Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 – Tìm đáp án

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 – Tìm đáp án

Toán 4 trang 117

Video Toán 4 trang 117

Bài 1

Bạn Đang Xem: Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 117, 118 SGK Toán 4 – Tìm đáp án

Mẫu số của phân số rút gọn:

a) \( \displaystyle{1 \trên 6}\) và \( \displaystyle{4 \trên 5}\) ; \( \displaystyle{{11} vượt {49}}\) và \( \displaystyle{8 \vượt quá 7}\); \( \displaystyle{{12} \vượt quá 5}\) và \( ( displaystyle{5 \hơn 9}\);

b) \( \displaystyle{5 \trên 9}\) và \( \displaystyle{7 \trên {36}}\) ; \( \displaystyle{{47 } \ trên {100}}\) và \( \displaystyle{{17} \trên {25}}\) ; \( \displaystyle{4 \trên 9}\) và \( \displaystyle{5 \hơn 8}\).

Giải pháp thay thế:

Khi giảm mẫu số của hai phân số, bạn có thể làm như sau:

– Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai.

– Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ hai với mẫu số của phân số thứ nhất.

Giải thích chi tiết:

a) \( \displaystyle{1 \trên 6} = {{1 \lần 5} \trên {6 \lần 5}} = {5 \trên {30}}; ,\,\,\,{4 \ trên 5} = {{4 \lần 6} \trên {5 \lần 6}} = {{24} \trên {30}} \)

Vậy mẫu số của hai phân số \( \displaystyle{1 \trên 6}\) và \( \displaystyle{4 \trên 5}\) cho hai phân số\ ( \ displaystyle {5 \trên {30}}\) và \( \displaystyle {{24} \trên {30}}\).

+) Giữ nguyên phân số\( \displaystyle{{11} \over {49}}\) \(\displaystyle;\,\,\,\,{8\ trên 7} = {{8 \lần 7} \trên {7 \lần 7}} = {{56} \trên {49}}\)

Vậy mẫu số của hai phân số \( \displaystyle{{11} \trên {49}}\) và \( \displaystyle{8 \trên 7}\) được hai phân số \ ( \displaystyle{{11} \trên {49}}\) và \( \displaystyle {{56} \trên {49}}\).

+) \( \displaystyle{{12} \trên 5} = {{12 \lần 9} \trên {5 \lần 9}} = {{108} \trên {45 }};\) \( \displaystyle\,\,\,\,{5 \ trên 9} = {{5 \lần 5} \trên {9 \lần 5} } = {{25} \hơn {45}}\)

Vậy mẫu số của hai phân số \( \displaystyle{{12} \trên 5}\) và \( \displaystyle{5 \trên 9} \) cho hai phân số\ ( displaystyle{{108} \trên {45}}\) và \( \displaystyle{{25} \trên {45}}\).

b) \( \displaystyle{5 \trên 9} = {{5 \lần 4} \trên {9 \lần 4}} = {{20} \trên {36}} ;\) Giữ nguyên điểm\( \displaystyle{7 \trên {36}}\).

Vậy mẫu số của hai phân số \( \displaystyle{5 \trên 9} \) và \( \displaystyle{7 \trên {36}}\) cho hai phân số\ ( displaystyle {{20} \trên {36}}\) và \( \displaystyle {7 \trên {36}}\).

Xem Thêm: Chân Thật là gì?

+) Giữ điểm\( \displaystyle{{47} \vượt {100}};\) \( \displaystyle \,\,\,\,{{ 17} \over {25}} = {{17 \times 4} \over {25 \times 4}} = {{68} \over {100}}\).

Do đó, giảm mẫu số thành hai phân số \( \displaystyle{{47} \trên {100}}\) và \( \displaystyle{{17} \trên {25}} ) để có hai phân số \( \displaystyle{{47} \trên {100}}\) và \( \displaystyle {{68} \trên {100}}\).

+) \( \displaystyle{4 \trên 9} = {{4 \lần 8} \trên {9 \lần 8}} = {{32} \trên {72}} ;\,\,\,\,\,{5 \hơn 8} = {{5 \lần 9} \hơn {8 \lần 9}} = {{45} \ Nhiều hơn {72}}\)

Vậy mẫu số của hai phân số \( \displaystyle{4 \trên 9}\) và \( \displaystyle{5 \trên 8}\) cho hai phân số\ ( \ displaystyle {{32} \vượt {72}}\) và \( \displaystyle {{45} \vượt {72}}\).

Bài 2

Xem Thêm : Phân tích cảnh cho chữ trong Chữ người tử tù (21 Mẫu) Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân

a) Viết \( \displaystyle{3 \ trên 5}\) và \(2\) dưới dạng hai phân số có mẫu số là \(5\).

b) Viết \(5\) và \( \displaystyle{5 \ trên 9}\) dưới dạng hai phân số với \(9;\) là \(18 ) .

Giải pháp thay thế:

a) Viết \(2\) dưới dạng phân số có \(1\) ở mẫu số, rồi viết phân số đó dưới dạng phân số có \(5\) ở mẫu số thì bằng cách nào tử số và mẫu số Cho \(5\); giữ nguyên điểm \( \displaystyle{3 \trên 5}\).

b) +) viết \(5\) dưới dạng phân số với mẫu số \(1\), sau đó viết phân số dưới dạng mẫu số với \(9\) bằng cách nhân tử số và mẫu số với nhau ) đến \(5\); giữ nguyên phân số \( \displaystyle{5 \trên 9}\).

+) Viết \(5\) dưới dạng phân số có \(1\) ở mẫu số, rồi viết phân số đó dưới dạng phân số có \(18\) ở mẫu số thì bằng cách nào tử số và mẫu số là \(18\).

Ta có: \( 18: 9 = 2\) nên viết phân số \(\dfrac{5}{9}\) thành phân số có mẫu số \(18 \) sẽ là Cả tử số và mẫu số đều được nhân với \(2\).

Giải thích chi tiết:

a) Giữ phân số\( \displaystyle{3 \trên 5}\); \( \displaystyle2 = {2 \trên 1} = {{2 \lần 5} \trên {1 \times 5}} = {{10} \trên 5}\)

b) \( \displaystyle5 = {5 \trên 1} = {{5 \lần 9} \trên {1 \lần 9}} = {{45} \trên 9} ); Giữ điểm\( \displaystyle{5 \trên 9}\).

\( \displaystyle5 = {5 \trên 1} = {{5 \lần 18} \trên {1 \lần 18}} = {{90} \trên {18}}; \) \( \displaystyle\,\,\,{5 \trên 9} = {{5 \lần 2} \trên {9 \lần 2}} = {{10} \Vượt {18}}\).

Sau 3

Rút mẫu số của phân số (theo mẫu số):

Xem Thêm:   Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc  Khi lòng ta đã hoá những con tàu

mẫu số: mẫu số của các phân số: \( \displaystyle{1 \trên 2};{1 \trên 3}\) và \( \displaystyle{2 \trên 5 }\) .

Ta có:

\( \displaystyle\eqalign{& {1 \over 2} = {{1 \times 3 \times 5} \over {2 \times 3 \times 5}} = {{15} \over {30}}; \cr& {1 \over 3} = {{1 \times 3 \times 5} \over {3 \times 2 \times 5 }} = {{10} \ trên {30}}; \cr & {2 \ trên 5} = {{2 \times 2 \times 3} \over {5 \times 2 times 3}} = {{12} \trên {30}}. \cr} \)

Vậy mẫu số của phân số\( \displaystyle{1 \trên 2};{1 \trên 3};{3 \trên 5}\) cho \( \displaystyle {{15 } \đã vượt {30}};{{10} \đã vượt {30}};{{12} \đã vượt {30}}.\)

a) \( \displaystyle{1 \trên 3};{1 \trên 4}\) và \( \displaystyle{4 \trên 5}\); b) ( \displaystyle{1 \trên 2};{2 \trên 3}\) và \( \displaystyle{3 \trên 4}\)

Giải pháp thay thế:

Khi rút mẫu số thành phân số thứ ba, bạn có thể làm như sau:

– Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ nhất với mẫu số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ ba.

– Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ hai với tích của mẫu số của phân số thứ nhất và mẫu số của phân số thứ ba.

– Nhân tử số và mẫu số của phân số thứ ba với tích của mẫu số của phân số thứ nhất và mẫu số của phân số thứ hai.

Giải thích chi tiết:

Xem Thêm : Vẻ đẹp lao động của người Việt Nam giành giải nhất cuộc thi ảnh

một)

\( \displaystyle\eqalign{& {1 \over 3} = {{1 \times 4 \times 5} \over {3 \times 4 \times 5}} = {{20} \ trên {60}}; \cr & {1 \ trên 4} = {{1 \times 3 \times 5} \over {4 \times 3 \times 5}} = {{15} \trên {60}}; \cr & {4 \trên 5} = {{4 \lần 3 \lần 4} \trên {5 \lần 3 \times 4}} = {{48} \trên {60}}. \cr} \)

Vậy mẫu số của phân số\( \displaystyle{1 \trên 3};{1 \trên 4};{4 \trên 5}\) cho \( \displaystyle {{20 } \đã vượt {60}};{{15} \đã vượt {60}};{{48} \đã vượt {60}}.\)

hai)

\( \displaystyle\eqalign{& {1 \over 2} = {{1 \times 3 \times 4} \over {2 \times 3 \times 4}} = {{12} \over {24}}; \cr & {2 \over 3} = {{2 \times 2 \times 4} \over {3 \times 2 \times 4}} = {{16} \over {24}}; \cr & {3 \over 4} = {{3 \times 2 \times 3} \over {4 \times 2 \times 3}} = {{18} \over {24}}. \cr} \)

Vậy mẫu số của phân số\( \displaystyle {1 \over 2};{2 \over 3};{3 \over 4}\) cho \( \displaystyle {{12 } \đã vượt {24}};{{16} \đã vượt {24}};{{18} \đã vượt {24}}.\)

Xem Thêm: Đặt tên theo ngày tháng năm sinh: bật mí giúp cuộc đời con luôn sướng!

Hoặc:

\( \displaystyle\eqalign{& {1 \over 2} = {{1 \times 6} \over {2 \times 6}} = {{6} \over {12}}; \cr & {2 \ trên 3} = {{2 \ lần 4} \ trên {3 \ lần 4}} = {{8} \ trên {12}}; \cr & {3 \trên 4} = {{3 \lần 3} \trên {4 \lần 3}} = {{9} \trên {12}}. \cr} )

Vậy mẫu số của phân số\( \displaystyle {1 \over 2};{2 \over 3};{3 \over 4}\) cho \( \displaystyle {{6 } \đã vượt {12}};{{8} \đã vượt {12}};{{9} \đã vượt {12}}.\)

Sau 4

Viết phân số với \( \displaystyle{7 \trên {12}};{{23} \trên {30}}\) và có mẫu số chung là \(60 \).

Giải pháp thay thế:

Ta có: \(60 : 12 = 5\) và \(60:30 = 2 \). Vì vậy, chúng ta viết phân số \(\dfrac{7}{12}\) dưới dạng phân số có mẫu số \(60\) bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với \(5 ); với Nhân cả tử số và mẫu số bằng \(2\), rồi viết phân số \(\dfrac{23}{30}\) dưới dạng phân số có mẫu số \(60\).

Giải thích chi tiết:

\( \displaystyle\eqalign{& {7 \over {12}} = {{7 \times 5} \over {12 \times 5}} = {{35} over {60}}; \cr & {{23} \over {30}} = {{23 \times 2} \over {30 \times 2}} = {{46} \ Đã vượt quá {60}}.\cr}\)

Quỹ đạo 5

Tính toán (từ bảng):

a) \( \displaystyle{{15 \times 7} \trên {30 \times 11}};\) b) \( \displaystyle{{4 \times 5 ) times 6} \over {12 \times 15 \times 9}};\) c)\( \displaystyle{{6 \times 8 \times 11} \over {33 lần 16}}\)

Mẫu: \( \displaystyle{{15 \times 7} \over {30 \times 11}} = {{\not{15} \times 7} \over {\ not {15} \times 2 \times 11}} = {7 \over {22}}.\)

Giải pháp thay thế:

Phân tích tử số và mẫu số dưới dạng tích của các thừa số, sau đó chia tích của tử số và mẫu số cho nhân tử chung.

Giải thích chi tiết:

b) \( \displaystyle{{4 \times 5 \times 6} \trên {12 \times 15 \times 9}} = {{\not{4} \times \not{5} \times \not{3} \times 2} \over {\not{4} \times \not{3} \times 3 \times \not{ 5} \times 9}}\) \(\displaystyle = {2 \over {27}}.\)

c) \( \displaystyle{{6 \times 8 \times 11} \over {33 \times 16}} = {{\not{2} \times \not{ 3} \times \not{8} \times \not{11}} \over {\not{3} \times \not{11} \times \not{8} times \not{2}}} = 1.\)

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục