Mẫu bản báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Đảng viên mới nhất

Mẫu bản báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Đảng viên mới nhất

Mẫu báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên

Đảng viên trong Đảng Cộng sản Việt Nam có trách nhiệm lãnh đạo tổ chức và hoạt động trong cả nước, mỗi đảng viên phải nêu gương, cần bảo đảm nêu cao tinh thần trách nhiệm. Tiến hành kiểm điểm, hướng dẫn đảng viên từ kiểm điểm đến trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ đúng bản chất quyền hạn và nghĩa vụ. Giám sát đồng thời đảm bảo ảnh hưởng của cơ quan quản lý đối với các phương pháp chuyên sâu. Và triển khai báo cáo theo yêu cầu. Hỗ trợ các hoạt động báo cáo, phản ánh thông tin, bình luận và tổng kết hiệu quả. Sau đó xác định ý tưởng và trách nhiệm để đảm bảo thực hiện trong tương lai.

Bạn Đang Xem: Mẫu bản báo cáo tự kiểm tra, giám sát của Đảng viên mới nhất

Luật sưTư vấn pháp luậtTổng đài tư vấn trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. Thế nào là bản tự kiểm tra đảng viên?

Báo cáo giám sát đảng viên là báo cáo do chủ thể quản lý lập. Theo dõi việc thực hiện chuyên môn, tiêu chuẩn và những đóng góp của đảng viên đối với tổ chức đảng. Trong nội dung báo cáo việc chấp hành kiểm tra đảng viên:

– Mọi hoạt động công việc trong tổ chức.

– Kiểm tra tiến độ công việc. Cũng như gắn với nhiệm vụ đảng viên phân công.

– Thu thập thông tin, tổng hợp và phân tích. Xác định các điều khoản tham chiếu, trình tự và thủ tục công việc. Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật của đảng viên.

Qua đó, tổ chức quản lý tổng hợp được hiệu quả tổ chức và hoạt động của đảng viên trong đơn vị thông qua báo cáo giám sát. Thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, rà soát, đánh giá, đánh giá hiệu quả giá trị công việc. Kịp thời tác động đến cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới được giám sát và đảng viên chấp hành nghiêm túc cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối đảng, nghị quyết, chỉ thị, điều lệ Đảng.

Tự kiểm tra:

Tự kiểm tra kết hợp với chủ động đánh giá công việc. Làm việc với đảng viên để lập hồ sơ hoạt động thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong tổ chức. Thử nghiệm cũng mang lại sự tự nhận thức và điều chỉnh. Và báo cáo về trách nhiệm chủ trương và những thiếu sót cần sửa chữa. Tự kiểm tra cũng được quản lý và giám sát trong tổ chức. Để đảm bảo rằng các thông tin và báo cáo được cung cấp là chính xác.

Nguyên tắc quản trị:

Xem thêm: Sau khi xin vào đảng, phải mất bao lâu để biết cảm tình với đảng?

– Quản lý thực hiện với các tổ chức, cá nhân là thành viên quản lý của mình. Tổ chức đảng cấp trên giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên. Qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm sát được giao. Phân công, phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị. Và nói chung hướng tới phương pháp quản lý hiệu quả. Thực hiện cương lĩnh chính trị trong tổ chức đảng.

– Trong các hoạt động do tổ chức quản lý, việc giám sát phải được công khai. Thể hiện tính dân chủ, khách quan và hiệu quả trong thực hiện công việc. Chỉ cần cẩn thận và làm theo các quy tắc. Thực hiện các phương pháp làm việc của đảng theo điều lệ của đảng. Và hướng tới việc quản lý tác động hiệu quả để xây dựng đội ngũ chất lượng cao. Ưu tiên lợi ích quốc gia, dân tộc.

– Đảng giám sát dưới nhiều hình thức khác nhau. Dựa vào tiêu chí phân biệt.

+ với các phương thức giám sát: giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp.

+ và mức độ thực hiện, hoạt động giám sát: giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề.

2. Báo cáo kiểm tra, giám sát đảng viên mẫu 1:

Tỉnh ủy Hà Nội

Xem Thêm: 9 dàn ý quá trình thức tỉnh hồi sinh của chí phèo

Tiệc bạn…

Số: ……………….

Đảng Cộng sản Việt Nam

………………….,ngày…tháng…. Năm…

Kế hoạch làm việc

Xem Thêm : Giải bài 1: Trung thực trong học tập – Đạo đức 4, trang 3 sgk

Kiểm tra, giám sát của Đảng ủy………Năm…….

Theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Xem thêm: Xử lý vụ đảng viên sinh ba

Căn cứ quy định, hướng dẫn của đảng ủy, cấp ủy, cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng;

Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy Sở Thương mại tỉnh;

Việc thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, nhiệm kỳ ……….

Đảng bộ…………………………………Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát 20 năm, nội dung như sau:

i-Nội dung và Quy trình kiểm tra:

– Nội dung kiểm tra: …

– Chủ đề: …

– Cường độ kiểm tra:  …

Xem thêm: Một năm quyết tâm, rèn luyện và phấn đấu của đảng viên

– Ngày kiểm tra: …

Xem Thêm: Sách giáo khoa ngữ văn lớp 9 tập 1

– Thời gian kiểm tra: ………

– Phương thức thực hiện: …

ii- Nội dung và Giám sát:

1-Giám sát thường xuyên:

– Nội dung giám sát: …

– Đối tượng giám sát: …

– Lực lượng giám sát:  …

Xem thêm: Đảng viên là gì? Nhiệm vụ, vai trò, quyền hạn của đảng viên?

– Phương pháp: …

2-Giám sát chủ đề: (Xây dựng và thử nghiệm tương tự nhau)

iii- Tổ chức triển khai

Xem Thêm : Giải bài 4, 5, 6 trang 36, 37, 38 SGK Toán 9 tập 2 – Giaibaitap.me

1/ Các cấp ủy, chi, tổ chức đảng tăng cường tuyên truyền, công khai công tác kiểm tra, giám sát của đảng, nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và tinh thần trách nhiệm của đảng viên có chuyển biến sâu sắc. ; Đoàn kết một lòng, tăng cường xây dựng kỷ luật, kỷ cương đảng.

2/ Kế hoạch kiểm tra, giám sát được thực hiện theo kế hoạch đã được cấp uỷ quyết định và thông báo kết quả để đơn vị, cá nhân được kiểm tra, giám sát biết, thực hiện. Gắn công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng với công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, trước hết là phát huy vai trò của đồng chí bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ.

3/ Đồng chí được phân công làm Tổ trưởng có trách nhiệm xây dựng đề cương, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch công tác, thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát; báo cáo kết quả để cấp ủy thảo luận, quyết định.

4.Theo nội dung trên, từng chi bộ phối hợp với cấp ủy triển khai thực hiện kế hoạch.

5.Kế hoạch này có thể được cấp ủy bổ sung, điều chỉnh theo yêu cầu thực tế và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. /.

Xem thêm: Kỷ luật khiển trách đảng viên? Bổ nhiệm khiển trách?

Xem Thêm: Truyện hay cho bé: Sự tích trầu cau

– đảng ủy khối ubkt (b/c);

– Đảng viên (t/h);

– UBKT đảng ủy (t/h);

– Nhánh (t/h);

– Cứu đu.

tm. Đảng bộ

Thư ký

4. Hướng dẫn chuẩn bị báo cáo:

Mẫu báo cáo cung cấp những gì cần triển khai. Trong số những thứ khác, điều chỉnh và phản ánh thông tin được cung cấp một cách hiệu quả. Cũng như đưa ra ý nghĩa cốt lõi trong việc thực hiện tự kiểm tra hay giám sát. Việc trình bày ý kiến, nghị quyết trong sinh hoạt đảng cũng rất quan trọng.

Mẫu báo cáo tự giám sát đầy đủ nội dung. Đơn vị báo cáo phải đảm bảo rằng:

– Bố cục rõ ràng, tuân thủ nội dung chính. Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên được sử dụng theo quy định của cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá phản ánh. So sánh khách quan năng lực, hành vi, tiêu chuẩn khác nhau của đảng viên trong đơn vị. Những gì được xây dựng phải phù hợp với cách thông tin được phản ánh.

– Sử dụng văn bản dễ hiểu, đơn giản, phù hợp. Đánh giá trực tiếp, trung thực và khách quan. và được phản ánh trong điểm mạnh và điểm yếu. Những điều chỉnh cần thiết, nỗ lực và cải tiến trong thời gian tới.

– Nội dung báo cáo giám sát đảng viên phải thể hiện rõ:

+ đối tượng thử nghiệm. là cơ quan chủ quản thực hiện trong phạm vi quyền hạn của mình. Hiểu và đánh giá đúng năng lực, tư tưởng đảng viên của tổ chức đảng.

+ Bắt buộc kiểm tra. Làm việc với đoàn đúng quy chế, trình tự, đúng thủ tục, đúng thẩm quyền.

+ Lịch kiểm tra.

Tìm hiểu thêm:Liên hệ bản thân về trách nhiệm Đảng viên

+ Đã đến lúc chạy thử nghiệm. trong một thời gian ngắn hoặc dài. Do đó cung cấp một đánh giá có ý nghĩa cho khoảng thời gian đó. Như chúng tôi đã làm trong năm nay và trong quý này,…

+ Phương thức thực hiện. Đó là một trong những phương pháp lựa chọn tổ chức hiệu quả.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *