Bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 trang 10 SBT Vật Lí 9 – Haylamdo

Bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 trang 10 SBT Vật Lí 9 – Haylamdo

Giai bai tap vat li 9

Video Giai bai tap vat li 9

bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 trang 10 sbt vật lý 9

Bài 5 trang 10 sách bài tập Vật Lý 9:Các giá trị điện trở của ba điện trở lần lượt là 10Ω, 20Ω và 30Ω. Mắc điện trở này như thế nào vào mạch có hiệu điện thế 12v để cường độ dòng điện chạy trong mạch là 0,4a? Vẽ sơ đồ các phương pháp này.

Bạn Đang Xem: Bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 trang 10 SBT Vật Lí 9 – Haylamdo

Xem Thêm : Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy – Ngữ văn 7

Tóm tắt:

r1 = 10Ω; r2 = 20Ω; r3 = 30Ω

u = 12 v; i = 0,4 a

Câu hỏi: Làm thế nào để có được nó?

Giải pháp:

Điện trở đoạn mạch có điện áp u=12v và cường độ dòng điện i=0,4a là:

Có hai cách để kết nối các điện trở này với mạch điện:

+ Cách thứ nhất là mắc trực tiếp điện trở r3 = 30 Ω vào mạch điện.

+ Cách thứ hai là mắc nối tiếp hai điện trở r1 = 10 Ω và r2 = 20 Ω.

bài 6 trang 10 sách bài tập Vật Lý 9: Đối với cả hai điện trở, r1 = 20 chịu được dòng điện đến 2a và r2 = 40 chịu được dòng điện đến 1,5a. Hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt trên đoạn mạch gồm r1 nối tiếp với r2 là:

A. 210 vôn

120 vôn

90 vôn

100 vôn

Xem Thêm : Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy – Ngữ văn 7

Tóm tắt:

r1 = 20Ω; i1max = 2a; r2 = 40Ω; i2max = 1,5a

u = 12 v; i = 0,4 a

Xem Thêm: Top 4 bài Phân tích Thu hứng siêu hay

Câu hỏi: umax?

Giải pháp:

Chọn câu c.

Khi r1 và r2 mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện chạy qua hai điện trở là như nhau.

Vì vậy, mạch này chỉ có thể xử lý cường độ dòng điện tối đa:

Xem Thêm : Làng – Kim Lân | Tác giả – Tác phẩm văn 9 – Loigiaihay.com

imax = i2max = 1,5a.

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: r = r1 + r2 = 20 + 40 = 60Ω

Vậy điện áp của tôi là: umax = imax. r = 1,5.60 = 90v.

Bài 7 Trang 10 Sách bài tập Vật Lý 9:Ba điện trở r1 = 5Ω, r2 = 10Ω, r3 = 15Ω mắc nối tiếp vào hiệu điện thế 12v

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện thế giữa mỗi điện trở

Xem Thêm : Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy – Ngữ văn 7

Tóm tắt:

r1 = 5Ω; r2 = 10Ω; r3 = 15Ω; u = 12V

a) rtđ = ?;

b) u1 = ?; u2 = ?; u3 = ?

Giải pháp:

A. Điện trở tương đương của đoạn mạch này là:

rtđ = r1 + r2 + r3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

Xem Thêm: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của Vùng đồng bằng sông Hồng

Vì ba điện trở mắc nối tiếp nên i1 = i2 = i3 = i = u/r = 12/30 = 0,4a.

→ Hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở là:

u1 = i.r1 = 0,4.5 = 2v

u2 = i.r2 = 0,4.10 = 4v

u3 = i.r3 = 15.0.4 = 6v

Trả lời: a) rtđ = 30Ω; b) u1 = 2v, u2 = 4v, u3 = 6v

Bài 8, Trang 10, Sách bài tập Vật Lý 9: Lấy hiệu điện thế u=12v ở hai đầu đoạn mạch gồm điện trở r1=40Ω và r2=80Ω mắc nối tiếp. Dòng điện chạy qua mạch này là gì?

A. 0,1a

0,15a

0,45a

0,3a

Xem Thêm : Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy – Ngữ văn 7

Tóm tắt:

r1 = 40Ω; r2 = 80Ω; u = 12V; i = ?

Giải pháp:

Chọn một. 0.1a.

Điện trở tương đương của đoạn mạch là: rtd = r1 + r2 = 40 + 80 = 120

Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch này là:

Xem Thêm: Bài 18 trang 16 SGK toán 9 tập 2 – Lý thuyết và Hỗ trợ giải bài tập

Sách bài tập Vật Lý 9 Trang 10: Đoạn mạch gồm hai điện trở r1 và r2 = 1,5r1 mắc nối tiếp. Để cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch này có hiệu điện thế trên điện trở r1 là 3v. Hiệu điện thế trên toàn mạch là bao nhiêu?

A. 1,5 vôn

3 vôn

4,5 vôn

7,5 vôn

Xem Thêm : Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy – Ngữ văn 7

Tóm tắt:

r2 = 1,5r1; u1 = 3 v; u = ?

Giải pháp:

Chọn d. 7,5 vôn

Vì hai điện trở mắc nối tiếp nên ta có:

⇒ u2 = 1,5 u1 = 1,5 × 3 = 4,5v

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là: u = u1 + u2 = 3 + 4,5 = 7,5v.

bài 10 trang 10 sách bài tập Vật Lý 9:Phát biểu nào sau đây là sai đối với đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp?

A. Cường độ dòng điện ở mọi nơi trong mạch là như nhau.

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa các điện trở trong đoạn mạch

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế giữa mỗi điện trở trong đoạn mạch

Hiệu điện thế giữa mỗi điện trở trong đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện trở

Giải pháp:

Chọn c. Hiệu điện thế trên toàn mạch bằng hiệu điện thế giữa mỗi điện trở trong mạch, vì trong đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp, hiệu điện thế trên toàn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai điện trở đó. Đầu mỗi điện trở trong mạch.

Nguồn: https://anhvufood.vn
Danh mục: Giáo Dục