.Thứ tự từ phải sang trái

          Câu 3: Thứ tự đánh giá nào sau đây là đúng cho một biểu thức không có dấu ngoặc đơn?

          a.Cộng và trừ → nhân và chia → lũy thừa

          b.Phép nhân và chia → lũy thừa → cộng và trừ

          c.Số mũ → Phép nhân và phép chia → Phép cộng và phép trừ

          d.a, b, c đúng

          Câu 4: Thứ tự nào sau đây là đúng thứ tự của các hoạt động cho một biểu thức ngoặc đơn?

          a. [ ] → ( ) → {}

          b. ( ) → [ ] → {}

          c. {} → [ ] → ( )

          d. [ ] → {} → ( )

          Câu 5: Tính kết quả của 3. 2 + 4 + 5 – 7 + 10 là

          a. 36

          b. 26

          c. 18

          d. 8

          Câu 6: Tính giá trị của biểu thức: 12 . 6 – 8 : 2

          a. 68

          b. 32

          c. 86

          d. 23

          Câu 7: Kết quả của biểu thức 3. 103+2. 102-5. 10 là:

          Một. 27 350

          b. 0

          c. 80

          d. 3 150

          Phần 8: Tính 24 – 50 : 25 + 13 . 7 là:

          a. 100

          b. 95

          c. 105

          d. 80

          Giới thiệu kênh youtube vietjack

          Ngân hàng đề thi lớp 6 tại

          khoahoc.vietjack.com

          • Hơn 20.000 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm môn Toán, Ngữ Văn lớp 6

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục