Hoàn cảnh sáng tác Phong cách Hồ Chí Minh

Phong cách Hồ Chí Minh là một trong những kiệt tác của nhà văn Lê Anh Trà, được in trong cuốn sách “Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam” do Viện Văn hóa xuất bản năm 1990. Dưới đây là nội dung tác phẩm phong cách Hồ Chí Minh và bối cảnh hình thành phong cách Hồ Chí Minh, mời các bạn tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *