Phân loại và tiêu chuẩn Điều dưỡng viên hạng II, III, IV

Phân loại và tiêu chuẩn Điều dưỡng viên hạng II, III, IV

Y tá lớp 2, lớp 3 và lớp 4 là gì và chức năng công việc của mỗi lớp có khác nhau không? Tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng là gì?

 • Con gái nên học gì khi tìm việc làm trong tương lai?
 • Nếu bán thuốc mà không có đơn, giấy phép kinh doanh của hiệu thuốc sẽ bị thu hồi
 • Một câu chuyện y học cảm động
 • Phân loại và tiêu chuẩn Điều dưỡng viên hạng II, III, IV

  Phân loại và tiêu chuẩn của y tá cấp hai, cấp ba và cấp 4

  Về câu hỏi của bạn, Trường Trung cấp Y – Pasteur Hà Nội xin giải đáp như sau:

  Cô Nguyễn Thị Thảo, giảng viên Khoa Điều dưỡng – Trường Y Dược Pasteur Hà Nội cho biết, theo thông báo liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, ngành điều dưỡng được xếp vào nhóm ngành. Như sau: Điều dưỡng hạng II, Điều dưỡng hạng III, Điều dưỡng hạng IV. Mỗi lớp có chức năng và nhiệm vụ khác nhau.

  Lớp Y tá 2 (ii) (Mã: v.08.05.11)

  Trách nhiệm của Y tá phụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *