Dữ Liệu Kiểu Tệp được Lưu Trữ ở đâu?

Dữ Liệu Kiểu Tệp được Lưu Trữ ở đâu?

Tệp được lưu trữ ở đâu

Bạn đang xem:

Bạn Đang Xem: Dữ Liệu Kiểu Tệp được Lưu Trữ ở đâu?

Phần câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 11 – chương file và thao tác với file (click link bên dưới để tải về)

Xem thêm:

Xem Thêm : Na uy là nơi đáng sống nhất thế giới, tại sao không ?

*

Xem thêm:

Tệp và thao tác với tệp là một chương trong chương trình Tin học lớp 11. Tài liệu này gồm 44 câu hỏi trắc nghiệm Chương 5: Tệp và Thao tác trên tệp. Mời các bạn sinh viên xem trực tuyến 2 trong 6 trang của tài liệu, các bạn có thể tải toàn bộ tài liệu về máy để tham khảo. đại học lớp 12 lớp 11 lớp 10 lớp 10 trung học cơ sở giáo viên tiểu học bạn đang xem: loại tệp lưu trữ dữ liệu xem thêm: giúp tôi tìm hiểu hệ điều hành free dos là gì? so sánh windows vs freedos Xem thêm: Hướng dẫn dịch tiếng anh: 7 bước dễ dàng để dịch tệp hoàn hảo và thao tác trên tệp là một chương trong tin học lớp 11, tài liệu này có 44 câu về các câu trắc nghiệm thuộc chương 5: tệp và tệp Action. Mời các em xem trực tuyến 2 trong số 6 trang của tài liệu, nhưng các em có thể tải đủ tài liệu để tìm hiểu thêm.

Xem Thêm : Những Điều Bạn Chưa Biết Về Ấu Trùng Chuồn Chuồn Sống Ở Đâu?

Chọn một số câu hỏi trắc nghiệm môn tin học cho các bài tập chương và bài hướng dẫn lớp 11

Xem thêm: kinh nghiệm đi chùa tam chúc lớn nhất thế giới

Chương 5 Tệp và Thao tác Tệp Phần 1: Dữ liệu kiểu tệp a. được lưu trữ trong rom. b.Được lưu trữ trong bộ nhớ. c. Chỉ được lưu trữ trên đĩa cứng. d.Được lưu trữ ở bộ nhớ ngoài. (*) Câu 2: Tệp dữ liệu kiểu a.Sau khi tắt máy sẽ bị mất. B. Nó sẽ bị mất khi tắt nguồn đột ngột. c. Nó sẽ không bị mất trong trường hợp tắt máy hoặc mất điện. (*) d. a, b, c đều sai. Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng? Một loại. Tất cả các loại dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ trong (ram). b.Dữ liệu kiểu tệp được lưu trong bộ nhớ trong. c. Dữ liệu loại tệp được lưu trữ trên thiết bị bên ngoài (đĩa mềm, đĩa cứng, cd, thiết bị bộ nhớ flash). (*) d.Tất cả dữ liệu trong máy tính sẽ bị mất khi tắt nguồn. Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai? Một loại. Tài liệu có cấu trúc là tài liệu có các thành phần được tổ chức theo một cấu trúc cụ thể. b, Tệp chứa dữ liệu được tổ chức theo một cách nhất định được gọi là tệp có cấu trúc. (*)c. Các tệp văn bản không phải là một loại tệp có cấu trúc. d. Một tệp văn bản bao gồm các ký tự ascii được chia thành một hoặc nhiều dòng. Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai? Một loại. Tập tin văn bản có thể được truy cập trực tiếp. (*) b. Các tập tin có cấu trúc có thể được truy cập trực tiếp. c. Các tệp có cấu trúc có thể truy cập tuần tự. d.Truy cập trực tiếp là phương pháp truy cập cho phép dữ liệu được truy cập được tham chiếu bằng cách chỉ định trực tiếp vị trí của dữ liệu, thường là một số. Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng? Một loại. Số phần tử của một tập tin là cố định. b. Kích thước tệp có thể rất lớn. (*)c. Dữ liệu tệp riêng lẻ được lưu trữ trên đĩa dưới dạng vùng dữ liệu liền kề. d.Tệp được lưu vĩnh viễn trên đĩa, không xóa được tệp trên đĩa. Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai? Một loại. Các tệp nhị phân thuộc loại tệp có cấu trúc. b.Các ​​dòng trong tệp văn bản có độ dài bằng nhau. (*)c. Nội dung của tệp văn bản có thể được hiểu khi tệp văn bản được hiển thị trên màn hình của phần mềm xử lý văn bản. d) Không thể hiểu nội dung của văn bản có cấu trúc khi hiển thị trên màn hình trong phần mềm xử lý văn bản. Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai? Một loại. Trong lập trình muốn thao tác trên tệp dữ liệu ta phải thao tác gián tiếp thông qua biến tệp. b.Biến tệp là biến xâu. (*)c. Trong pascal, các biến tệp văn bản có kiểu văn bản. d.Trong chương trình, tên tệp có thể là biến xâu hoặc hằng xâu. Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai? Một loại. Muốn đọc/ghi dữ liệu trong tệp ta cần mở tệp sau khi nối thêm biến tệp vào tên tệp b.Trong lệnh mở tệp ta cần khai báo tên tệp sao cho tệp có thể được định vị chính xác trên đĩa. (*)c. Trong các lệnh gán tên tệp với biến tệp, tên tệp cần được khai báo để định vị chính xác tệp trên đĩa. d.Sau khi mở tệp, con trỏ tệp chỉ về đầu tệp. Câu 10: Chọn phát biểu sai trong các phương án sau: a. Sau khi đọc tệp, không đóng tệp, việc này không ảnh hưởng đến việc quản lý tệp. (*)b. Một tệp văn bản đang mở và con trỏ tệp không nằm ở phần tử đầu tiên, muốn sử dụng phần tử đầu tiên của tệp thì phải đóng tệp rồi mở lại. c. Khi mở lại tệp, không cần gán lại biến tệp với tên tệp nếu biến tệp chưa thay đổi. d) Sau khi ghi dữ liệu vào tệp xong thì đóng tệp lại.

Xem thêm: Tình yêu của tôi ở đâu, Google

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giải Đáp Cuộc Sống