Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 148149 Hóa lớp 9 – Dethikiemtra.com

Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 148149 Hóa lớp 9 – Dethikiemtra.com

Hóa 9 trang 148

Bài 48 Chương 5 Hóa học 9 – Bài tập: Bài 1, trang 2, trang 148; bài 3, 4, 5, 6, 7, trang 149.

Bạn Đang Xem: Giải bài 1,2,3, 4,5 ,6,7 trang 148149 Hóa lớp 9 – Dethikiemtra.com

Bài tập 1: Cho các chất sau: Rượu, axit axetic, chất béo. Hỏi:

a) Phân tử nào có nhóm -oh? nhóm -cooh?

b) Chất nào có thể phản ứng với k; kẽm; năng lượng; k2co3?

Viết phương trình hóa học

hd: a) Chất chứa nhóm -oh: etanol, axit axetic

Chất có nhóm – cooh: axit axetic

b) Chất phản ứng với k: etanol, axit axetic

Thuốc thử/tác dụng với kẽm: axit axetic

Thuốc thử/Chất phản ứng: Axit axetic

Proxy/hoạt động sử dụng k2co3;axit-acetate

2016-05-19_085210

bài 2 trang 148: Giống như chất béo, etyl axetat bị thủy phân trong axit và bazơ. Viết phương trình hóa học phản ứng của etyl axetat với dd hcl, dd nah khi đun nóng.

Phương trình hóa học:

ch3cooc2h5 + h2o —hcl,tº-> ch3cooh + c2h5oh.

Xem Thêm: Diva, danh ca: Tranh cãi về danh xưng và đẳng cấp vươn tầm thế giới của các ca sĩ hải ngoại

ch3cooc2h5 + nah -tº-> ch3coona + c2h5oh.

Câu 3: Hãy chọn chất thích hợp điền vào dấu chấm hỏi, rồi viết phương trình hóa học của sơ đồ phản ứng sau: a) c2h5oh + ? —> ? + h2 b) c2h5oh + ?-tº→ co2 + ?

2016-05-19_085632

2016-05-19_085841

Xem Thêm : Phân tích bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão chọn lọc siêu hay

Bài 4: Chuẩn bị ba lọ không nhãn chứa ba chất lỏng: rượu, etanol, axit axetic và dầu ăn không tan trong rượu. Chỉ thử dung dịch nước và quỳ tím để phân biệt các chất lỏng trên.

-Thử axit axetic bằng quỳ tím.

– Cho 2 chất lỏng còn lại vào ống nghiệm đựng nước, 1 chất tan hết tạo thành hỗn hợp đồng nhất là etanol, chất không tan nổi lên trên, hỗn hợp tách thành 2 lớp là dầu ăn. .

bài 5: Khi xác định công thức phân tử của chất hữu cơ a và b, nhận thấy công thức phân tử của a là c2h6o, công thức phân tử của b là c2h4o2. Cần thí nghiệm gì để chứng minh a là ancol và b là axit axetic? Viết phương trình hóa học để minh họa.

+ Có 2 chất có công thức phân tử c2h6o2:

ch3 – ch2 – ồ (1) và ch3 – o – ch3 (2).

Vì vậy, để chứng minh (hoặc khẳng định) a là etanol, bạn phải xác định công thức cấu tạo của nó:

Làm nôm na, nếu có h2 thoát ra thì phân tử có nhóm -oh là etanol.

2ch3 – ch2 – oh + 2na -> 2ch3 – ch2 – ona + h2

Metyl ete ch3-o-ch3 dime không phản ứng với na.

+ Có ba chất khác nhau có công thức phân tử c2h4o2.

Xem Thêm: Giải bài 1 2 3 4 5 trang 132 sgk Hóa Học 10

ch3 – cooh (1) ; hcoo – ch (2) và

Vậy để xác định b là axit axetic ta phải xác định công thức cấu tạo của nó:

Cho một chất phản ứng với muối cacbonat như na2co3, nếu có khí CO2 thoát ra thì suy ra phân tử có nhóm -cooh là -axit axetic.

2ch3 – cooh + na2co3 -> 2ch3 – coona + co2 + h2o.

Bài 6: Khi lên men dung dịch etanol loãng thì xảy ra ghen.

a) Từ 10 lít rượu 8o có thể điều chế được bao nhiêu gam axit axetic? Có thể thấy rằng hiệu suất lên men là 92% và etanol d=0,8g/cm3.

b) Thể tích dung dịch giấm thu được khi cho lượng axit axetic trên vào giấm 4% là bao nhiêu?

a) 2016-05-19_090825

Phản ứng lên men rượu:

Xem Thêm : Em hãy tả một người mà em yêu quý nhất – Ôn Thi HSG

c2h5oh + o2 -> ch3cooh + h2o

46 60 (gam)

640 mét? (gam)

Khối lượng lý thuyết của axit thu được

m= 640,60 / 46 (gam).

Vì hiệu suất phản ứng chỉ đạt 92% nên khối lượng ch3cooh thực thu được là:

Xem Thêm: Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng trang 40 SGK Tiếng Việt 5 tập 2

= 768 (gam).

b) Thể tích dung dịch giấm ch3cooh 4% thu được là:

bài 7 trang 149. Cho 100g ch3cooh dd 12% và dd nahco3 8,4% là đủ.

a) Tính nahco3 đã sử dụng.

b) Tính nồng độ phần trăm của dd muối thu được sau phản ứng.

Trả lời:

a) Số mol ch3cooh = 0,2 mol.

ch3 – cooh + nahco3 -> ch3 – coona + co2 + h2o

0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2

Khối lượng nahco3 cần dùng là ;0,2.84 = 16,8 gam.

hai)

= 0,2.82 = 16,4 (gam).

=>

= 100 + 200 – (0,2,44) = 291,2 (gam).

=> c% (ch3 – coona) = 16,4 : 291,2.100% = 5,63%.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục