Tháng 10: Việt Nam và quốc tế có những sự kiện, ngày lễ gì?

Tháng 10 là ngày gì

Tháng 10 là ngày gì

Video Tháng 10 là ngày gì

* Sự kiện tháng 10 năm 2022, ngày lễ trong nước

Ngày 2/10: Ngày hội khuyến học Việt Nam

Bạn Đang Xem: Tháng 10: Việt Nam và quốc tế có những sự kiện, ngày lễ gì?

Ngày 02 tháng 10 năm 1996, Đảng và Nhà nước thành lập Hội Khuyến học và Phát triển Giáo dục Việt Nam, gọi tắt là Thủ hiến Hội Khuyến học Việt Nam theo Quyết định số 122/qd-ttg ngày 29 tháng 2 , 1996.

Đồng thời lấy ngày 2/10 là Ngày Khuyến học Việt Nam để động viên mọi người tham gia phong trào khuyến học, đồng thời tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học .

10/4: Sinh nhật nhà thơ

Nhà thơ Đỗ Hữu (4/10/1920-9/12/2002) là nhà thơ cách mạng lớn, chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất của nước ta. Vì vậy, ngày 4 tháng 10 trở thành ngày sinh của nhà thơ để tưởng nhớ tài năng và đóng góp to lớn của ông cho đất nước.

10/10: Ngày giải phóng Thủ đô

Ngày 10/10/1954, Quân đội nhân dân Việt Nam giải phóng thủ đô Hà Nội khỏi ách thực dân. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử chống giặc ngoại xâm.

10/10: Ngày hội truyền thống của giới luật sư Việt Nam

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46/sl ngày 10/10/1945 ban hành Điều lệ luật sư và tổ chức pháp lý đầu tiên của Nhà nước Việt Nam độc lập.

Ngày 14/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định (Quyết định số 149/qd-ttg) chỉ định ngày 10/10 hàng năm là Ngày hội truyền thống của giới luật sư Việt Nam, đây là một dấu mốc quan trọng. Đặc biệt là niềm tự hào của nghề luật sư và con người chúng ta nói chung.

Xem Thêm: Thuyết minh hoa hồng hay nhất (13 mẫu) – Văn 8

Ngày 10 tháng 10: Ngày chuyển đổi đầu số quốc gia

Phó Thủ tướng Ngô Đức Đàn đã ký Quyết định số 505/qd-ttg ngày 22/4/2022 ấn định ngày 10/10 hàng năm là Ngày chuyển đổi số quốc gia. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và 2030.

Bên cạnh đó, Ngày chuyển đổi số quốc gia còn nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành tất cả mọi người để đảm bảo sự thành công của chuyển đổi kỹ thuật số.

13/10: Ngày Doanh nhân Việt Nam

Xem Thêm : Bảng Chữ Cái Kanji Đầy Đủ ❤️️ Cách Đọc Chữ Kanji N5

Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 13/10/1945 đã gửi thư cho ngành Công Thương Việt Nam, khuyến khích phát triển và nhấn mạnh vai trò của ngành công thương trong việc xây dựng kinh tế, tài chính, ổn định và thịnh vượng…

Ngày 20/9/2004, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ ban hành chỉ đạo, chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân – ttg chọn ngày 13/10 hàng năm để kỷ niệm ngày.

14/10: Ngày Hội Nông dân Việt Nam

Tháng 10/1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra nghị quyết thành lập Liên đoàn Công nông Đông Dương, ngày 1/3/1988 đổi tên thành Hội Nông dân Việt Nam. Ngày 17 tháng 01 năm 1991, Bộ Chính trị Trung ương xác định ngày 14 tháng 10 là ngày kỷ niệm thành lập Hội Nông dân Việt Nam, gọi tắt là Ngày Nông dân Việt Nam.

Ngày 15 tháng 10: Ngày Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ủy ban Thể thao Mặt trận Thanh niên Toàn quốc quyết định thành lập Liên đoàn Thanh niên Việt Nam vào ngày 10 tháng 10 năm 1956 và lấy ngày 15 tháng 10 là Ngày Liên đoàn Thanh niên. Việt Nam kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

20/10: Ngày Phụ nữ Việt Nam

Xem Thêm: Công thức tính lực ma sát trượt

Ngày 20/10/1930, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập. Nhờ đó, vai trò của phụ nữ trong các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội ngày càng được khẳng định. Ngày 20/10 chính thức được chọn là Ngày Phụ nữ Việt Nam nhằm tri ân những công lao, đóng góp của chị em phụ nữ cho đất nước.

26/10: Ngày Điều dưỡng Việt Nam

Hội Điều dưỡng Việt Nam – Hội Điều dưỡng Việt Nam ra đời ngày 26/10/1990, sau đổi tên thành Hội Điều dưỡng Việt Nam. Theo đó, ngày 26/10 được chọn là Ngày Điều dưỡng Việt Nam nhằm tôn vinh, tri ân đội ngũ nhân viên y tế đã ngày đêm chăm sóc người bệnh.

30/10: Quốc khánh tỉnh Quảng Ninh

Trong Chiến tranh chống Nhật Bản, người dân Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh vì thắng lợi của dân tộc, và tiếp tục đấu tranh và phát triển trong thời kỳ thành lập.

Ngày 30/10/1963, đất nước thành lập tỉnh Quảng Ninh, từ đó lấy ngày 30/10 làm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

* Sự kiện, Ngày lễ Quốc tế tháng 10 năm 2022

Ngày Quốc tế Người cao tuổi 10/1 (idop)

Ngày 1 tháng 10 được Liên hợp quốc chính thức chỉ định là Ngày Quốc tế Người cao tuổi vào ngày 1 tháng 10 năm 1991, được gọi tắt là idop (Ngày Quốc tế Người cao tuổi). Việc thành lập ngày hội quốc tế này nhằm thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với người cao tuổi, đồng thời tuyên truyền, cổ động cho công tác chăm sóc và bảo vệ người cao tuổi. =

Xem Thêm : 4. Thế nào là tìm hiểu đề và tìm ý cho để văn nghị luận? 5. Bài văn

Ngày Quốc tế Bất bạo động 10/2

Ngày Quốc tế Bất bạo động hay còn gọi là Ngày Quốc tế Không Bạo động được ấn định vào ngày 2 tháng 10 hàng năm. Đó là ngày sinh của Mahatma Gandhi, lãnh đạo của phong trào độc lập Ấn Độ và là người tiên phong trong các chiến lược bất bạo động. Liên Hợp Quốc thành lập ngày này để thúc đẩy phong trào đấu tranh vì hòa bình mà không dùng đến bạo lực.

Ngày Nhà giáo Thế giới 10/5 (wtd)

Ngày Nhà giáo Thế giới, gọi tắt là wtd (world Teachers’ day) được tổ chức vào ngày 5 tháng 10 hàng năm, mong rằng mọi tầng lớp xã hội sẽ quan tâm đến địa vị và vai trò của người thầy trong việc hình thành và phát triển xã hội. Thông qua đó, Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ giáo viên để đảm bảo rằng các thế hệ tương lai tiếp tục được nuôi dưỡng và giáo dục.

Xem Thêm: Soạn bài Chí khí anh hùng của Nguyễn Du – Ngữ văn 10

Ngày Quốc tế Bé gái 10/10

Trước thực trạng tảo hôn, mua bán người, bóc lột sức lao động và bóc lột tình dục trẻ em gái, Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn ngày 11/10 là Ngày Quốc tế Trẻ em gái vào năm 2021. (ngày quốc tế trẻ em gái) kêu gọi bảo vệ trẻ em gái và đảm bảo cho các em tiếp tục được hưởng tiến bộ và công bằng xã hội.

Ngày Lương thực Thế giới 16/10

Liên Hợp Quốc đã chỉ định ngày 16 tháng 10 là Ngày Lương thực Thế giới, viết tắt là WFD (Ngày Lương thực Thế giới), để kỷ niệm ngày thành lập Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) vào năm 1945.

Ngày kỷ niệm giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về các vấn đề đói nghèo và việc sử dụng lương thực, thực phẩm một cách khôn ngoan trên toàn cầu.

Ngày Di sản Nghe nhìn Thế giới vào ngày 27 tháng 10

Nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn và lưu trữ các tác phẩm nghe nhìn phản ánh sự sáng tạo của con người, UNESCO đã chọn ngày 27 tháng 10 hàng năm là Ngày Di sản Thế giới. Ngày Thế giới về Di sản Nghe nhìn. Lễ hội quốc tế này được tổ chức trong các kho lưu trữ quốc gia, âm thanh và tài liệu, trên truyền hình hoặc trong các bảo tàng thư viện.

Halloween 31/10

Lễ hội halloween hay lễ hội hóa trang có tên đầy đủ là all hallows’ evening, được tổ chức vào ngày 31 tháng 10 hàng năm. Nhiều người tin rằng Halloween bắt nguồn từ lễ hội thu hoạch của người Celtic, khi ranh giới giữa âm và dương bị xóa nhòa nhất.

Trong Cơ đốc giáo, Halloween có nghĩa là Đêm Các Thánh, là khởi đầu của Lễ Các Thánh để tưởng nhớ các vị thánh, những người tử vì đạo và tất cả những người trung thành đã chết.

Theo truyền thống, vào dịp Halloween, mọi người hóa trang thành ma hoặc nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết. Đặc biệt, trẻ em sẽ mang theo túi kẹo và đi từng nhà hỏi kẹo.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *