Giải Hoá học 9 Bài 42 – Nhiên liệu trang 133 SGK

Giải Hoá học 9 Bài 42 – Nhiên liệu trang 133 SGK

Hoa 9 bai 42

Video Hoa 9 bai 42

Sau giờ học, học sinh sẽ ôn lại kiến ​​thức liên quan đến Hydrocacbon-Nhiên liệu. Sau đó, bạn áp dụng những gì đã học để giải các bài tập ứng dụng và chứng minh các hiện tượng thực tế có liên quan.

Bạn Đang Xem: Giải Hoá học 9 Bài 42 – Nhiên liệu trang 133 SGK

Giải bài 9 42

Giải 1 trang 133 lớp 9

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và đơn giản của các hợp chất hữu cơ có công thức phân tử sau: c3h8, c3h6, c3h4.

Xem Thêm : Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới Lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên

Giải pháp thay thế:

Khi viết công thức cấu tạo của một chất phải xét xem chất đó thuộc loại chất gì rồi viết công thức cấu tạo phù hợp trong số các hiđrocacbon đã học.

a) Công thức cấu tạo của c3h8 giống ch4(cnh2n+2) nên có công thức cấu tạo của liên kết đơn là: ch3 – ch2 – ch3.

b) Công thức phân tử của c3h6 và c2h4 (cnh2n) giống nhau nên trong công thức cấu tạo có liên kết đôi ch2 = ch – ch3 và mạch vòng.

c) c3h4 có cùng công thức phân tử với c2h2 (cnh2n-2) nên có công thức cấu tạo 1 liên kết ba: ch ≡ c – ch3; 2 liên kết đôi: ch2 = c = ch2 và vòng:

Giải bài 2 SGK Hóa 9 Trang 133

Có hai bình chứa hai khí ch4, c2h4. Chỉ dùng dung dịch brom có ​​thể phân biệt được hai khí này không? Giải thích cách tiến hành.

Xem Thêm : Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới Lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên

Giải pháp thay thế:

Cho hai khí lần lượt vào hai bình có thể tích bằng nhau, sau đó thêm vào hai bình dung dịch brom có ​​thể tích bằng nhau và nồng độ bằng nhau, trộn đều. Bình đựng dung dịch brom không đổi màu là ch4, bình đựng dung dịch brom không đổi màu là c2h4.

Xem Thêm: SGK Toán 8 tập 2: Luyện tập bài phương trình chứa ẩn ở mẫu

pthh: c2h4 + br2 → c2h4br2.

Giải bài 3 sgk 9 trang 133

Biết rằng 0,01 mol hiđrocacbon a đủ làm đổi màu 100ml dung dịch brom 0,1M. Hiđrocacbon nào sau đây?

Xem Thêm : Cảm nghĩ về bài ca dao Công cha như núi Thái Sơn

a. chương 4.

b. c2h2.

c. c2h4.

d. c6h6.

Xem Thêm : Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới Lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên

Giải pháp thay thế:

Đáp án c đúng.

Natri = 0,01 nốt ruồi

nbr2 = 0,1. 0,1 = 0,01 nốt ruồi

Xem Thêm: Trang web là gì

na = nbr2 = 0,01 mol ⇒ nghĩa là trong phân tử hiđrocacbon có 1 liên kết đôi. Vậy hiđrocacbon a là c2h4.

Giải 4 trang 133 lớp 9

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ a sinh ra 8,8 gam co2 và 5,4 gam h2o

a) Hợp chất hữu cơ a có những nguyên tố nào?

b)Biết khối lượng phân tử của a nhỏ hơn 40, hãy tìm công thức phân tử của a.

c) Chất nào làm mất màu dung dịch brom?

d)Viết phương trình hóa học của a và clo dưới ánh sáng

Xem Thêm : Bài phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới Lời phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên

Giải pháp thay thế:

nco2 = = 0,2 mol.

⇒ Bảo toàn nguyên tố c: nc = nco2 = 0,2 mol ⇒ mc = 0,2 × 12 = 2,4g.

nh2o = = 0,3 mol.

Xem Thêm: Mẫu báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ thôn mới và chuẩn nhất

⇒ Bảo toàn nguyên tố h: nh = 2nh2o = 0,6 mol ⇒ mh = 0,6 x 1 = 0,6g.

mc,h = 2,4 + 0,6 = 3g = ma Có 2 nguyên tố c và h nên a là hiđrocacbon.

b) Gọi công thức phân tử của a là cxhy

Vậy ctpt của a có dạng (ch3)n vì ma <; 40

→ (ch3)n < 40 ⇒ 15n < 40

• Nếu n = 1 là vô lý.

• Nếu n = 2 ctpt a là c2h6 (lấy)

c) a không làm mất màu dung dịch br2.

d) c2h6 + cl2 c2h5cl + hcl

Lý thuyết Trung tâm Hóa 9 Bài 42: Bài tập Chương 4: Hiđrocacbon – Nhiên liệu

►►► Nhấn nút Tải xuống bên dưới để tải ngay Giải pháp Hóa học 9 Bài 42: Bài tập Chương 4: Hiđrocacbon – Nguyên liệu thiên nhiên sgk trang 133 file pdf hoàn toàn miễn phí!

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục