Sản phẩm của pha sáng là gì? Sản phẩm của pha tối là gì?

Sản phẩm của pha sáng là gì? Sản phẩm của pha tối là gì?

Pha sáng diễn ra ở đâu

Quá trình quang hợp được chia thành 2 giai đoạn: sáng và tối. Vậy sản phẩm sáng và tối là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng bạn tìm hiểu sản phẩm pha nông, sản phẩm pha tối là gì, đồng thời so sánh và cung cấp những kiến ​​thức liên quan về hai sản phẩm này.

Bạn Đang Xem: Sản phẩm của pha sáng là gì? Sản phẩm của pha tối là gì?

1. Tìm hiểu về sản phẩm quang học:

Sản phẩm của pha sáng là o2, atp, nadph và pha sáng của quang hợp là pha trong đó năng lượng của ánh sáng mặt trời được diệp lục hấp thụ chuyển hóa thành năng lượng liên kết hóa học trong atp và nadph. → Sản phẩm quang pha gồm atp, nadph và o2 (từ quá trình quang phân nước).

Vẻ ngoài chỉ có thể xuất hiện khi có ánh sáng, trong khi pha tối có thể xuất hiện trong cả ánh sáng và bóng tối.

Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được chuyển hóa thành năng lượng trong các phân tử atp và nadph (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate).

Trong pha tối, co2 sẽ được chuyển thành cacbohydrat do atp và nadph được tạo ra trong pha sáng.

Pha sáng xảy ra ở màng thylakoid và pha tối xảy ra ở chất nền lục lạp. ADP và Nadph được tạo ra do quá trình sử dụng ATP và Nadph trong pha tối. Các phân tử ADP và NADP+ này sẽ được tái sử dụng trong pha sáng để tổng hợp ATP và NADPH.

Ở pha sáng, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển hóa thành năng lượng trong các liên kết hóa học atp và nadph. Vì vậy, giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn chuyển đổi năng lượng ánh sáng.

Quá trình hấp thụ năng lượng ánh sáng được thực hiện nhờ hoạt động của các phân tử sắc tố quang hợp.

Sau khi được các sắc tố quang hợp hấp thụ, năng lượng được chuyển cho hàng loạt phản ứng oxi hóa khử trong chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp. Nadph và ATP được tổng hợp thông qua hoạt động của chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp.

Các sắc tố quang hợp và các thành phần của chuỗi vận chuyển điện tử quang hợp nằm trong màng thylakoid của lục lạp. Chúng được sắp xếp thành các phức hợp có tổ chức giúp hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng một cách hiệu quả.

O2 sinh ra trong pha sáng là từ các phân tử nước.

Pha sáng của quá trình quang hợp có thể được tóm tắt bằng hình dưới đây””

Sắc tố quang hợp

nlas + h2o+ nadp+ + adp + ®i —-> nadph + atp + o2

Xem Thêm: Phượng Hoàng Cổ Trấn- Điểm check in tuyệt đẹp ở Trung Quốc

(Lưu ý: nlas là năng lượng ánh sáng, p là phốt phát vô cơ)

2. Tìm hiểu về sản phẩm pha tối:

Sản phẩm của pha tối là c6h12o6.

Pha tối là pha trong đó CO2 bị khử thành hợp chất hữu cơ (c6h12o6) sử dụng atp và nadph của pha sáng. Còn co2, atp là nguyên liệu của pha tối, o2 là sản phẩm của pha sáng.

Nguyên liệu cần thiết cho pha tối của quang hợp là atp, nadph và co2 Pha tối là phản ứng xảy ra suốt ngày đêm trong cấu trúc của lục lạp.

Pha tối là phản ứng xảy ra cả ngày lẫn đêm trong cấu trúc gọi là lục lạp. Trong pha tối, co2 sẽ bị khử thành cacbohydrat. Do quá trình này, quá trình này còn được gọi là cố định carbon dioxide. Các phân tử co2 tự do được “cố định” trong các phân tử carbohydrate.

Xem Thêm : Thẻ học nghề quân đội học lái xe – Đăng ký được học ngay

Hiện tại, một số con đường cố định co2 khác nhau đã được biết đến. Tuy nhiên, trong số các con đường này, vòng lặp C3 là phổ biến nhất. Chu trình c3 còn được gọi là chu trình Calvin. Chu trình này bao gồm nhiều phản ứng hóa học tuần tự được xúc tác bởi các enzym khác nhau.

Chu trình c3 chuyển đổi co2 trong khí quyển thành cacbohydrat bằng cách sử dụng atp và nadph trong pha sáng. Chất liên kết co2, đầu tiên là phân tử hữu cơ 5 cacbon, ribulozodiphotphat (ridp). Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình này là hợp chất ba cacbon. Đó là lý do tại sao tên vòng lặp c3. Hợp chất này được chuyển thành glyceraldehyde phosphate (a/pg). Phần a/pg sẽ được sử dụng để tạo lại ririp. Phần còn lại được chuyển thành tinh bột và sucrose. Carbohydrate được tạo ra bởi quá trình quang hợp tạo thành nhiều hợp chất hữu cơ khác thông qua các con đường trao đổi chất khác nhau.

Pha tối diễn ra theo chu trình Calvin gồm 3 pha:

Giai đoạn cố định CO2: CO2 bị khử để tạo thành sản phẩm đầu tiên của quá trình quang hợp, hợp chất 3c phosphoglycerate (apg)

Giai đoạn khử axit phosphoglyceric (apg) thành phosphoglyceraldehyde (alpg)

Thụ thể ban đầu để tái sinh là ribulozo-1,5-diphotphat(rib-1,5-diphotphat)

Có phân tử alpg ở cuối giai đoạn khử, là nguyên liệu ban đầu để tổng hợp c6h12o6, từ đó tổng hợp tinh bột, sacaroza, axit amin và lipit trong quang hợp.

3. Sản phẩm nào của giai đoạn đen tối được sử dụng để ra mắt:

Các sản phẩm của pha sáng được sử dụng trong pha tối của quá trình quang hợp là atp và nadph (o2 do pha sáng tạo ra sẽ trao đổi với môi trường, còn co2 sẽ được môi trường lấy cho giai đoạn phản ứng ở pha tối)

p>

4. So sánh pha sáng và pha tối của thực vật:

Giống nhau: Cả hai đều là giai đoạn chính của quá trình quang hợp.

Khác nhau:

5.Vai trò của sản phẩm pha sáng và pha tối:

Xem Thêm: Quan điểm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh về điều kiện

Pha quang: Diễn ra trong cấu trúc hạt của lục lạp (xảy ra trong túi hình bậc thang)

– Vật chất: h2o, năng lượng ánh sáng, {adp, p}, nadp+

– Sản phẩm: oxy, atp, nadph

Pha tối:Xảy ra trong chất nền khí khổng của lục lạp

– Thành phần: co2, atp, nàdph

– Sản phẩm: hợp chất hữu cơ (c6h12o6).

Có thể thấy sản phẩm của pha sáng sẽ cung cấp nguyên liệu cho pha tối. Sản phẩm của pha tối là sản phẩm của quá trình quang hợp, cung cấp các hoạt động sống cho thực vật và các sinh vật khác để duy trì sự sống trong tự nhiên.

Mối quan hệ giữa hai giai đoạn:

– Tuy pha sáng và pha tối của quang hợp diễn ra ở những không gian khác nhau nhưng lại có quan hệ mật thiết với nhau.

– Quang pha tổng hợp atp, nadph cung cấp cho pha tối để khử c02 thành cacbohydrat.

Xem Thêm : Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?

– Pha tối cung cấp adp, nadp cho pha sáng để nhân đôi atp, nadph.

6. Bài tập tham khảo:

Bài 1. Quang hợp gồm những nhóm sinh vật nào?

Trả lời:

Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

Xem Thêm: Cỏ Mực (Nhọ Nồi): Vị thuốc ở nông thôn có tác dụng chữa bệnh

bài 2. Quá trình quang hợp thường được chia làm mấy giai đoạn? những giai đoạn nào?

Trả lời:

Quá trình quang hợp thường được chia thành hai pha: pha sáng và pha tối. Ở pha sáng, năng lượng ánh sáng được hấp thụ và chuyển hóa thành dạng năng lượng trong các liên kết hóa học ATP và Nadph. Vì vậy, giai đoạn này còn được gọi là giai đoạn chuyển đổi năng lượng ánh sáng.

Pha tối của quá trình quang hợp xảy ra trong chất nền lục lạp. Trong pha tối, co2 sẽ bị khử thành cacbohydrat. Quá trình này còn được gọi là cố định co2 (nghĩa là thông qua quá trình này, các phân tử co2 được giải phóng

Sau 3. Phân tử nào có nhiệm vụ hấp thụ năng lượng ánh sáng để quang hợp?

Trả lời:

Trong quang hợp, các phân tử hấp thụ năng lượng ánh sáng để quang hợp là các sắc tố quang hợp: diệp lục (diệp lục), carôtenôit (tức là sắc tố vàng, cam, tím, phicobilin)

/p>

Bài 4. Ôxi được tạo ra từ chất gì và ở giai đoạn nào của quá trình quang hợp?

Trả lời:

Trong quá trình quang hợp, oxy được tạo ra ở pha sáng do quá trình quang phân nước. Quá trình quang phân nước xảy ra dưới sự xúc tác của phức hợp giải phóng oxy.

Bài 5. Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Trả lời:

Ở thực vật, ánh sáng xảy ra khi ánh sáng được chuyển hóa thành năng lượng trong các phân tử atp và nadph để cung cấp nhiên liệu cho pha tối.

Bài 6. Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu? Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình c3 là gì? Tại sao người ta gọi con đường c3 là vòng tuần hoàn?

Trả lời:

Pha tối của quá trình quang hợp xảy ra trong chất nền lục lạp. Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất ba cacbon (do đó có tên là chu trình C3). Điều này được gọi là quá trình vi tuần hoàn trong con đường và chất chà liên hợp CO2 đầu tiên được tái tạo ở giai đoạn sau, cho phép con đường tiếp tục lưu thông.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giải Đáp Cuộc Sống