Khóa là gì

1. Mô hình dữ liệu quan hệ

A. Các khái niệm về mô hình dữ liệu

– Mô hình dữ liệu là một tập hợp các khái niệm được sử dụng để mô tả ctdl cơ sở dữ liệu, thao tác dữ liệu, ràng buộc dữ liệu

– Loại Mô hình Dữ liệu:

b. Mô hình dữ liệu quan hệ

– Mô hình dữ liệu quan hệ được e.f.codd giới thiệu vào năm 1970. Hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ đã được sử dụng rộng rãi trong 20 năm qua.

– Trong mô hình quan hệ:

2. Cơ sở dữ liệu quan hệ

A. Khái niệm

– Cơ sở dữ liệu quan hệ: Cơ sở dữ liệu được xây dựng trên mô hình dữ liệu quan hệ.

– Hệ thống qtcsdl quan hệ: Hệ thống qtcsdl quan hệ để tạo, cập nhật và sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ. Xem Thêm: Chỉ Một Bước Đi, Đố Vui Dân Gian (Phần 4)

– Các tính năng của cơ sở dữ liệu quan hệ:

b. Ví dụ

– Để quản lý học sinh mượn sách ở trường, thường quản lý các thông tin sau:

c. Khóa và liên kết giữa các bảng

-Key: Khóa của bảng là một tập hợp một hoặc nhiều thuộc tính của bảng để phân biệt các phiên bản.

– Khóa chính:

* Lưu ý:

liên kết: Trên thực tế, liên kết giữa các bảng dựa trên thuộc tính khóa. Ví dụ, thuộc tính số thẻ là khóa của bảng người mượn sách và nó xuất hiện lại trong bảng cho mượn sách, tạo liên kết giữa hai bảng.

Xem thêm:  Làm thế nào để thực hiện flatlock (đường may phẳng) trên một overlock thường xuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *