Lý thuyết Hình hộp chữ nhật (mới 2022 + Bài Tập) – Toán 8

Lý thuyết Hình hộp chữ nhật (mới 2022 + Bài Tập) – Toán 8

Hình hộp chữ nhật lớp 8

Video Hình hộp chữ nhật lớp 8

Lý thuyết Toán 8 Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Bạn Đang Xem: Lý thuyết Hình hộp chữ nhật (mới 2022 + Bài Tập) – Toán 8

Giáo án Toán 8 bài 1: Hình hộp chữ nhật

Một. Lý thuyết

1. Hình chữ nhật

-Định nghĩa: Hình lập phương là hình không gian có 6 cạnh đều là hình chữ nhật.

+ Hình chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh.

+ Hai mặt không có cạnh chung gọi là các mặt đối nhau, có thể coi là mặt đáy của khung hình chữ nhật, các mặt còn lại gọi là các mặt bên.

Lý thuyết Hình hộp chữ nhật chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

+ Hình lập phương là hình lập phương có 6 cạnh đều là hình vuông

Lý thuyết Hình hộp chữ nhật chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

2. Mặt phẳng và đường thẳng

+ Xác định một và chỉ một mặt phẳng qua ba điểm không thẳng hàng.

+ Xác định một và chỉ một mặt phẳng bởi hai đường thẳng cắt nhau.

+ Nếu một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt của một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đó đều nằm trong mặt phẳng.

Ví dụ 1. Hình hộp chữ nhật abcd.a’b’c’d

Lý thuyết Hình hộp chữ nhật chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

+ đỉnh: a; b; c… là điểm

+ bên: ad; dd’; giao tiếp…như đường thẳng

+ Mọi mặt, chẳng hạn như mặt abcd; cc’d’d… đều là một phần của mặt phẳng

+ Đường thẳng đi qua mặt phẳng (abcd) hai điểm a, b nằm hoàn toàn trong mặt phẳng.

b. Bài tập tự rèn luyện

Bài tập 1. Cho hình chữ nhật abcd. A B C D’. Đặt tên cho đường thẳng song song với bb’.

Giải pháp thay thế:

Xem Thêm: Thuyết minh về một giống vật nuôi hay nhất (dàn ý – Ngữ văn lớp 8

Lý thuyết Hình hộp chữ nhật chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Vì abcd.a’b’c’d’ là hình hộp chữ nhật nên các cạnh ( abb’a’); (cbb’c’); (dcc’d’); (daa’d’) là hình chữ nhật.

Suy ra các đường thẳng song song với bb’ là: aa’, cc’ và dd’

Bài tập 2. Cho hình chữ nhật abcd.a’b’c’d’, ad = 6cm và dd’ = 8cm. Tính bc’?

Giải pháp thay thế:

Lý thuyết Hình hộp chữ nhật chi tiết - Toán lớp 8 (ảnh 1)

Vì abcd.a’b’c’d’ là khung hình chữ nhật nên các tứ giác abcd; dcc’d’ và cbb’c’ là hình chữ nhật

Suy ra: bc = ad = 6cm; cc’ = dd’ = 8cm

Xem Thêm : Chính tả bài Chiếc áo búp bê trang 135 Tiếng Việt Lớp 4 tập 1

Áp dụng định lý py ta được tam giác bcc’ ta có:

bc’2 = bc2 + cc’2 = 62 + 82 = 100

Suy ra: bc’ = 10cm.

Bài tập 3. Một hình lập phương abcd.mnpq có cạnh dài 3cm. Tính tổng diện tích các mặt của hình lập phương?

Giải pháp thay thế:

Hình lập phương đã cho có 6 mặt bằng nhau. Mỗi mặt là hình vuông có cạnh là 3cm

Diện tích mỗi mặt là: 32 = 9cm2

Tổng diện tích các mặt của hình lập phương là: 6,9 = 54cm2

Toán 8 Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Bài 1: Kể tên các mặt của hình chữ nhật abcd. A B C D’. Vui lòng chọn câu sai:

A. mp (abcd)

Xem Thêm: Nghị luận là gì? Văn nghị luận là gì? Bố cục bài văn nghị luận?

mp (a’b’c’d’)

mp (abb’a’)

mp (ab’c’d’)

Bài 2: Cho hình chữ nhật abcd. A B C D’. Mặt phẳng nào sau đây không phải là mặt của lăng trụ đứng:

A. mp (abc’d’)

Xem Thêm: Nghị luận là gì? Văn nghị luận là gì? Bố cục bài văn nghị luận?

mp (a’b’c’d’)

mp (abb’a’)

mp(aa’d)

Bài 3: Cho hình hộp chữ nhật abcd. A B C D’. Đặt tên cho mặt phẳng chứa các đường thẳng a’b và cd’. Vui lòng chọn câu đúng.

A. mp (abb’a’)

mp(thêm ‘a’)

Xem Thêm : Hóa trị là gì? Quy tắc hóa trị bạn cần nhớ và cách vận dụng

mp (dcc’d’)

mp (a’bcd’)

Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật abcd. A B C D’. Biết ab=5cm, bc=12cm, aa’=15cm. Diện tích của mặt phẳng bcb’c’ là:

A. 60cm2

75cm2

180cm2

160cm2

Bài 5: Cho hình chữ nhật abcd. A B C D’. Các đường thẳng a’c và cd’ nằm trong mặt phẳng nào?

A. mp (abb’a’)

mp(thêm ‘a’)

Xem Thêm : Hóa trị là gì? Quy tắc hóa trị bạn cần nhớ và cách vận dụng

mp (dcc’d’)

mp (a’bcd’)

Câu 6: Tính chiều dài của một hình hộp lập phương, biết rằng nếu tăng độ dài mỗi cạnh của hình hộp thêm 2 cm thì diện tích cần vẽ 6 mặt ngoài sẽ tăng thể tích của cái hộp thêm 216 cm2

A. 4 cm

8cm

6cm

5cm

Bài 7: Gọi tên các cạnh bằng nhau của hình chữ nhật abcd. a’b’c’.

A. a’b’

Xem Thêm: Soạn bài Xin lập khoa luật siêu ngắn | Ngữ văn lớp 11 – VietJack.com

dc = d’c’

ab = c’d’

dc = dd’

Bài 8: Cho hình hộp chữ nhật abcd. a’b’c’d’ lần lượt có tâm o và o’ là abcd; a b c d’. Hai mp(acc’a’) và mp(bdd’b’) cắt nhau theo phương nào?

A. ôi’

cc’

Quảng cáo

Ao

Bài 9: Cho hình lập phương abcd. A B C D’. Tính số góc ab’c

A. 900

450

300

600

Bài 10: Chọn false. Hình hộp chữ nhật abcd. a’b’c’Có

A. 8 đỉnh

12 mặt

6 cạnh

6 cạnh

Xem tài liệu tóm tắt lý thuyết toán lớp 8 chi tiết hơn:

Lý thuyết về hình chữ nhật (tiếp theo)

Lý thuyết thể tích hình chữ nhật

Lý thuyết cột

Lý thuyết chu vi lăng trụ

Lý thuyết thể tích của lăng trụ

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục