Mẫu phiếu đánh giá xếp loại Đoàn viên cuối năm mới nhất 2022

Cuối năm đề xuất đánh giá đoàn viên công đoàn của từng chi đoàn, đây là câu hỏi rất có ý nghĩa đối với mỗi đoàn viên, công tác xây dựng đoàn viên cũng tốt hơn. Để đánh giá, phân loại đoàn viên, các bản đánh giá này cần được thiết lập theo các tiêu chí khác nhau và thông qua phiếu đánh giá đoàn viên cuối năm.

Luật sư Tư vấn pháp luật Trực tuyến qua Tổng đài: 1900.6568

Bạn đang xem: Mẫu đánh giá đoàn viên cuối năm

1. Mẫu phiếu đánh giá xếp loại đoàn viên cuối năm như thế nào?

Theo chỉ thị 33-hd/twdtn-btc, có 5 nguyên tắc xem xét, đánh giá, xếp loại thành viên liên minh, cụ thể như sau:

– Tuân thủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp toàn diện Đoàn TNCS.

– Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và liên thông của hệ thống tổ chức liên minh.

——Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết; trung thực, khách quan, toàn diện, công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền và trách nhiệm.

——Căn cứ vào chính trị, đạo đức và chất lượng cuộc sống; thành tích và hiệu quả công việc là tiêu chí chính để đánh giá, xếp loại hàng năm.

——Phân công trách nhiệm cá nhân trước tập thể; thực hiện trách nhiệm bí thư công đoàn các cấp gắn với thành tích công tác công đoàn và phong trào thanh niên ở các địa phương, đơn vị.

Việc đánh giá chất lượng cấp công đoàn, công đoàn khối doanh nghiệp, sinh hoạt tổ công đoàn và đánh giá trình độ cán bộ, đoàn viên được thực hiện mỗi năm một lần. Theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn mới thành lập phải có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên (đơn vị trường học và CĐ tính theo năm học). Đoàn viên công đoàn đã tham gia công tác công đoàn trên 10 tháng.

Như vậy, tư cách thành viên cuối năm phải được đánh giá và cho điểm bằng cách sử dụng Biểu mẫu đánh giá tư cách thành viên cuối năm và cho điểm theo các tiêu chí cụ thể trong mẫu đánh giá được cung cấp.

Xem thêm: Trình tự, thủ tục cấp lại Hồ sơ đoàn viên trong trường hợp bị thất lạc, thất lạc, hư hỏng

– Đánh giá đúng chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở, để người đứng đầu đoàn các cấp đề ra những phương án thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Mới.

Xem thêm:  Cộng hai số nguyên khác dấu- Tổng hợp lý thuyết toán lớp 6:

– Tạo động lực thúc đẩy đoàn viên và CĐCS phấn đấu vươn lên về mọi mặt, đẩy mạnh các phong trào thi đua, rèn luyện, góp phần xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

– Việc đánh giá chất lượng đoàn viên và CĐCS, nhất là đối với đoàn viên công đoàn cũng là một trong những cơ sở để bình xét đoàn viên ưu tú và giới thiệu cho đảng xem xét rèn luyện, kết nạp.

-Cùng với tổng kết công tác năm, việc đánh giá chất lượng đoàn viên và CĐCS được thực hiện hàng năm; việc đánh giá phải khách quan, trung thực, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên và CĐCS của Công đoàn. công đoàn.

2. Mẫu Phiếu đánh giá tư cách thành viên cuối năm:

Duan…

Hội đồng nghiệm thu…..

Mẫu tự đánh giá của thành viên

Họ và tên: …

Xem thêm: Tư cách thành viên công đoàn là gì? Vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của đoàn viên?

Ngày sinh:………

Địa chỉ…..

Xem Thêm: Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về ước mơ (19 Mẫu) Viết đoạn văn ngắn nói về ước mơ

Chi nhánh:…

Những hoạt động và thành quả năm ấy…

Kết quả phân tích chất lượng thành viên:………

Cường độ:

Hạn chế: ….

Đề xuất công tác đoàn, giải pháp đề xuất(nếu có):…….

Tìm hiểu thêm:Nói chuyện chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn

Sau một năm học tập, rèn luyện tại chi bộ, tôi đã tiến hành tự kiểm điểm xếp loại đảng viên:…

Đánh giá của ủy ban

(ký, ghi rõ họ tên)

3. Hướng dẫn làm phiếu đánh giá đảng viên cuối năm:

<3

Cũng như các văn bản khác, khi soạn thảo phiếu đánh giá thành viên cuối năm sẽ bao gồm những thông tin sau:

– Tên của phiếu đánh giá được viết hoa và đặt giữa dòng chữ, cụ thể: phiếu đánh giá thành viên

– Thông tin cá nhân: họ và tên viết bằng chữ in hoa có dấu, ngày tháng năm sinh ghi chính xác theo thông tin trên CMND và sổ hộ khẩu, địa chỉ.

– Tóm tắt những hoạt động, thành tích đã tham gia và đạt được trong năm; chỉ rõ những ưu điểm đã đạt được và những hạn chế còn mắc phải để từ đó đưa ra những đề xuất, giải pháp hoàn thiện bản thân.

Xem thêm:  Tóm tắt đề cương ôn tập và câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

Xem thêm: Nghị quyết Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (Mẫu 4-knĐ)

– Các đề xuất và giải pháp làm việc nhóm nếu có.

– Đoàn viên tự phân loại đoàn viên căn cứ vào tiêu chuẩn, tiêu chuẩn quy định và khi phân loại đoàn viên theo các mục trên thì đoàn viên được xếp loại theo các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, không phải hoàn thành nhiệm vụ.

– Sau khi cấp tự kiểm điểm, cấp uỷ viên ký, ghi rõ họ tên, cấp uỷ kiểm điểm.

Lưu ý khi viết phiếu đánh giá thành viên phải theo đúng thể thức của văn bản, không được sửa chữa, gạch xóa, điền đầy đủ thông tin vào phiếu.

4. Để đánh giá chất lượng thành viên sẽ phân loại theo 4 cấp độ sau:

Dựa trên:

-Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể; nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân.

– Cơ chế hoạt động tập thể, quy chế làm việc; điều lệ đoàn, nghị quyết, điều lệ đảng, pháp luật của Nhà nước, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, thói quen ứng xử, tu dưỡng, rèn luyện tác phong công tác của cá nhân.

– Chương trình, kế hoạch công tác, mục tiêu, nhiệm vụ được cơ quan chủ quản phân công, phê duyệt hàng năm.

Xem thêm: Bài thơ Tiếng gà trưa Tác giả Xuân Quỳnh

Xem thêm: Tôi cần làm gì để trở thành một chi nhánh?

– Dấn thân tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu hàng năm.

– Môi trường, công việc và điều kiện làm việc, đặc thù về giới.

Theo đó, việc đánh giá, xếp loại đoàn viên công đoàn cuối năm cần thực hiện như sau:

Nhiệm vụ đã hoàn thành thành công

– Công đoàn viên được đánh giá là người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ đoàn thể; chấp hành nội quy, quy định của địa phương, quy định của đơn vị nơi cư trú; là tấm gương để tập thể học tập và công việc.

– Phải tham gia từ 90% trở lên các hoạt động do đoàn cấp mình quản lý trở lên, là nhân tố tích cực, luôn đi đầu trong các hoạt động, phong trào của đoàn, hội phụ huynh tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao nhiệm vụ Nhiệm vụ.

Xem thêm:  Top 99 những lời nhận xét dự giờ hay, sâu sắc nhất

– Phải có thành tích xuất sắc trong các chương trình rèn luyện đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể nơi cư trú.

Làm tốt lắm

Xem thêm Bạn đánh giá, xếp hạng, đánh giá các chi nhánh cuối năm của mình như thế nào?

– Đoàn viên công đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ với điều kiện chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của nơi học tập, sinh sống và làm việc.

– Phải tham gia ít nhất 80% trở lên các hoạt động do cấp mình quản lý tổ chức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Đoàn viên phải hoàn thành tốt chương trình rèn luyện đoàn viên và tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể tại nơi cư trú.

Xong

– Đoàn viên công đoàn được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ với điều kiện chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công đoàn và quy chế, quy định của địa phương.

p>

– Phải tham gia ít nhất 50% các hoạt động do chi bộ quản lý tổ chức và hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt mức hoàn thành kế hoạch rèn luyện đảng viên.

Nhiệm vụ chưa hoàn thành

Thành viên bang hội sẽ được xếp vào loại chưa hoàn thành nhiệm vụ trong các trường hợp sau:

Xem thêm: Đoàn viên là gì? Quyền và trách nhiệm của đoàn viên là gì?

– Thành viên đang áp dụng hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

– Đoàn viên vi phạm Điều lệ công đoàn, nghị quyết của công đoàn và nội quy, quy chế nơi sinh sống, học tập, công tác, làm việc;

– Tham dự dưới 50% các hoạt động của đoàn thể quản lý, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không hoàn thành chương trình rèn luyện đoàn viên.

Có thể thấy, theo chủ trương của đảng, tuân thủ luật pháp quốc gia, tham gia hoạt động công đoàn, v.v., đoàn viên công đoàn sẽ được phân chia thành các cấp độ khác nhau tùy theo tiêu chuẩn và điều kiện đã liệt kê. ở trên.

Xem Thêm: Sấm sét là gì? Tại sao có sấm sét?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *